Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

L: Majoriteten mörkar Mini-Centrum

fredag 31 augusti 2018 10:44

Majoriteten skryter över att bygga så litet som möjligt. Centrumplanerna halveras hela tiden. För ett år sedan presenterade M, KD och LP en s.k. ”frimärksplan” – en detaljplan för kvarteret Oden, en del av parkeringsplatsen utanför Systemet. Den underkändes av oss liberaler och av tjänstemännen, som ett ekonomiskt oansvarigt förlustprojekt.

Den 8 februari i år levererades en garageutredning till Lidingö stad. Den har hemlighållits under de senaste sex månaderna; ja mörkats av majoriteten. Man ville väl undvika en debatt om centrumplanerna inför valrörelsen, trots allt tal om lyhördhet och transparens.

I utredningen föreslås tre underjordiska parkeringsgarage i hela tre våningar med totalt 848 p-platser. Varje p-plats blir därför väldigt dyrbar. Hälften är tänkta till boende och hälften är till för centrumhandeln.

Om man utgår från gällande parkeringsnormer, då motsvarar detta 240 nya bostäder och cirka 12.000 kvadratmeter ny handelsyta. Men i Lidingös stadsmiljöavtal med svenska staten har man lovat 300 nya lägenheter i Centrum, som ska vara klara år 2024. Men garargeplatserna räcker bara till 240 lägenheter. Stadsmiljöavtalet är ett villkor för att få statlig medfiansiering på 343 Mkr till den nya spårvägsbron. Redan här fattas det 60 lägenheter. Eller också kommer det att fattas garageplatser.

Centrum föreslås blir småskaligt, d.v.s. lågt. Det som däremot blir högt är kostnaden per lägenhet, cirka 400.000 kr, eftersom man bygger så pass få bostäder i Centrum. En normal infrastrukturkostnad per lägenhet i ett centralt läge brukar ligga på cirka 250.000 kr. Men då ingår all slags infrastruktrur, gator, cykelbanor, VA-ledningar, system för avfallshantering och parkering. Här är det enbart parkeringskostnaden. Totalkostnaden kan mycket väl hamna på 550.000 kr per lägenhet, precis som i Högsätra.

Ytterligare ett våningsplan till skulle naturligtvis förbättra kalkylen. Två plan till - ännu bättre. För varje lägenhet som inte byggs centralt utan perifert kostar det de boende och samhället en miljon kronor extra, i form av längre och dyrare resor till arbete och service, mera utsläpp, trängsel och olyckor.

Om bostadsprojekten blir olönsamma att bygga på grund av för höga omkostnader finns det risk för att det inte blir något byggande överhuvudtaget. Kanske är det det majoriteten vill?


Göran Tegnér (L), ledamot i Teknik- och fastighetsnämnden

Dela L: Majoriteten mörkar Mini-Centrum

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-08-31 15:11

Ärade majoritetskvartett!

Två iakttagelser:

1) Alla läsare bör observera att ingen av de fyra personerna från majoriteten har vågat svara mej i sakfrågan. Det var väl för svårt!? Verkligheten är nog er värsta fiende...

2) Varför hemlighåller ni en viktig utredning om Centrum i sex månader, dessutom under ett valår? Anser ni inte att detta angår väljarna?

Carl-Johan Schiller 2018-08-31 11:42

Våra tre partier har gemensamt styrt om projektet Centrum/Torsvik från att ha varit ett alldeles för storskaligt projekt utan förankring hos Lidingöborna till att utveckla centrum i harmoni med omkringliggande bebyggelse och i en mindre skala. Det är uppenbart att Liberalernas byggiver saknar stöd hos en majoritet av Lidingöborna.

Med det sagt är det viktigt att stadsutvecklingsprojekt bär sina egna kostnader. Vi kommer inte att lägga fram några förslag till beslut där skattebetalarna måste täcka upp för kostnaderna för infrastruktur i samband med att centrum byggs ut. Alla stadsutvecklingsprojekt ska bara sina kostnader. Det är majoritetens politik sedan länge och Liberalerna borde veta bättre än att sprida den här typen av vilseledande påståenden.

Daniel Källenfors (M)
Hans Barje (M)
Birgitta Sköld (LP)
Carl-Johan Schiller (KD)

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google