Väder Lidingö

Lidingö onsdag 4 augusti 2021 v. 31

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Ett stort steg närmre en ny simhall

torsdag 23 augusti 2018 13:05

Kommunstyrelsen fattade i veckan ett beslut att gå vidare i simhallsprocessen med ett inriktningsbeslut på en simhall som är mer än fyra gånger så stor som Gångsätrahallen och avsatte därvid en totalbudget på 275 mkr. Vi inom majoriteten är mycket nöjda över att äntligen komma vidare så att vi kan få vår fina simhall. Oppositionen försöker blockera processen med olika agendor genom att återemittera ärendet med synpunkter på plats, längd, hopptorn, kalkylränta, driftsformer mm. Detta gör man i stället för att inleda en konstruktiv dialog med majoriteten och riskerar därmed att arbetet blockeras och att invigningen av ett nytt bad försenas.

Vi har tidigare här på Lidingösidan skrivit om vårt resonemang kring simhallens längd. Utredningen visar att det är en stor simhall för befolkningsunderlaget i upptagningsområdet, samt att det finns gott om plats för klubbar, institutioner och privatpersoner att nyttja bassängen. Debatten om längden på banorna har varit livlig. Vi har nu valt att göra en bassäng med 10 stycken 25-metersbanor, en familjebassäng och en varmare träningsbassäng med höj- och sänkbart golv. Den beräknade årliga merkostnaden för att bygga och driva en simhall med 50-metersbanor jämfört med 25 m, uppgår till ca 3,4 mkr och kommer att få betalas av Lidingös alla skattebetalare varje år under kommande decennier.

Det är ett högt belopp för att tillfredsställa den relativt lilla grupp som skulle ha glädje av en längre bassäng för viss tränings- och tävlingsverksamhet. Simklubben är i dag cirka 200 medlemmar. Det är helt enkelt inte rimligt att lägga en kostnad av den storleken, som avser stöd till simklubbsverksamheten, på skattebetalarna. Subventioner till idrott måste också ses i ett helhetsperspektiv, där vi som politiker måste fördela resurserna mellan olika idrotter och deras behov av anläggningar. Både i Högsätra idrottsområde och på Vallen kommer det att behöva göras mycket stora investeringar.

Vi tar däremot till oss av den kritik vi fått, som har gått ut på att en del inte hunnit sätta sig in i utredningen och att vissa har underkänt fakta i delar av utredningen. Vi inom majoriteten vill självklart ha en öppen dialog och en transparant process och kommer därför fortsätta arbetet i nära samarbete med bl.a. föreningslivet för att ytterligare förstå vilka funktionskrav och önskemål som ställs på den tänkta hallen. Sen är det vår uppgift att jämka samman alla krav och önskemål med de ekonomiska förutsättningarna. Inom kort avser vi att ta fram ett upphandlingsunderlag. Självklart kommer fakta kvalitetsgranskas i processen för att säkerställa att inget signifikant i utredningen är felaktigt.

Det vore givetvis bra om man för samma kostnad kunde få en större bassäng även om behovet är begränsat. Skulle sådan fakta presenteras kommer vi förstås ta in det i analysen. Vi har haft kontakt med flertalet kommuner i länet och den samlade bilden efter dessa kontakter är att det snarare är troligt att simhallar blir dyrare, inte billigare, än planerat. Vi kommer vara ärliga med Lidingöborna och presentera trovärdiga kalkyler. Inte önskedrömmar.

Daniel Källenfors (M)
Birgitta Sköld (LP)
Carl-Johan Schiller (KD)

Tidigare inlägg
https://www.lidingosidan.se/debatt/insandare-debatt-vi-vill-bygga-en-simhall-for-alla-lidingobors-behov/

Lidingöpartiets inlägg:
http://www.lidingosidan.se/val-2018/ja-till-en-4-5-ganger-storre-simhall/

Länk till simhallsutredningen:
https://www.lidingo.se/toppmeny/stadpolitik/aktuellt/arkivstadpolitik/utredningenomnyasimhallenfardig.5.1f34789d163ab43b5d8b096.html

Dela Ett stort steg närmre en ny simhall

Kommentarer

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-08-26 00:20

Liberalerna har väntat i fyra år, en hel mandatperiod, på att få fatta beslut om en ny simhall. När underlaget slutligen presenteras är den ekonomiska analysen så bristfällig och underlaget så fullt av brasklappar att det vore helt oansvarigt för oss att stödja majoritetens förslag. När man fattar beslut om över en kvarts miljard av Lidingöbornas skattepengar behövs ett fullödigt underlag.

Patrik Buddgård (C) 2018-08-23 21:55

Det är en dålig start för ett så kallat "lyhört ledarskap" som M skriver på sina valaffischerna. Här har man helt misslyckats att lyssna på simhallsrådet med flera och tror fortfarande att 50m handlar om att tillgodose bara simklubbens behov. Det är fel. En 50m simhall är till för att skapa kapaciteter och flexibelt för att fler verksamheter ska få plats samtidigt i bassängen där inte minst allmänhetens motionssim och vattenlek är viktiga delar. Vi har även triathlon, privata simskolor, en framtida vattenpoloklubb mm. Hur man bygger simhall styr också hur mycket vattenverksamhet kan utvecklas på ön. Där har majoriteten och Centerpartiet bevisligen olika målbild.

Att vi inte inlett någon konstruktiv diskussion är dessutom helt felaktigt. Vi i Centern träffade Moderaterna innan sommaren för att se om vi kunde hitta gemensam väg framåt men vi kom i god ton fram till att vi inte var överens i frågan. M vill ha 25m och vi 50m. Vi kommer fortsätta kämpa för 50m!

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google