Väder Lidingö

Lidingö tisdag 21 mars 2023 v. 12

Senaste kommentaren - Se fler

Val 2014

Visar EU-resultatet hur kommunalvalet går i höst?

måndag 26 maj 2014 13:09

Val 2014. Kan man dra några slutsatser utifrån gårdagens resultat av EU-valet när det gäller höstens kommunalval på Lidingö? Finns det några tendenser som kan vara intressanta? Kan man man bortse från att även de lokala frågorna på ön hade någon inverkan?

Det enklaste först: Junilistan är enbart ett EU-valparti, de finns alltså inte med i höstens val. Piratpartiet kommer å sin sida inte få så många röster att det påverkar det lokala valet. År 2010 fick PP 18 röster på ön.

Sverigedemokraterna fick vid EU-valet 1005 röster. Vid kommunalvalet 2010 fick de 415 röster. Eftersom det krävs omkring 550-600 röster för ett mandat i Lidingö kommunfullmäktige kommer partiet få en plats, om de får samma röstetal som i EU-valet. På deras valsedel för Lidingö finns endast ett namn förtryckt.

Vid valet 2010 fick Feministiskt initiativ två (2) röster i kommunvalet på Lidingö. Nu fick de 801 röster, en 400-procentig ökning. Om Fi lyckas göra om konststycket, utan någon kampanj eller några affischer, och åter få över 600 röster på ön har de ett mandat. Kanske är det så att gruppen yngre kvinnor, mellan 18 och 30 år, nu hittat sitt parti?

SD tar sina röster från de borgerliga partierna, Fi främst från vänsterpartierna och troligen mest från Vänsterpartiet. V ökade med 25 procent vid gårdagens val, men till blygsamma 422 röster, alltså hälften av Fi:s. Det kan alltså bli två mandat till helt nya partier i fullmäktige. Kvar finns då 49 till de etablerade.

Lidingöpartiet ställde ju inte upp i EU-valet, vilket stökar till jämförelsen. Hur fördelades partiets röster igår på de andra partierna?

Det är ingen kvalificerad gissning att tro att Miljöpartiets framgång igår även betyder något i höst. Partiet har nu fyra mandat. Sett till ökningen av röster, jämfört med 2009, kan partiet få två nya mandat i höst. MP befinner sig mellan M+FP+KD+S-konstellationen och C+LP-gruppen när det gäller Centrum/Torsvik-utbyggnaden. Är det röstdragande eller ej att vara i mitten?

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Socialdemokraterna fick nästan lika många röster igår, på Lidingö. Mandatmässigt är Centerpartiet större än de två andra partierna tillsammans, i fullmäktige. Centerpartiet ökade mest igår, omkring 50 procent, jämfört med 2009. Kan ökningen bero på att C/T-frågan spelade in? Fast i så fall skulle väl både KD och S minska, vilket de inte gjorde.

Folkpartiet noterade en mindre minskning lokalt igår, än för hela riket. Kan den begränsade minskningen berott på att partiet var synligt på ön med många affischer och med aktiviteter i Centrum?

Moderaternas minskning på Lidingö är procentuellt stor, 25 procent, men partiet är fortfarande det största partiet på ön i EU-valet. Minskningen var dock mindre än partiet fick, i hela landet. Kan samma fråga ställas här vad gäller C/T-utbyggnaden: Påverkade partiets uppfattning i denna fråga, så minskningen på Lidingö blev mindre än i riket?

Partiernas valstrategers pannor kommer nu att ligga i djupa veck under några veckor. Men snart får sommarens sol dem att slappna av, i alla fall under juli månad.

Kommentera gärna. Svaret på frågan i rubriken har vi tidigt på måndag morgon den 15 september.

Dela Visar EU-resultatet hur kommunalvalet går i höst?

Kommentarer

Christer Serenhov 2014-06-06 15:13

Det går väl inte att koppla utfallet i EU valet på Lidingö till det kommande kommunvalet.
Men det är ändå intressant att analysera EU valsiffrorna. På Lidingö gick M ned från 40,9 till 30,1 procent ett tapp på nästan 11 procentenheter eller 26,4 procent .

Torsby N / Hersby N är en del av Lidingö som påverkas mycket av det planerade storskaliga bygget kring C/T där alliansen med M i spetsen varit drivande och där man valt att inte lyssna på de boende i området vilka förespråkar en radikalt mindre småskalig nybyggnation.

På Torsvik N / Hersby N gick M ned från 52,2 till 36,3 procent en minskning med nästan 16 procentenheter eller 30,4 procent. Detta är inget annat än ett katastrof val för M i detta område där M normalt sett är mycket starka.

Jo, det är nog så ändå att inställningen kring de lokala frågorna också påverkat valet av parti i EU valet på Lidingö. Den negativa trenden för M på Lidingö kommer med all säkerhet att fortsätta även i kommunvalet då där finns fler attraktiva alternativ att rösta på tex Lidingöpartiet som har en mer nyanserad o realistisk bild med småskalighet o miljöfokus avseende nybyggnationen i C/T.

Det M bör göra är att lyssna på sina naturliga, lokala väljare i C/T frågan gå för ett betydligt mer småskaligt bygg alternativ där också överdäckning i Torsvik prioriteras först . Detta bör kommuniceras redan när program planen skall beslutas 16 Juni 2014. Låt Hans Barje påverka utvecklingen redan nu vänta inte till efter valet. Om detta sker har förmodligen M en chans att göra ett hyfsat kommunval i September om inte väntar med all säkerhet ytterligare ett katastrofval.

Henrik Åkermark 2014-06-04 16:28

Hej Johan,
Det finns en hel del mycket förståndigt i det du skriver, men slutsatsen är jag inte helt med på.
Tycker nog Hans Barje varit ganska tydlig, men jag håller med dig om att många säkert tycker att han borde vara än tydligare.
Vad jag tycker är viktigt:
För det första tror jag på en sund utveckling av Lidingö Centrum, för det andra tror jag att den lägre nivån på säg 750 – 900 rätt placerade lägenhetsenheter kunde vara OK, för det tredje stöder jag förslaget om en tidig överdäckning av “Torsviksdiket”, för det fjärde är jag övertygad om att moderaterna efter valet kommer att driva en mycket ansvarig politik inte minst vad gäller centrumutbyggnaden för alla Lidingöbors bästa.
En röst på moderaterna, med speciell markering för Hans innebär att den nya inriktningen som Hans står för får ett uttalat stöd både internt och externt.
Jag är själv moderat och tror på de moderata grundvärderingarna, vilket är en syn jag för övrigt är övertygad om att de flesta på ön innerst inne delar.
Däremot har jag varit mycket bekymrad över det förlorade förtroendet hos väljarna/innevånarna som jag upplevt att moderaterna på ön av kända orsaker fått.
Därför har jag lyssnat på väldigt många och efter förmåga försökt att internt agera hårt för en förnyelse med målet att återskapa väljarnas förtroende. Även om jag själv står på en mer blygsam plats på listan i kummunalvalet.
Den förnyelsen som vi och inte minst föreningens ordförande eftersträvat tycker jag är klart markerad genom att Hans Barje utsetts som förstanamn med mycket stor majoritet.
Men vi lever tack och lov i en demokrati och det innebär ju också att det säkert finns olika uppfattningar i detaljer inom moderaterna såväl som i andra partier.
Vi vet också att det är svårt att säga var vi har c och vi vet att mp sagt sig vilja ha både lidingöbana som skär rätt igenom grönområden och bostadsområden med lekande barn i centrum och dessutom ha något som inte kan uppfattas annat än som en storskalig utbyggnad.
Sen till slutsatsen, jag är övertygad om att med ett starkt stöd för moderaterna och Hans Barje är det överlägset bästa alternativet i september.

Johan Mähler 2014-06-04 08:52

Hej Henrik,

Lidingöborna har under en lång tid följt följetongen där de två ledande moderaterna Paul Lindquist och Anna Rheyneclaudes Kihlman på fullaste allvar haft för avsikt att exploatera Lidingö i en utsträckning som väldigt få andra stått bakom. Protesterna lät inte vänta på sig och som ett resultat av dessa valdes Hans Barje in som försteman hos moderaterna.

Den besvikelse som jag tror väljarna känner och som jag hänvisade till i mitt förra inlägg hänför sig till det faktum att det just är det moderata partiet som står i frontlinjen för de mest aggressiva byggplanerna på Lidingö. Fram till valet är Anna och Paul partiets frontfigurer (och i alla fall Anna kommer vara det även efter valet). Frågan väljarna ska ta ställning till är varför de ska ge moderaterna förtroendet på Lidingö efter dessa minst sagt märkliga turer? Ditt svar är för att Hans Barje nu trätt in på scen och säger sig vilja bygga lite mindre. Problemet är att dessa ord i princip är de enda han yttrat. Mot bakgrund av den historik jag beskrivit ovan så är det i och för sig ett väldigt välkommet uttalande av Hans, men samtidigt väldigt oprecist. Varför ska väljarna chansa på att ge moderaterna sin röst med eventuell fortsatt cirkus kring turerna C/T? Varför ska de inte ta det säkra alternativet och rösta på Lidingöpartiet eller Centern som mycket tydligt redovisar var de i detalj står i frågan om C/T?

Med tanke på den skada som Paul och Anna åsamkat partiet genom turerna kring C/T samt genom lojalitetsproblematik exemplifierat av erhållandet av dubbla ersättningar så tror jag inte det räcker för Hans att i svepande allmänna ordalag enbart säga att han vill bygga lite mindre än Paul och Anna. Jag tror väljarna har en känsla av att det inte ligger rent mjöl i den moderata påsen. Av denna anledning tror jag Hans måste vara väldigt tydlig och specifik med vad han exakt tycker och vad han exakt avser att ta strid för och emot gällande C/T. I kommunpolitik till skillnad från rikspolitik är det nämligen detaljerna som avgör. Väntar Hans med att redovisa detaljerna till efter valet vidhåller jag min gissning att moderaterna på Lidingö kommer få det mycket tufft i september. Detta trots att Hans verkar vara en sympatisk person och alldeles säkert har en stor påse full med rent, friskt och fräscht mjöl.

Henrik Åkermark 2014-06-02 18:13

Hej Johan Mähler,
Intressant det du skriver, men det är inte helt som du skriver.
Jag och de flesta med mig (vet inte, men kanske du också) vet tyvärr inte hur planprocessen fungerar i detalj.
Det gör att det lätt uppstår missförstånd som “höjer blodtrycket”.
Det är därför också ganska naturligt att vi reagerar som vi gör när vi uppfattar att besluten tas över våra huvuden.
Att anklaga enskilda tjänstemän och politiker för att man manipulerar bara för att man visar ett antal alternativ och att man tagit ett planbeslut att ta ställning till är att gå för långt och känns mycket ojust och orättvist.
Centrumutbyggnaden är viktig för oss alla på Lidingö, (även för oss som bor i Brevik eller på andra delar av ön).
Därför har den öppna processen varit mycket bra för att skapa balans i planerna.
Min förhoppning är bl.a. att ett beslut om tidigareläggning av överdäckningen av Torsviksdiket kommer att tas i ett tidigt skede eftersom det verkar finnas ett starkt stöd för det.
Jag har själv ändrat uppfattning i många delar inte minst när jag promenerat runt i området med karta i hand och glatt mig åt de vackra grönområdena.
Jag har inte gjort det förut och tror definitivt inte nu heller på ett massivt byggande.
Just därför är det viktigt att ge Hans Barje vårt stöd vid valet.
Med ett starkt mandat i ryggen kan ha driva sin uppfattning hårt när nästa steg i beslutsprocessen skall ta efter höstens val.
Det är ju då besluten tas vad gäller detaljerna inom ramen för planbeslutet, eller hur?

Johan Mähler 2014-06-02 10:29

Henrik Åkermark,

Du skriver att: ”När Hans dessutom varit mycket tydlig när han tagit klar ställning för en försiktig utbyggnad av centrum som visar att han lyssnar på alla Lidingöbor är jag övertygad om att det kommer att påverka utgången.”

Min gissning går tvärtemot din. I och med att moderaterna varit pådrivande för att klubba igenom beslutet i kommunfullmäktige kring C/T den 16 juni (dvs innan valet) så har man skickat en tydlig signal till väljarna att man kommer exploatera C/T enligt gällande plan oavsett om Hans Barje eller väljarna tycker något annat. Hur ska Hans kunna ändra beslutet kring C/T efter han har tillsatts efter valet? Stora delar av beslutet är ju i mångt och mycket redan taget vid den tidpunkten. Det faktum att moderaterna står bakom en kraftig utbyggnad kring C/T har retat upp Lidingöborna. Beslutet om att godkänna planprogrammet innan valet har retat upp Lidingöborna ännu mer. Av denna anledning tror jag moderaterna på Lidingö kommer få det mycket tufft i höstens val. Lidingöborna känner sig helt enkelt förda bakom ljuset.

Henrik Åkermark 2014-05-31 21:22

När vi summerar resultatet av EU-valet är det nog många av oss som drar slutsatsen att valet i mångt och mycket var ett protestval och att dessutom (M) straffades extra som regeringsbärande parti.
Det finns uppenbarligen ett stort missnöje med byråkratisering och försök till centralstyrning från Bryssel, ett missnöje som många av oss kan delta i.
På grund av stor brist på klarhet och tydlighet misslyckades speciellt (M) med att föra fram sin ståndpunkt mot centralisering, central beskattning, byråkratisering. etc
Ser vi framåt mot valet i september skall vi komma ihåg att för det första är det då helt andra huvudfrågor och för det andra kan vi förvänta oss ett klart högre röstdeltagande än de 50% som röstade i EU-valet. Om de ca 40%-enheterna vet vi inte mycket.
Dessutom har (M) lyckats förnya sig på ett helt annat sätt här på ön än vad vi sett hända ute i riket, inte minst inför EU-valet..
M-föreningen har gett en tydlig signal genom att utse Hans Barje som förstanamn på den kommunala vallistan och det med mycket bred majoritet.
Det är en mycket tydligt budskap att (M) på Lidingö visar att man menar allvar med ambitionen till förnyelse.
När Hans dessutom varit mycket tydlig när han tagit klar ställning för en försiktig utbyggnad av centrum som visar att han lyssnar på alla Lidingöbor är jag övertygad om att det kommer att påverka utgången. Det förutsätter naturligtvis att (M) lyckas återskapa förtroendet genom tydlighet och klarhet också i andra frågor så att den stora majoriteten av Lidingös väljare som i själ och hjärta sympatiserar med partiet, dess företrädare och politik känner att det enda riktiga alternativet är att rösta på NyaModeraterna igen.

Anna Stenson, miljöpartiet 2014-05-28 10:08

Att feminister tar plats är helt rätt och patriarkala strukturer är något vi alla måste vara medvetna om. Att som folkpartiets Helena Bargholtz ta matchen “MOT socialistiska feminister” håller jag inte med om. Jag välkomnar ALLA feminister och hoppas på ett mer feministiskt kommunfullmäktige efter valet istället:)

Helena Bargholtz 2014-05-26 20:58

Tack Jan för din intressanta analys av EU valets utgång för höstens kommunalval på Lidingö.

Visst var det häpnadsväckande att Feministiskt initiativ fick så många röster. Deras aktiviteter har ju varit nästan omärkliga här. Men ett par affischer såg jag faktiskt idag.

Att få ännu en feministisk blåslampa i politiken är bra. Det som däremot inte är bra är att Feministiskt initiativ också är en socialistisk kraft. Sitt namn till trots är de inte bara feminister, utan också socialister, och det gör FI till en del av de vänstervindar som har blåst in över Sverige. Det är vänstervindar som kommer med en politik där kvinnor inte får driva företag i välfärdsbranschen och göra vinst, där skatterna höjs och det blir krångligare att anställa. De kommer med en ekonomisk politik som allvarligt hotar, välfärd, tillväxt och välstånd.

Jämställdhet är en av Folkpartiets viktigaste valfrågor. Nu står vi redo att ta matchen både mot de som struntar i jämställdhet och mot socialistiska feminister.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2014

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google