Väder Lidingö

Lidingö lördag 18 september 2021 v. 37

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Feminism?

onsdag 8 augusti 2018 15:26

Ordet feminist var ursprungligen ett nedsättande uttryck för att beskriva kvinnor som inte anpassade sitt beteende till rådande könsnormer. Vid den internationella kvinnorörelsens möte i Paris 1892 togs definitionen över av kvinnorörelsen. Idag är feminism en betydande politisk kraft med grundtanken om människors lika rättigheter som ledord.

För oss S-kvinnor är det självklart att vårt människovärde som kvinnor och flickor är okränkbart oavsett ursprung, klass, religion, etnicitet, sexualitet och funktionsvariation. Vi värnar om alla människors lika värde med rättigheter och skyldigheter! Vi som lever i Sverige ska kunna ha vitt skilda åsikter, ventilera våra tankar och ideer, lyssna till och även bli lyssnade på, det ingår i vår demokrati.

Allt för ofta försöker konservativa krafter använda hedersförtryckta kvinnor som politiska slagträn. Lidingöpartiet anser i sin insändare att man bör ”ta i frågan”.

Vad menar Lidingöpartiet med ”ta i frågan”?

Vilka politiska medel har Lidingöpartiet till att göra livet drägligare för de kvinnor som försöker bryta sig ur hedersförtryck? Med en feministisk socialdemokratisk fördelningspolitik vill vi socialdemokrater på Lidingö bygga fler hyresrätter, något som är avgörande för att kvinnor ska kunna ta makten över sina egna liv. Det handlar om politiska, sociala och ekonomiska rättigheter och friheten att kunna leva sitt liv på lika villkor.

Regeringen har bland annat lagt 200 miljoner på insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor, mot kvinnor, mot könsstympning och mot hedersförtryck. En plan mot könsstympning har redan tagits fram. Under mandatperioden har regeringen skjutit till pengar till kvinnojourer så deras verksamheter ska fungera permanent och långsiktigt. Det möjliggör utveckling av verksamheterna och bidrar till ökad kompetens på landets kvinnojourer.

Socialdemokraterna arbetar politiskt för att se till att invandrade kvinnor kommer i arbete och/eller studier, lär sig svenska samtidigt som barnen går på förskola och fritids. Vi har i vår budget föreslagit SFI-kvällar och helger med fokus på integration. På så vis blir kvinnor och män snabbare verkligt delaktiga i samhället.

I Stockholms läns landsting ser vi hur vårdvalet har en förödande effekt på integrationen. Sedan vårdvalet infördes har resurserna till primärvården ökat i områden med hög medianinkomst och låga sjuktal och minskat i områden med lägre medianinkomst och höga sjuktal. Gynekologmottagningar klustras i ekonomiskt starka områden och lyser med sin frånvaro i segregerade områden, som följd av vårdgivarens etableringsfrihet. Hur ska vi upptäcka och åtgärda könsstympning när gynekologer är så gott som otillgängliga i segregerade områden?

Politik kan göra mycket – men det är naivt att tro att problemen försvinner så fort man skickar ”signaler”. Vi måste kraftfullt förbättra kvinnors förutsättningar till självständiga liv. Lidingö stad har tack vare socialdemokratiska statsbidrag anställt personal för att arbeta med våld i nära relationer. Vi Socialdemokrater vill att dessa tjänster permanentas.

För oss Socialdemokratiska feminister står klasskamp, kvinnokamp och antirasistisk kamp sida vid sida. Den klassiska arbetaren har blivit en kvinna. Den svenska ekonomin har gått ifrån industri till tjänstebaserad och det innebär att arbetaren oftare är en kvinna. Offentlig sektor och handel domineras av kvinnodominerade yrken såsom undersköterskor, barnskötare, personliga assistenter, butiksbiträden och lokalvårdare. Låt oss tillsammans synliggöra och uppvärdera dagens arbetarklass och förbättra arbetsvillkoren!

Gill Lindroos, Ewa Lantz, Linn Lundberg, Monica Hjerpe, Käte Wittorf Diederichsen.
S-kvinnor Lidingö

Dela Feminism?

Kommentarer

Pia Wieck 2018-08-10 08:49

Svar på S-kvinnornas påhopp på Lidingöpartiet - Kunskap är makt

Lidingöpartiet ser kunskap som den viktigaste initiala faktorn för bekämpa hederskultur. Utan adekvat kunskap dras förenklade slutsatser på en annars mycket svår och komplicerad fråga. Det är väldigt lätt för Socialdemokraterna att använda nationella satsningar inom politiken för att framhäva sig själva, men dock har detta lite att göra med vad som sker lokalt. Vad exakt har S-kvinnorna gjort för att motverka hedersförtryck? Miljonsatsningar hjälper föga om okunskap leder till ineffektiva och ibland helt felriktade insatser. Trots allt har hederskultur varit känt länge i Sverige och det har eskalerat. Socialdemokraterna har nationellt haft en hel mandatperiod på sig att agera. Istället ser vi ökade problem med oskuldskontroller, flickor som omskärs på svenska vårdcentraler, allt fler rapporter om unga flickor som far illa, mycket små barn som via facetime övervakas på förskolor av föräldrar som vill säkerställa att barnens slöjor inte åker av. Ingen kan väl ha missat alla de unga flickor och kvinnor som nu i sommarvärmen täckts av tjocka sjok av tyg, medan männen bredvid gått i linne och shorts.

Hederskultur får inte blandas ihop med våld i nära relationer. Hederskulturen är en livsstil och en tradition som kvinnor tvingas leva under. Ett kollektivt förtryck råder för att kontrollera kvinnors sexualitet, bevara flickors oskuld och deras valmöjligheter, för att skydda familjens namn och anseende. En flicka eller kvinna får aldrig ha manliga vänner och ingen pojkvän innan äktenskap. En lesbisk relation ska vi inte ens prata om. Ett felsteg skadar inte bara familjens rykte, utan drar skam över hela släkten. En hedersutsatt kvinna kommer inte undan sin familj. Familjens nätverk kan sträcka sig långt. Många gånger handlar det om landsöverskridande förtryck, där spionerande och rapporterande förföljer kvinnan överallt. Att då prata om att vi löser problemet genom att bygga fler bostäder på Lidingö tyder verkligen på okunskap. Okunskap som många gånger baseras på svenskars egna föreställningar, kulturella perspektiv och politiska ideologier, som har lite att göra med den verklighet som de hedersutsatta lever i.

Hade S-kvinnorna verkligen brytt sig om hedersutsatta flickor och kvinnor skulle de inte förminska och relativisera hederskulturen som vilken annan kränkande situation som helst. Istället för att kritisera Lidingöpartiet, borde S-kvinnorna istället kommit på föreläsningen om hederskultur som Lidingöpartiet anordnade i Stadshuset den 31 maj. Galaxia Elias, mycket renommerad föreläsare inom området, som själv varit utsatt för hederskultur, öppnade mångas ögon den kvällen och insikten om vad begreppet ”hederskultur” verkligen handlar om ökade väsentligt!

Hederskulturen kommer att bli allt mer synlig på Lidingö och Lidingöbor kommer även idag i kontakt med den, genom arbete, bekanta och frivilligarbete. Därför använder Lidingöpartiet sin plattform för att öka kunskapen om hederskultur. Det krävs stor kunskap och förståelse för komplexiteten för att på ett adekvat sätt kunna motarbeta hederskultur. De hedersutsatta har länge efterfrågat ett kunskapslyft hos politiker, polis, socialarbetare och andra. Kunskap är grundläggande för att kunna skapa tydliga och adekvata rutiner för att kunna identifiera, hjälpa och stötta hedersutsatta. DET är vad Lidingöpartiet gör - vi svarar på den efterfrågan. Vi vill att Lidingö ska gå in med rätt kunskap och göra rätt från början.

Birgitta Sköld, gruppledare (LP)
Cecilia Frosteus, sakkunnig (LP)
Evelyn Lewandrowski, (LP)
Pia Wieck, politisk sekreterare (LP)

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google