Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 augusti 2022 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Gustaf Fredriksson 2 jul 22:37 om Debatt: Öppenhet gör Sverige attraktivt

Centern vill prioritera förskolan

torsdag 30 augusti 2018 16:53

Under nästa mandatperiod vill vi i Centern prioritera förskolan. Idag är barngrupperna för de allra minsta för stora och andelen personal som saknar utbildning för arbete med barn allt för stor. Vi vill ha småskaliga förskolor på Lidingö.

De allra minsta barnen behöver små grupper för att kunna skapa djupare anknytning till personal och till varandra. Att satsa på de allra minsta är viktigt och satsningen kommer betala tillbaka sig för samhället genom tryggare ungdomar med bättre skolresultat senare i livet.

Idag är gruppstorleken för de minsta barnen i snitt cirka 14 barn per grupp på Lidingö, vi vill komma ner till Skolverkets rekommendation om 12 barn per grupp. Gruppstorleken har betydelse visar forskningen, det räcker inte med bara personaltäthet.

Gruppstorleken är däremot inte heller det enda som betyder något. Vi behöver också personaltäthet och att det är kontinuitet i personalen för att barnen ska kunna knyta an. Att personalen är utbildad för arbete med barn är också viktigt. På Lidingö saknar idag över hälften av personalen utbildning för arbete med barn. Det är betydligt högre både än länet (42 %) och landet som helhet (30%). Det kan vi inte acceptera.

Illustration: CenterpartietIllustration: Centerpartiet

Vi behöver också se över stadens lokaler så de är ändamålsenliga med bra luftmiljö, tillräckligt med utrymme och att det inte är för stora enheter. Vi är glada att planerna på nya förskolor med hela 150 barn i samma förskola är stoppade.

Vi kallar vårt mål för småskaliga förskolor. Små enheter, små grupper och kontinuitet med utbildad personal är vårt recept för en bra förskola på ön.

Scott Moore (C), Lotta Morger (C) och Patrik Buddgård (C)
Kandidater till kommunfullmäktige

Dela Centern vill prioritera förskolan

Kommentarer

Hans Barje 2018-08-31 13:48

Lite fakta:

Majoriteten tillsammans med Lärande- och kulturförvaltningen arbetar kontinuerligt med att minska barngrupperna och öka andelen utbildad personal i förskolan.
Vi har sedan 2014 minskat barngruppernas storlek från 18,2 barn till 15,1 barn. En minskning med drygt 17%. Grupperna storlek är inte heller högre än i länet och riket.
Vi har 5,1 barn per årsarbetare, samma antal som länet och riket.

Under de senaste åren har vi höjt finansieringen mer till förskolan än till grundskolan och gymnasiet.
I utbildningsnämndens budget för 2019 finns åter en extrahöjning av pengen, nu till våra mindre barn i förskolan.
Lönerna i förskolan höjdes i snitt med drygt 3,5 % 2017 och ökningen ligger på liknande nivå 2018.

Vi har under 3 år bedrivit en uppdragsutbildning med Jönköpings universitet och utbildat 15 förskollärare.
Vi har startat en barnskötarutbildning för ca 15 elever.
Vi ger möjlighet att studera på distans samt få en dag /vecka med full lön.
Förvaltningen är ute på universitet/högskolor samt på mässor/karriärdager och presentera Lidingö som bra kommun att arbeta i.

Vi tar vårt uppdrag på allvar och utvecklar verksamheten hela tiden tillsammans med förskolans duktiga personal. Men att svepande lova mindre barngrupper utan att förklara hur, eftersom det behövs både finansiering på mer än 100 mnkr till nya förskolor och en rejäl budgetuppräkning till löner till personal som är extremt svår att hitta, blir mest ord.

Hans Barje (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google