Väder Lidingö

Lidingö onsdag 4 augusti 2021 v. 31

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

L: Bygg ut den psykiska hälsovården för barn och unga

måndag 20 augusti 2018 17:09

Psykisk ohälsa bland barn och unga är alltför vanligt i dag och vi behöver bli bättre på att tidigt hitta de barn, elever och ungdomar som behöver hjälp och vård. Att skolan är trygg och att det är lugn och ro i klassrummen är viktigt för att förebygga stress och ohälsa. Men elevhälsan i skolan måste också förstärkas för att alla barn som behöver ska få hjälp med psykisk ohälsa. Det behövs fler skolpsykologer och skolkuratorer som stöttar barnen i skolan.

Den första linjens psykiatri har byggts ut i Stockholm. På ett 40-tal mottagningar i länet finns därmed nu ett specialiserat uppdrag inom barn- och ungdomspsykiatri. Liberalerna vill att denna kompetens ska utökas så att alla enkelt kan vända sig till teamet hos sin fasta husläkare eller barn- och ungdomsmedicinska mottagningen vid risk för psykisk ohälsa. Detta skulle möjliggöra för fler att få hjälp tidigare. Behandling av psykisk ohälsa ska vara en självklar del av den övriga hälsovården.

För det andra vill vi se över hur resurserna styrs till den specialiserade barn- och ungdomspsykiatrin. Barnet som patient och föräldrar som vårdnadshavare ska känna en kontinuitet under hela behandlingen. Därför ska alla ska kunna få en fast vårdkontakt hos BUP.

För det tredje vill vi stärka skolhälsovården med team för psykisk ohälsa. Trygghet och studiero har visat sig vara viktigt för att förebygga psykisk ohälsa hos skolelever. Men elevhälsan i skolan måste också uppvärderas för att möta den ökade psykiska ohälsan. Tillgången till kuratorer varierar mellan olika skolor på Lidingö idag. Det duger inte. Alla skolor ska ha både kurator och psykolog tilllgänglig i sitt elevhälsoteam för att kunna arbeta förebyggande och sätta in hjälp snabbt. Avslutningsvis vill vi förtydliga vad som är skolornas och landstingets ansvar.

Barn och unga måste kunna fångas upp i tid, innan deras ohälsa växer. Men den specialiserade psykiatriska vården ska också kunna fokusera på rätt patienter. Gott samarbete mellan BUP, primärvård och elevhälsa är viktigt, så att varje elev får rätt hjälp. Den växande psykiska ohälsan är ett stort samhällsproblem. De barn och unga som behöver stöd, hjälp och vård ska enkelt kunna hitta till och få det stöd de behöver. Barn och deras föräldrar ska vara trygga i att hjälpen finns att få. Den tryggheten är en stor frihet.

Amelie Tarschys Ingre (L), ledamot Hälso- och sjukvårdsnämnden
Rebecka Hallerby (L), ledamot utbildningsnämnden

Dela L: Bygg ut den psykiska hälsovården för barn och unga

Kommentarer

Hans Barje 2018-08-22 11:17

Vi är helt överens om att våra barns psykiska hälsa är viktig.
Majoriteten har därför ökat vårt fokus på detta område redan i år. Vi säkerställer att alla skolor har tillgång till en skolpsykolog. För att i ännu högre grad stärka vårt hälsofrämjande och förebyggande arbete kommer vi redan i höst förstärka organisationen med en skolpsykolog och en specialpedagog.
Skolsköterskornas tjänster har även utökats vilket ger ökade möjligheter att arbeta med elever i grupp kring livsfrågor/hälsofrämjande frågor/ANDTS. Under våren har även förvaltningen genomfört kompetensutveckling för alla elevhälsoteam kring hur vi ska arbeta med barn i behov av stöd.
Hans Barje (M)
Utbildningsnämndens ordförande

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google