Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Caroline Szyber, KD: Så här är riksdagens regler

söndag 26 augusti 2018 12:17

I fredags var riksdagsledamoten, Kristdemokraten Caroline Szyber på Lidingö för att besöka I Ur och Skur-förskolan Mulleborg. Vid en efterföljande intervju berättade hon om besöket, men svarade också på Lidingösidans frågor om hennes felaktiga avdrag som diskuterats under veckan.

Riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) besökte Lidingö och besökte Mulleborg tillsammans med kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).Riksdagsledamoten Caroline Szyber (KD) besökte Lidingö och besökte Mulleborg tillsammans med kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD).

Mulleborg
Caroline Szyber besökte Mulleborg tillsammans med kommunalrådet Carl-Johan Schiller (KD). Avsikten var att få en bild av hur Mulleborgs förskola fungerar. Före valet pågår nu en alltmer intensiv debatt på bl.a. Lidingö om hur stora barngrupperna i förskolan ska vara. Alltfler partier anser att en förskolegrupp med barn mellan 1 till 3 år ska bestå av högst 12 barn. Gruppen kan vara något större med lite äldre barn. Skolverkets riktlinjer är 12 barn. Nu vill KD lagstifta om samma antal.

Är några andra partier inne på samma linje, om lagstiftning?
- Att föreslå lagstiftning är vi ensamma om. Andra talar om det men vi har en finansieringsmodell. Staten måste gå in och stötta kommunerna. Men riksdagen har ju också möjligheten att lagstifta. Nuvarande regering har inte under sina fyra år prioriterat mindre barngrupper. Reglerna har varit så svaga att de inte lett till reellt mindre barngrupper. KD säger att så länge barngrupperna inte blivit små, kan man inte tala om själva verksamheten. Nuvarande regering har satsat mycket på småpengar och talat väldigt mycket om genuspedagogik och om normkritik i förskolan. Vi säger att fokus är i första hand på små barngrupper. Därefter kan vi tala om innehållet, säger Caroline Szyber.

Carl-Johan Schiller:
- Det här har också en lokal anknytning. På Lidingö, när den här mandatperioden började, hade vi i snitt 17 barn per grupp och nu är vi nere på 14,7 men vi vill ner till 12. Min poäng är att flera andra partier driver frågan hårt. Liberalerna hade ordförandeskapet i utbildningsnämnden i 12 år på Lidingö. Efter de 12 åren var vi nere på 17 barn. Nu är snittet 14,7. Det gäller att inte bara har en ambition, man också leverera.

Men KD vill alltså att det ska lagstiftas om detta.
- Ja, problemet är att de riktlinjer och normer som finns, inte följs tillräckligt mycket. Vi tycker att man måste sätta det här tydligt i fokus utifrån ett barnperspektiv. Så 12 barn i de yngsta grupperna och 3 pedagoger per barn. Vi pratar generellt om att vi skulle vilja ha mindre barngrupper och mindre grupper även i skolan. Allt blir bättre och man blir mer sedd. Vissa skolklasser börjar idag ha 32, ja ända upp till 36 elever redan i småskolan.

Och hur var det på Mulleborg?
- Det såg väldigt bra ut och jag var väldigt imponerad av hur de tänker, framförallt i förhållande till de yngre barnen. De ligger långt under antalet barn enligt rekommendationerna. Det är åtta barn i yngsta gruppen, tre i mellangruppen. De ligger väldigt bra till. Utöver att de har små barngrupper var vi väldigt imponerad över den verksamhet man har. När man talar om innehållet i förskolornas verksamheter ser man också vilka möjligheter som finns i en Ur och Skur-verksamhet. Det är väl värt att lyfta upp. Barnen får utveckla sin fulla potential och de får verkligen växa. Mulleborg är ett föräldrakooperativ med föräldrar som hjälper till med en vikariepool, med städning, och med att rusta upp verksamheten. Nuvarande regering och röd-gröna kommunpolitiker tror alltid att det är det kommunala som är bäst. Privata alternativ står sig kvalitetsmässigt högt, säger Caroline Szyber.

Anm.
Mulleborg, en av landets äldsta I Ur och Skur-förskolor. Mulleborg drivs av Friluftsfrämjandet vars utomhuspedagogik utgår från att naturen är "det självklara klassrummet".

------------------

Avdragen

Kan du beskriva vad det handlar om?
- Jag har gjort studieresor utomlands och har tagit med familjen vid dessa tillfällen. Jag har betalat flyg och andra omkostnader för dem, mat och sådant. Det jag missat är att jag inte gjort ett avdrag på 25 procent för att de har bott i mitt hotellrum.

Ett avdrag från vad?
- Från hotellkostnaden.

Så du ska betala 25 procent för att familjen delar det här rummet?
- Ja

Till vem ska du betala de 25 procenten?
- Till riksdagsförvaltningen.

Och de övriga 75 procenten, vem betalar dem?
- Det gör skattebetalarna.

Så skattebetalarna betalar dels din hotellkostnad, del mer än häften av din familjs hotellkostnad, om man räknar att ni delar hotellkostnaden?
- Ja

- Jag har följt de regler som gäller. Reglerna får man diskutera med riksdagsförvaltningen. I mitt fall har familjen bott i de för min räkning bokade hotellrummen. Jag har frågat vid utcheckningen om detta "familjeboende" förorsakat någon merkostnad. Hotellen har sagt att det inte varit någon extra kostnad för boendet. Därför har jag inte heller tagit upp det och gjort det här avdraget. För det är jag ledsen, det kommer inte att upprepas. Det är korrigerat och redan återbetalat. De 25 procent som jag inte dragit av avser de senaste åtta åren och den totala summan är 5 700 kronor, säger Caroline Szyber.

- Har det inneburit en merkostnad för skattebetalarna när familjen följt med, ja då ska man stå för det, som flyg, mat, taxi. Det är positivt att media granskar och det kanske leder till en större politisk diskussion om våra förmåner generellt. Vi är i en förtroendebransch. Vi ska vara förebilder, och reglerna ska följas. Det får inte spä på politikerföraktet. Så vi måste se över en del regler.

Hur har reaktioner varit på t.ex. sociala medier?
- Jag har en hotbild sedan tidigare mot mig, så jag ska inte kommentera detta, men det går lätt över från kritik till hot och hat på sociala medier. Man har all rätt att bli arg och upprörd, men folk måste förstå att vi har samma regler utanför nätet som på nätet och det märks inte av idag. Det är en alldeles för hård ton och det är problematiskt, avslutar Caroline Szyber.

Dela Caroline Szyber, KD: Så här är riksdagens regler

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google