Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

"Stora prestigeprojekt driver upp kostnaderna"

måndag 8 september 2014 12:01

"Stora prestigeprojekt driver upp kostnaderna"

Snabbt växande stabskostnader och Stadsbyggnadskontor, är det slöseri i Lidingö stadshus? När kommunen driver stora byggprojekt så växer de administrativa kostnaderna i stadshuset. Dessutom riskerar projekten ta så mycket uppmärksamhet från politiker och tjänstemän att de riskerar att tränga bort fokus från andra viktigare delar av Kommunens verksamhet.

Vi har tittat på antalet anställda och nettokostnader för Miljö & Stadsbyggnadskontoret, Stadsledningen och Centrala Stabsfunktioner, och det är tydligt att dessa växer mycket snabbare än övriga budgetposter.

År 2002, när Paul Lindquist tillträdde, så jobbade 10 personer på Stadsledningen och 28 personer på Miljö & Stadsbyggnadskontoret, 2013 hade antalet vuxit till 17 respektive 49 personer.

Ökningen för nettokostnaderna är ännu mer anmärkningsvärd, 2002-2005 låg nettokostnaderna (kostnader minus intäkter) på runt 6 miljoner för Miljö & Stadsbyggnadskontoret, men 2013 hade dessa ökat till 28 miljoner eller 4,5-5 gånger mer på bara 8 år. Centrala stabsfunktioner kostade netto 28 miljoner år 2005* och har vuxit till 51 miljoner år 2013. (’*annan redovisning innan 2005, därför börjar vi med det året).

Om kostnaderna för Miljö & Stadsbyggnadskontoret och Centrala Stabsfunktioner från 2005, hade vuxit i samma takt som Lidingös totala budget, så hade de årliga kostnaderna varit 28 miljoner lägre. Om kostnaderna för dessa stabsfunktioner istället hade följt KPI, så hade kostnaderna idag varit 41 miljoner kronor lägre. Med andra ord, en snabb tillväxt för Centrala Stabsfunktioner och Miljö & Stadsbyggnadskontoret har resulterat i årliga kostnadsökningar på cirka 30-40 miljoner – ett pris för att Kommunen prioriterar stora projekt och något som rimligtvis belastar tillgängliga resurser för kärnverksamheten.

Väljare, när ni går till vallokalerna, tänk på att rösta på partier eller kandidater som vill bryta denna trend.

Anders Wennberg, Johan Mähler

"Stora prestigeprojekt driver upp kostnaderna"

Dela "Stora prestigeprojekt driver upp kostnaderna"

Kommentarer

Christer Mohlin, Ordförande Centerpartiet Lidingö 2014-09-11 08:54

Staden styrs idag som ett litet börsföretag. Fast med en arbetande styrelseordförande och 3 arbetande styrelsemedlemmar utan specifik kompetens inom sina respektive funktionsområden. Tidigare fanns även en vice VD. Ledningen har byggt en stab som vuxit sig stor och stark och dyr. Den interna konsultorganisationen kräver sitt ett eget chefslager.

Men staden skall inte vara som ett toppstyrt börsföretag. Staden behöver en effektiv, fokuserad men samtidigt öppen organisation där medborgarnas inflytande representeras av fritidspolitiker. Vi skall ha duktiga anställda ledare med tydligt ansvar som kan bygga och leda effektiva förvaltningar.

Skattepengarna skall tillbaks till medborgarna exempelvis genom skolböcker, lärare, god och näringsriktig mat, hemtjänstpersonal och nödvändig infrastruktur.

Bo Widerström 2014-09-10 22:17

Anders Håkansson (S) du borde vara ärlig.

Det enda S har lovat är följande genom Magdalena Anderssons uttalande att “Socialdemokraterna har inget krav på att fastighetsskatten skall återinföras i år” .

Det är naturligtvis bra att S inte avser att återinföra fastighetsskatten de närmaste fyra månaderna.

De som äger villor eller fritidshus gör verkligen klokt i att inte rösta på S.

Anders Håkansson 2014-09-10 16:24

Att staden har anställda inom stadsledning, byggnads och konsult/service får vi möjligen se som en styrka då vi förhoppningsvis bygger simhall i egen regi som “Boråsmodellen” en bra och inte för dyr hall.
Men jag inser att det årligen återkommande osthyvlandet och besparingar i övriga förvaltningar äts upp av ökade och ökande kostnader enligt huvudtexten, det måste vi ändra på!

Anders Håkansson (S)
Ledamot kultur och fritidsnämnden

Johan Andersson 2014-09-09 22:02

Jag håller också med. Dessutom tycker jag att moderaterna, folkpartiet och kd har förverkat trovärdigheten och skulle må mycket bättre av ett kraftigt minskat inflytande i ett par perioder tills dess att man fått lite balanserat perspektiv på saker och ting. Jag har mycket svårt att tro på att Barje skulle göra någon skillnad? Jag har inte hört ett vettigt ord från honom i någon konkret fråga i hela valrörelsen.

Vill även kasta in en fråga till M. Vad menas med “Anna Rehyneclaudes Kihlman, ett modernt ledarskap”? Dubbla löner, dubbla stolar, dubbla eller inga lojaliteter? Eller?

Kasta moderaternas, folkpartiets och kd’s sedlar i papperskorgen. Rösta LP eller C!

Patrik Björklund 2014-09-09 21:20

Jag håller med Fredrik Vinstock helt och hållet. Det är inte acceptabelt med en kostnads ökning om 90% på 12 år för stabsfunktionerna. Utvecklingen borde gå åt andra hållet.

Patrik Björklund

Fredrik Vinstock, kandidat till kommunfullmäktige (m) 2014-09-09 20:02

Anders och Johan,

Jag håller med er om att mycket finns att göra vad gäller översyn och effektivisering av såväl Lidingö Stads verksamheter som dess administration. Självklart är det inte rimligt att kostnaderna för centrala stabsfunktioner har vuxit så mycket under de gångna mandatperioderna.

Jag vill dock försäkra er att det finns många inom Lidingömoderaterna som vill se över och effektivisera kommunen, för att både kunna sänka kommunalskatten (vilket ger mer pengar och mer makt över vardagen för den enskilde medborgaren) och säkerställa att kärnverksamheterna sköts på ett bra sätt för Lidingöborna.

Du som ännu inte har röstat – ge ditt stöd till ett tydligt förnyelsemandat för moderaterna, och kryssa Hans Barje i valet till kommunfullmäktige på söndag.

Ulrika Sandell 2014-09-08 20:16

Enligt min mening krävs en tydlig översyn vad gäller:

Effektivitet:
De här kostnaderna som har skenat i höjden, som denna artikel visar – är oacceptabla.

Etik och Moral:
Fusk med samrådet etc är skräckexempel som inte får förekomma. Varför sker detta och hur kan vi sätta en ny kultur? De ytterst ansvariga anser inte att ett problem finns – ändras politiska läget efter valet är en av de viktigaste frågorna att införa betydligt bättre värderingar i kommunen. Jobbar man inom privata sektorn finns ofta obligatoriska utbildningar inom “code of conduct” t.ex., främst för att kunna ställa varje anställd till svars för sitt etiska beteende – eller som i samrådsfuskets fall – brist på etiska beteende.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google