Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

V: Bygg klokt i centrum

söndag 31 augusti 2014 14:34

Lidingö är en attraktiv kommun att bo i. Torsvik/Centrum ligger mycket centralt i regionen. När staden nu ska förtäta här krävs eftertanke och klokhet. Diskussion har det förvisso varit, men mer utifrån att säga nej till allt nytt än att diskutera hur de centrala delarna av Lidingö kan bli en attraktiv, tät och levande stad.

Kommunfullmäktiges beslut om inemot 1 000 nya bostäder är ett fall framåt, även om det är en halvering av de ursprungliga förslagen. Men det ger inte det befolkningsunderlag som krävs för ett levande centrum, med folkliv, restauranger, kultur. Det ger inte underlag för en bra kollektivtrafik, med Lidingöbanan genom centrum. Det ger inte underlag för en rejäl överdäckning av Södra Huvudleden.

Än finns det chans att tänka om! Byggnationen ska ju ske under en lång tidsperiod. Börja därför redan nu att se över möjligheterna att bygga tätare och högre. Det ger inte bara fler bostäder, det ger bättre ekonomi, trevligare boendemiljö och bättre upplevelse av området. Fortsätt det som påbörjades för 100 år sedan, med Vasaborgen och ”Handelsbankshuset”! Vackra hus, klok skala. Stadsmässighet.

Ett annat skäl att göra ett omtag i planeringen är för att öka andelen hyresrätter. Enligt den antagna planen ska det bara bli 15 procent hyresrätter – på tok för lite! Upplåt mark med tomträtt till Lidingöhem, stadens allmännyttiga bostadsföretag. Ge Lidingöhem möjlighet att använda sitt kapital (600 Mkr) till bostadsbyggande. Ge Lidingöhem ägardirektiv att bygga så energisnålt och samtidigt billigt som möjligt, så att vi bygger för alla, och för framtiden!

Sven Erik Wånell, Vänsterpartiet Lidingö

Dela V: Bygg klokt i centrum

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google