Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

C: Närodlad mat ska vara en höjdpunkt på dagen

tisdag 4 september 2018 13:29

Centerpartiet brinner för närodlad mat. Vi vill att staden inför kommande upphandlingar tar fram en tydlig strategi för att få god, miljösmart och närodlad mat som är näringsrik för barn och äldre i kommunen. Mat för äldre och barn bör inte tas i samma upphandling då både näringsbehov och preferenserskiljer sig åt mellan dessa grupper. Vi tror också att kvalitén gynnas av att låta mindre aktörer få chansen att leverera maten. Idag stängs dessa mindre aktörer i praktiken ute från att lämna anbud eftersom upphandlingen omfattar för stora områden.

För oss är det viktigt att den mat som staden upphandlar och serverar smakar gott, är tilltalande och näringsrik. Det räcker inte med rätt näringsinnehåll, för det hjälper föga om våra skolbarn eller äldre inte vill äta av maten. Därför behöver maten ses ur flera aspekter när den upphandlas – en helhet av närodlad, näringsrik och tilltalande mat.

För många av kommunens äldre är de matlådor som staden erbjuder den enda källan till den livsviktiga näringen. Därför måste matlådan vara något våra äldre ser fram emot. Matlådorna får inte stå orörda i kylskåpen för att sedan slängas när bäst föredatumen passerats. Lidingö ska vara hälsans ö i livets alla faser. För att nå dit behöver den mat våra äldre serveras anpassas efter dem och tillgodose deras behov.

För barn och ungdom som växer och förväntas prestera varje dag spelar skolmåltiderna en viktig roll för orken. Idag lägger Lidingö nästan minst på skolmaten bland Stockholms kommuner. Lidingös skolmatsbudget är 4800 kronor per barn att jämföra med rikssnittets 6100 kronor per barn. Vi vill att du som förälder efter skoldagens slut ska mötas av barn som har energi kvar när middagen serveras.

Som stor upphandlare har kommunen stora möjligheter att ställa höga krav. För Centerpartiet omfattar matkvalitet näringsinnehåll, smak, matens presentation och matens klimatpåverkan. Vi strävar efter att kommunen alltid ska välja närodlad mat som producerats på ett miljömässigt hållbart sätt. Idag är knappt 48% procent av Lidingös upphandlade kött svenskt, att jämföra med Falkenberg som serverar 96 % svenskt kött. En röst på Centerpartiet är en röst för närodlad mat till våra äldre och våra skolbarn.

Patrik Buddgård (C), Fredrik Wesslund (C) och Lotta Morger (C)

Dela C: Närodlad mat ska vara en höjdpunkt på dagen

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google