Väder Lidingö

Lidingö tisdag 28 mars 2023 v. 13

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Valaffischer, valaffischer

torsdag 21 augusti 2014 14:45

Fempartimöte med affischer utanför stadshuset: LP, M, S, KD, C.

Fempartimöte med affischer utanför stadshuset: LP, M, S, KD, C.

Nu tar valaffischerna över Lidingös gaturum alltmer. Uppsättningen startade natten mellan lördag och söndag, men Centerpartiet började redan under lördagskvällen, vilket fick andra partier att ilskna till, se Lidingösidan 16 augusti. Även om man letar noga på ön ser man ännu inga affischer från Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna.

Moderaterna verkar ha stått beredda med sina affischer i Centrum mitt i natten för att få plats på de mest synliga ställena. Lidingömoderaterna har en gemensam lokal kampanj, med en affisch på partiets fem främsta namn, plus en bild på Hans Barje, etta på kommunlistan, samt några “riksaffischer”. Dessutom har tre medlemmar finansierat egna personvalskampanjer. Avgående kommunalrådet Paul Lindquist, Anna Rheyneuclaudes Kihlman, tvåa på kommunlistan och Ida Drougge, femma på kommunlistan, har egna bilder och budskap. Ida Drougge vill att man ska kryssa henne på riksdagslistan, där hon står som nummer 10.

När Lidingösidan frågar Paul Lindquist varför han, som står på 16:e plats på kommunlistan, har en egen kampanj, säger han:
– Jag står inte långt ner, jag står på första plats, på landstingslistan.
– Men det står ju inte på dina affischer.
– Jag har två budskap, Utveckla centrum samt Kapa körerna, bägge två är viktiga för regionen. Så jag är intresserad av att få många personkryss i landstingsvalet, men har inga som helst ambitioner att ha en framträdande roll i lokalpolitiken efter valet. Lokalt tycker jag man bör kryssa Anna.
– Inte Hans?
– Anna är en person som är mitt i livet, som har ambitionen och orken att jobba 60 timmar i veckan som kommunalråd för lidingöborna.

Moderaterna är det parti som visar upp flest lokala kandidater på bild. Kristdemokraternas Carl-Johan Schillers bild börjar nu synas, liksom en samlingsbild med Socialdemokraternas lokala toppkandidater. Folkpartiet visar enbart upp rikspolitiker, även om just jämställdhetsminister Maria Arnholm är lidingöbo. Varken Centerpartiet eller Lidingöpartiet har några personbilder på sina affischer. Intressant är också att Centerpartiet, hittills, inte satt upp några “riksaffischer” på ön.

Lidingöpartiet försöker i och med sin kampanj med ordet “JA” ändra den negativa stämpel som många uppfattat att partiet har, som “nejsägarparti”. Nu säger man istället enbart ja till allt. Centerpartiet har nu satt upp sina post-it-lappar, som tidigare förekommit i annonser, på affischerna.

Partierna fick i måndags en tillsägelse av Mattias Tjeder på tekniska förvaltningen, att följa de regler som gäller affischeringen på ön under valet. Redan i samband med EU-valet slog förvaltningen larm, och förhoppningen var att partierna nu skulle rätta sig efter stadens bestämmelser. Men, som många kan se finns det t.ex. fortfarande affischer på stolpar nedslagna i gräsmattor, vilket är förbjudet (se nedan).

Dessa regler, utfärdade av Lidingö stads tekniska förvaltning, gäller från den 17 augusti till och med den 17 september:

  • Affischerna får inte sättas upp så att de skymmer vägmärken, vägvisning och
    dylikt, eller på annat sätt är trafikfarliga.
  • Affischerna får inte sättas eller fästas på träd, trafiksignalstolpar eller vägmärkesstolpar.
  • Affischerna får inte sättas upp i eller intill gatu- eller vägkorsningar (10m).
  • Affischerna får inte sättas upp på utsidan av räcken till broar eller viadukter.
  • Affischerna får inte sättas upp genom att en stolpe slås ner i marken.
  • Om affischerna sätts upp på belysningsstolpar eller räcken, får fästena inte sättas fast på själva stolpen. Fästena får inte vara av metall, utan måste vara plastbelagda, så att inte stolpens ytbeläggning skadas. Maximalt ett affischpar per belysningsstolpe.
  • Affischerna ska hållas i vårdat skick.
  • Senast vid tillståndstidens slut ska affischer och skyltanordningar tas bort omedelbart.

Den som ser felaktigt placerade valaffischer får gärna höra av sig till Mattias Tjeder via e-post mattias.tjeder@lidingo.se Bifoga beskrivning på plats och gärna en bild.

Många moderater i Centrum.

Många moderater i Centrum.

Vasavägen, vid Stockbyrondellen.

Vasavägen, vid Stockbyrondellen.

Rikspolitikern Birgitta Ohlsson, FP, möter dem som passerar genom Lidingö centrum.

Rikspolitikern Birgitta Ohlsson, FP, möter dem som passerar genom Lidingö centrum.

Tre partiers valbudskap utanför stadshuset, S, M och C

Tre partiers valbudskap utanför stadshuset, S, M och C

Dela Valaffischer, valaffischer

Kommentarer

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-09-03 09:49

Det låter som en bra idé tycker jag. Kanske bör vi inför nästa val låta Tekniska kontoret ha en genomgång för oss alla, så att även vi politiker lär oss att följa reglerna. Då kan vi även låta samma regler gälla för oss alla. Jag tycker även då att vi ska passa på att komma överens om att vi gemensamt ska hjälpas åt att regelbundet städa upp nedslitna affischer som ligger och skräpar överallt. Om vi alla hjälps åt att plocka bort affischer som ligger och skräpar, oavsett parti, så får vi en trevligare miljö. Att affischer ligger och skräpar bidrar bara till en allmän irritation över politiker och politik. Det kan vi förresten börja med redan nu idag!

Torsten Engevik (FP) 2014-08-27 09:58

Lars,
En av våra valarbetare mailade i somras Tekniska förvaltningens chef Dufström och frågade om det var ok att sätta upp våra valpinnar om vi fyllde igen med jord och fick ja på det.
Kanske borde vi politiska partier göra en uppsummering tillsammans med Tekniska efter valet för att vi inte ska ha samma diskussion nästa gång oavsett det är pinnarna, träden eller de 10 m det gäller.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2014-08-26 01:15

Göran Tegnér!

Varför kan inte Folkpartiet finna sig i att respektera de spelregler angående valaffischeringen som staden satt upp för samtliga partier på ön, och som därefter såvitt jag förstår har stadfästs av Polismyndigheten?

Jag kan inte tolka det på annat sätt än att Folkpartiet inte är lika rädda om naturen som övriga partier på ön. Att medvetet orsaka en naturskada för att sedan nödtorftigt reparera den låter märkligt. Jag tycker dessutom att Tekniska förvaltningen borde tänka sig för både en och två gånger innan man godkänner ingrepp i naturen med tanke på vad som hände i samband med sand- och saltupplagsskandalen längs Djupadalsvägen för nåt år sedan.

Om det är så att just Folkpartiet har erhållit ett specialtillstånd från Tekniska förvaltningen att bryta mot de allmänna affischeringsreglerna ber jag dig vänligen låta publicera detta tillstånd här på Lidingösidan för att återställa husfriden på ön.

Pia Signell, Lidingöpartiet 2014-08-25 00:08

Göran,

Det är inte okay att vissa partier ska få frångå de regler som i god tid tagits fram och presenterats för samtliga; i det här fallet redan inför EU-valet. Är det Tekniska Förvaltningen som gett er tillstånd formellt eller är det en person på förvaltningen? Har det skett genom en formell ansökan/förfrågan att få bryta mot bestämmelserna? Varför går man då inte ut och säger att regeln ändras för alla partier?

Dessutom borde den/de som gett er tillståndet ha tagit reda på lite mer information och tänkt sig för en extra gång. Jag har också varit i kontakt med förvaltningen och hålen i marken är inte det enda problemet. Kanske ändå viktigare är att skyltarna sitter där under 4 veckor och under den tiden behöver gräsmattorna skötas. Ni hindrar och försvårar kommunens parkarbetare i deras arbete att klippa gräset och sköta kommunens mark. Detta problem löses inte med att ni tar med en påse jord och fyller i hålen.

Hans Barje (M) 2014-08-24 16:28

Paul.
Låt mig får rätta dig.
I försöksnomineringen (det finns inte längre något provval och det vet du) erhöll jag sorterat på antalet 1a- 3e placeringar 32 röster och Anna 28 röster. Jag kan inte tolka detta på annat sätt än att jag fick starkare stöd än Anna för en topposition. Vid detta tillfälle hade inte någon av de "drygt 70 nya medlemmarna" rösträtt. Av totala antalet avgivna röster erhöll jag 58 stycken och Anna 60 stycken. Skulle man summera ihop listorna (som också kan ge en fingervisning) erhöll jag 90 röster och Anna 88 röster.

Nomineringskommittén placerade mig på andra plats och om de egentligen var eniga eller inte saknar helt betydelse. Deras uppgift var att presentera ett "förslag" på turordning inför nomineringsstämman. (Nomineringskommittén placerade dig, Paul, på 15 plats, en betydligt lägre placering än resultatet av försöksnomineringen).

Jag och partiet välkomnar alla medlemmar oavsett hur länge de varit med i partiet.
På vem våra nya och gamla medlemmar röstat vet ingen och det saknar betydelse. Alla ska ha samma värde.

På nomineringsstämman, där alla moderata medlemmar har rätt att rösta, valdes jag till första plast på vår valsedel med nästa dubbelt så många röster som Anna!
Talar inte detta sitt tydliga språk – medlemmarna vill ha en förnyelse och mig som efterträdare till dig, Paul.
Jag uppmanar alla väjare som vill se en förnyelse – kryssa mig!

Göran Tegnér, V ordf. (FP) Tekn. Nämnden 2014-08-24 14:55

Svar till Lars H Ericsson

Du är ute och cyklar i ogjort väder nu igen.
Du hävdar att Folkpartiet är ”en flagrant lagbrytare” när vi slår ned tjocka stolpar i gräsmattorna. Ditt argument är ihåligt!

Om Du visste vad du snackar om skulle vi kunna föra en sakpolitisk debatt i stället för denna löjliga valaffischdebatt.

Fakta är att folkpartiet noga har kontrollerat detta med trästolparna med Tekniska Förvaltningen och fått tillstånd att slå ned trästolparna. Vi gör så här: När vi tar bort stolparna efter valet, då tar vi med oss en påse jord och fyller igen hålen, vartenda ett. Simsalabim, så är detta problem löst.

Folkpartiet fyller igen hålen, men dina argument är fortfarande ihåliga, när du inte kan låta blir att insinuera att ”Folkpartiet slutligen har väl aldrig sagt sig värna särskilt om vare sig natur eller miljö”.

Vi har varit drivande när det gäller att ta fram en ny skogsvårdsplan där miljöhänsynen fördubblas från 15 % till 30 % av skogen, samt att ta bort begreppet ”produktionsskog och ersätta detta med natur- resp. rekreationshänsyn”.

Folkpartiet har varit pådrivande när det gäller att ta fram en hastighetsplan (som när den blir fullt ut genomförd) sänker hastigheterna och ökar trafiksäkerheten. Detta gynnar även miljön.

Vi har varit pådrivande vid utformningen av Lidingös Trafikstrategi, med mål om att år 2030 ska 80 % av arbetsresorna ske till fots, per cykel eller med kollektiva färdsätt.

Tillsammans med folkpartiet inom landstinget har vi fatta beslut om att permanenta SjöVägen båtlinjen mellan Lidingö och Nacka – Stockholm, samt att bygga ut Stockholms tunnelbana. Allt detta gynnar miljön. Folkpartiet på Lidingö har med frenesi drivit frågan om fler sittplatser på Lidingöbanan, och slagits för att busstrafiken på ön inte ska försämras.

Folkpartiet har varit pådrivande när det gäller att bygga ut Lidingös cykelvägnät kraftigt, vilket har bidragit till att antalet cykelresor över Lidingöbron har ökat med 70 % sedan år 2000

Som första förortskommun kom Lidingö med i hyrcykelsystemet år 2012 och att det var vi inom folkpartiet som drev denna fråga i valet år 2010.

Folkpartiet har varit med om att driva ett program om säkra skolvägar som vi nu arbetar med årsvis. Vi investerar 2 Mkr årligen i dessa (3,7 % av den totala investeringsbudgeten). Och vi satsar 2 Mkr per år (2,5 % av driftbudgeten på beläggningsunderhåll av GC-banor).

Inför valet nu i september driver folkpartiet att Långängens-Elfviks naturreservat ska utvidgas genom att norra delen av Elfvikslandet införlivas.

Detta är bara några exempel vad Folkpartiet har gjort och gör för en bättre Lidingömiljö och –natur.

Bo Widerström 2014-08-24 12:05

Det är skrämmande att Paul Lindquist och Anna R Kihlman (som PL kallar sin parhäst) inte vill acceptera att de moderata medlemmarna på nomineringsmötet gav Hans Barje 83% fler röster än Anna R Kihlman. De Lidingömoderater jag pratat med uttrycker alla en stor glädje över att Hans Barje vann nomineringen med så stor marginal.

Med den kloke Hans Barje i toppen kan förtroendet öka igen för Lidimgömoderaterna. Detta insåg de Moderata medlemmarna på nomineringsmötet.

Men Paul L och Anna R K ignorerar nu medlemmarnas starka önskan att Hans Barje skall ta över istället för PL:s parhäst Anna R K.

De som vill rösta på Moderaterna och även vill få en mycket försiktigare utbyggnad av Centrum – Torsvik, än vad Anna R K önskar, skall därför kryssa Hans Barje i valet.

Anders Wennberg 2014-08-23 16:33

Paul – jag föreslår att vi diskuterar konkreta sakfrågor och fakta framöver. Denna personangreppsdebatt mellan Kommunstyrelsens ordförande och en före detta Moderatmedlem gynnar ingen av oss, inte heller partiet. Vi tar den off line istället och/eller via brev till Moderaternas föreningsstyrelse.

Lillebil Stuart, Lidingöpartiet 2014-08-23 16:20

Konstigt att Folkpartiet inte kan läsa innantill. Alla andra partier har respekterat att man inte får sätta stolpar på gräsmattorna. Folkpartiet har på åtskilliga sträckor gjort precis det. Är det möjligen just ordet stolpe som gör att man ägnar sig åt hårklyveri. Jag tycker att vi partier bör föregå med gott exempel. Vi begär ju att Lidingöborna ska respektera våra lokala föreskrifter, då ska även Folkpartiet följa dem.

Lillebil Stuart, Lidingöpartiet

Anders Wennberg 2014-08-23 16:05

Paul, du har fel att jag bara kritiserat partiet innan, under och efter mitt medlemskap.

Däremot har jag till och från öppet kritiserat dig när jag anser att politiken avviker från den Moderata linjen. Du har också friskt hoppat på mig i debatten! Tex som att “du och dina kompisar i Rädda Lidingö kommer att sabotera.”

I Handlingsprogrammet står det försiktig förtätning – du tar fram förslag med 2 800 lägenheter som senare bantas ner till fortsatt höga 1 000. Knappast någon försiktig förtätning!

Du säger att det aldrig planerats något 10 våningshus vid Torsplan, men Sweco skriver i sina dokument att de räknar med det. Illa med tanke på att Annette äger fastigheten – detta har jag kritiserat och det har inget med Ms politik att göra.

Jag har kritiserat Annas dubbla löner och att vi har en anställd för Sveriges Byggindustrier som ordförande i Lidingöhem – det har inget med Ms politik att göra.

Jag lovade sig i våras att sluta skriva offentligt. Detta höll jag så länge jag förblev medlem. Men fusket med sammanställningen av samrådet, vår BRF blev själva drabbade, och sedan uttalandet om Processfascism blev bara för mycket! Jag lämnade partiet och har kritiserat detta!

Jag anser att i grunden har Moderaterna de bästa idéerna och önskar att ni hittar tillbaka dit på Lidingö.

Angående de 70 nya medlemmarna hade det kunnat vara en enorm tillgång. Men på första mötet hälsade du som ledare inte på oss nya, och Nicklas försökte tysta ner mig när jag reste mig för att tala.

Du skall dock veta att det kanske bara var 20-30 nya medlemmar på nomineringsstämman, vi påverkade på intet sätt utfallet av omröstningen! Han som satt bredvid mig var ny men röstade på dig vs Vinstock tex. Det var de gamla medlemmarna som avgjorde stämman.

Om du inte brutit någon överenskommelse angående affischerna så ber jag om ursäkt om jag indikerat det (där är dock ett rykte om det – förslagsvis dödar ni ryktet genom ett gemensamt uttalande från Moderaterna så kan den saken begravas – ett litet tips).

Staffan Anderberg 2014-08-23 15:22

Paul,
Jag är ytterst angelägen om vårt parti, men oerhört orolig för hur det skall gå i kommande val. Min oro beror på att jag ser hur vi succesivt har förvärrat vårt läge. Jag ser också flera tydliga orsaker till detta.
När samrådet om C/T kom agerade jag som en vanlig lidingöbo, vilket jag ju nu är. Jag skickade in mitt yttrande och jag fick det även publicerat på Lidingösidan. Skulle inte drömma om att gå direkt till min efterträdare med synpunkterna.
Den medarbetare du talar om är ju en valledare för vårt parti, som gav sig till att på Facebook håna ett annat partis affischering. Det tyckte jag var ovanligt omoget gjort, men så är han också ny i vårt parti.

Paul Lindquist 2014-08-23 10:25

Staffan!

Jag har aldrig ifrågasatt någons rätt att yttra sin mening. Däremot är jag förvånad över att en person som bara kritiserat Moderaterna såväl före, som under och efter sitt korta medlemskap väljer att bli medlem. Du däremot vill ju sätta munkavle på mig.

Men på på samma sätt som du väljer att kritisera din egen efterträdare offentligt måste även jag få utnyttja min yttrandefrihet. Däremot kan jag även i ditt fall förundras över vilken omtanke du har om det parti du själv har företrätt så många år. Du har nämligen inte vid ett enda tillfälle fört fram dina synpunkter om C/T eller vår hantering av frågan direkt till mig utan istället bara valt att offentligt kritisera partiet.

Avslutningsvis, att du på Facebook fick kommentaren att du varit med väldigt länge beror ju på att du med klassisk härskarteknik själv först skrev till en av våra (på Lidingö) nyare medlemmar “Det märks att du är helt ny i lidingöpolitiken”.

Anders!

Processen med att välja ett nytt moderat kommunalråd sker i flera steg. Först säger medlemmarna sitt i ett provval. Där fick Anna fler röster än Hans. Hon var också föreslagen som förstanamn av en enig nomineringskommitté. Därefter vann Hans omröstningen på nomineringsstämman efter att drygt 70 nya medlemmar värvats veckorna före – du var en av dem.

Enligt våra stadgar finns det ingenting att anmärka mot detta och Anna liksom vi övriga har accepterat det resultatet. Men nomineringsstämman väljer inte kommunalråd, det gör formellt kommunfullmäktige efter att ha nominerats av (i vårt fall) den moderata fullmäktigegruppen.

På samma sätt som Hans hade all rätt att kampanja för att bli moderaternas förstanamn trots att han förlorade provvalet och inte var föreslagen av nomineringskommittén har Anna all rätt att bedriva en personvalskampanj för att få väljarnas kryss och fullmäktigegruppens stöd. Att hävda något annat är att ifrågasätta de demokratiska principer som gäller i vårt parti.

Även jag bedriver en personvalskampanj, i mitt fall för min kandidatur till landstinget. Det är något partiet uppmuntrar. Att jag skulle ha brutit mot någon överenskommelse är en ren lögn och gränsar till förtal.

Johan Mähler 2014-08-22 17:42

Paul Lindquist,

Du förundras över varför en person går med i partiet för att därefter ägna sig åt att kritisera dig.

Har alternativet slagit dig att personen i fråga under sin korta tid i partiet hann uppfatta att ledarskapet och delar av den politik som förts under din och Anna Rheyneuclaudes Kihlmans ledning helt enkelt inte varit för Lidingösbornas bästa? Har det slagit dig att personen kanske anser att era metoder inte haft en sund etisk utgångspunkt?

Jag har pratat med mängder av Lidingöbor som i rikspolitiken utan tvekan identifierar sig som moderater. Men som i kommunpolitiken inte kan acceptera delar av den politik och metoder som du stått för. Men kan inte vinna allas förtroende. Men det är ju ingen hemlighet att det moderata partiet på Lidingö är djupt internt splittrat med dig och Anna Rheydeuclaudes Kihlman som representant för ena falangen.

Du och Anna Rheydeclaudes Kihlman har förlorat samtliga viktiga interna val inom moderaterna på Lidingö den senaste tiden. Ni blev alltså bortröstade av de personer som känner er bäst. Dina partikamrater röstade med all tydlighet bort dig och Anna Rheydeuclaudes Kihlman i nomineringsstämman. Du och Anna förlorade i samtliga viktiga frågor på årsstämman.

Trots att era partikamrater skickat er dessa solklara signaler verkar du helt oförstående till att en f.d. partimedlem yttrar kritik över dig på Lidingösidan. Jag har inte bestämt mig för om det hela är humoristiskt eller tragiskt.

Anders Wennberg 2014-08-22 14:13

Tack Staffan för stöd,

Jag hoppas att Barje får flest kryss inom Moderaterna, så att vi framåt kan få ett Moderat parti som värnar om Lidingöborna, inte har några regionala eller nationella karriärsmål, som lyssnar på medlemmarna och som flyttar fokus tillbaka till att göra Lidingö bättre. Ett ödmjukare Moderaterna med fokus på vård, skola, omsorg, friluftsliv etc och inte bara på att maximera byggandet.

Så Moderater – kryssa Barje.

Till Paul! Du vet att du skall vara försiktig med att avslöja folks partitillhörighet. Om du fått informationen via Anna eller Kess, alternativt medlemsregistret, så är det olagigt att sprida. Om du fått tag på det mail jag skickade ut till några utvalda, att jag lämnat M, så kanske det däremot är OK att avslöja.

Staffan Anderberg 2014-08-22 12:48

Jag känner inte Anders Wennberg eller vet hans avsikter. Om han är ny medlem sedan ett halvår kan det ju tänkas att han har gått in i moderaterna för att han vill åstadkomma förändring. Han är i så fall inte ensam om att ha invändningar mot en del företeelser inom vårt lokala parti. Det finns mängder med lidingöbor, moderater eller andra som förundras över det faktum att de två ledamöter som partimedlemmarna med besked röstade ner på nomineringsstämman, nu framträder som de som partiet går till val på.
Det är väl bra att vi har fått nya medlemmar och sådana som vågar träda fram och säga sin mening. Alltför länge har alltför många tigit. Av Paul Lindquists inlägg kan man förstå att han anser sig kunna bestämma vilka medlemmar som får yttra sig. Wennberg har tydligen varit med för kort tid. Själv fick jag ett påpekande på Facebook att jag varit frånvarande alldeles för länge. Det troliga verkar dock vara att man skall ha de rätta åsikterna för att få framföra dem. Detta är oerhört stötande i ett parti, som verkligen står för att vara öppet.
Enligt mitt förmenande är det ytterst olämpligt att den avgående högste ledaren, som nu sker, anstränger sig för att se till att få den rätta efterträdaren. När jag avgick för tolv år sedan avslöjade jag inte för någon vem jag ville se som efterträdare. Nu kan jag dock säga att det var Paul Lindquist. I dag är min favorit Hans Barje, som är ytterst lämplig för uppdraget. Honom bör man kryssa.

Anders Wennberg 2014-08-22 12:42

Paul!

Jag har alltid brukat rösta på Moderaterna, jag tyckte att Moderaterna kört fast med du som drivit ett Centrum/Torsviks projekt som allvarligt strider mot ert eget Moderata Handlingsprogram (”Försiktig förtätning”, ”framtida byggande sker i sådan takt att Lidingös särprägel bevaras” osv). De fem framtidsbilderna, eller för den delen det nya förslaget, är allt annat är försiktig förtätning. Detta för att det gynnar din karriär inom Moderata partiet.

Därför blev glad när Hans Barje klev fram och ville förnya. Helt klart brinner han för Lidingö och han verkar inte ha några andra ambitioner än Lidingös bästa. Medlemmarna i partiet gav honom en bred majoritet och därmed implicit ett mandat att förändra. Det stämmer absolut inte att jag bara kritiserat Moderaterna, även om jag mestadels kritiserat det du gjort så kan vi inte sätta likhetstecken där emellan.

Du har dock gjort mycket för att hindra denna förändring av Moderaterna. Du har tryckt igenom beslutet den 16:e juni, bytt stadsdirektör och nu har du lurat din egen moderata styrelse genom att köra en personvalskampanj – det hörs rykten som innebär att du brutit en överenskommelse.

Men, varför lämnade jag? Jo, min moral tål inte att jag står bakom en del av det som du och Anna gjort, jag vill inte associeras med det:
• Redan på första internmötet inom M så försöktes jag direkt att tystas ner av Nicklas, det gav en känsla av lågt i tak
• De dubbla lönerna givetvis, även om det är bra att hon betalade tillbaka (efter att hon blev påkommen)
• En del av svaren kring Kantarellen var helt oacceptabla (låt mig komma tillbaka till dem)
• Torselden 8 – du säger att det aldrig planerats något 10 våningshus, men ändå så står det klart och tydligt som förutsättningar i Swecos dokument (se under punkt 6 i detta dokument: http://www.lidingo.se/download/18.74fc1bf51460165409f171/1400230739385/PM+Konsekvenser+programf%C3%B6rslag+Centrum-Torsvik.pdf) – det är tydligt att du i smyg för en annan plan än den du berättat utåt. Detta är extra allvarligt eftersom Annette äger tomten och hon är en av de ledande Moderaterna!
• Många twitterinlägg från din sida, från ordspråket om Hunden i vintras till kommentaren om utplaceringen av skyltar som diskuteras här
• Fusket med samrådet gjorde mig riktigt upprörd, inte minst eftersom vår egen BRF’s svar blivit uppenbart felsorterat
• Din kommentar om processfascism blev droppen som fick bägaren att rinna över, det visar ett djupt förakt mot demokrati från din sida och har inget med Moderat politik att göra – tvärt om (https://www.youtube.com/watch?v=xOMtyCdRlJQ)

Jag vill inget hellre än att ett mer sansat Moderat parti får chansen att styra Lidingö – men jag blir ledsen av att du i allt för stor utsträckning och med tvivelaktiga metoder drivit politiken i en riktning som varken medlemmar eller väljare står bakom. Jag hoppas att moderata väljare kryssar Barje.

Paul, kanske behöver jag skriva till Partistyrelsen och förklara mitt avhopp?

Anders

Paul Lindquist 2014-08-22 10:37

Lars och Anders!

Jag tycker det är viktigt att alla partier följer polistillståndet, vilket jag har framfört till den nya moderata valledningen. Jag har dock själv inte deltagit i uppsättningen av partiets affischer utom mina egna personvalsaffischer och de tror jag faktiskt sitter lagligt allihopa.

Lidingöpartiet har för övrigt inte bara haft “en och annan felaktigt utplacerad affisch”, utan hela vepor som suttit trafikfarligt på utsidan av viadukter (det har ni dock rättat till nu, vilket är bra).

Det min twitterkommentar syftade på handlade emellertid inte om var affischerna var uppsatta utan (som svar på Carl-Johan Schillers avslöjande) det faktum att Centerpartiet började affischera innan polistillståndet började gälla. Det är tyvärr inte första gången Centerpartiet har gjort detta vilket visar på ett bristande sinne för fair-play, att man anser att man genom att fuska ska tillskansa sig de bästa platserna före alla de andra partierna.

För övrigt är jag förvånad över den personliga vendetta mot mig och Anna som Anders Wennberg tycks vara ute efter, eftersom vi hela tiden får personifiera det du tycker illa om hos Moderaterna. Jag förstår inte heller syftet med ditt halvårslånga medlemskap i partiet då jag inte kan påminna mig om att du en enda gång har uttryckt dig positivt om Moderaterna ens när du var medlem. Sökte du dig till Moderaterna för att du delade våra värderingar eller var det bara ett försök från “Rädda Lidingö” att infiltrera ett parti du i alla sammanhang försöker motarbeta?

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2014-08-22 01:46

Paul Lindquist!

Du inser väl att du kastar sten i glashus när du kritiserar C för att inte följa polistillståndet för valaffischeringen!

Massor av moderata valaffischer sitter också “olagligt”, säkert en och annan Lidingöpartiaffisch också, men vi har i alla fall försökt följa Tekniska förvaltningens anvisningar på bästa sätt, och vi har även tagit ned och flyttat affischer som i efterhand visat sig sitta fel. Det tycker jag att även M och övriga partier också bör göra.

De mest flagranta “lagbrytarna” tycker jag ändå är Folkpartiet och Centerpartiet. Folkpartiet slår ner grova stolpar i marken, fast det finns en tydlig regel om att så inte får ske. Centerpartiet fäster sina valaffischer på våra kära och hälsosamma träd, vilket också är förbjudet och borde hörsammas särskilt av det parti som kallar sig “Alliansregeringens gröna röst”! Men ord och handling är tydligen olika saker för C. Lite tråkigt!

Folkpartiet slutligen har väl aldrig sagt sig värna särskilt om vare sig natur eller miljö, så deras agerande är mer förståeligt, om än lika oacceptabelt!

Det kanske vore på sin plats med betyg i uppförande och ordning även i politiken, inte bara i skolan. I så fall skulle Folkpartiet få klart underkänt med sina stolphål i gräsmattorna!

Anders Wennberg 2014-08-21 14:56

Paul Lindquist Twittrade för några dagar sedan ut:

“Hur kan C göra anspråk på att få styra kommunen när man inte ens kan följa ett enkelt polistillstånd?”

Eftersom Paul och Anna tydligt visar med platserna där de satt upp sina affischer att de inte heller kan följa ett enkelt polistillstånd, så frågar jag er varför vi skall tro att ni kan styra Kommunen bättre än C.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google