Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 augusti 2022 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Gustaf Fredriksson 2 jul 22:37 om Debatt: Öppenhet gör Sverige attraktivt

L: Små barn behöver små barngrupper

söndag 12 augusti 2018 09:12

Jag har en morgonrutin som jag säkert delar med många andra nämligen att lyssna på morgonnyheterna på radio.

I våras var det många inslag om antalet barn i förskolegrupperna och förskolepersonalens arbetssituation. Där vittnade t.ex. förskolepersonal och förskolechefer om alltför stora barngrupper och att de inte räcker till för barnen. Att personalen inte kan möta barnens behov och finnas där när någon behöver en kram eller stöd. De stora grupperna leder bl.a. till stress och att fler barn blir utåtagerande. En mening som en av de intervjuade förskoleläraren sa har gnagt sig fast, hon sa ”Bygger vi starka barn nu behöver vi inte laga trasiga vuxna senare i livet.” och precis så är det.

Förskolan ska vara en trygg plats för de minsta barnen med goda förutsättningar för lek och utveckling. Men så är det inte alltid i dag.

Från Lidingö rapporterar förskolepersonal i #pressatläge om stress, för stora barngrupper och för få utbildade vuxna. Under sommaren kom ett brev från oroade föräldrar till barn på en Lidingöförskola. De lyfte fram både den låga bemanningen och de stora antalet barn per avdelning på Lidingö. I sitt brev citeras förskolepersonal på Lidingö från #pressat läge, där står bl.a. ”När barngrupperna är så stora känner vi att det är omöjligt att t.ex. gå på promenad med barnen. Inomhus är det så stor konkurrens och mycket konflikter. Att få leka en stund ifred, utan att i tid och otid bli utmanad (någon rycker tag i det man leker med, man får knuffar etc) borde vara deras självklara tillvaro. Är 1/3 av gruppen frånvarande, som vi hade det idag, hinner vi däremot läsa sagor, måla, verkligen se alla barn och deras behov.”

Jag ställde en fråga på kommunfullmäktige i våras till Hans Barje (M), ordförande i utbildningsnämnden, om han är oroad över barngruppernas storlek på Lidingö och om majoriteten vill minska gruppstorlekarna. Jag fick ett skriftligt svar.

Hans Barje svarar att han är inte bekymrad utan raljerar lite över vår oro. I Hans svar står att det i en sammanslagen grupp kan gå 35 barn (15+20) barn i en barngrupp på förskolan, som sedan delas upp under dagen.

Föräldrarna från förskolan på Lidingö skriver i sitt brev att det i höst kommer gå 14-15 stycken 1-2-åringar, 18-19 stycken 2-4-åringar och 21 stycken 4-5-åringar i barngrupperna.

Skolverket rekommenderar max 12 barn i åldern 1-3 år och 9-15 barn i åldern 4-5 år. På Lidingö ligger snittet på 17,1 barn per grupp enligt Skolverket. Det är stor skillnad och det tycker jag är oroande.

Personalen på Lidingö orkar inte med och blir sjukskriven. Barnen blir stressade. Forskningen visar tydligt att barngruppens storlek och personaltätheten är avgörande faktorer för barns språkinlärning, identitetsutveckling, samspel och relationer. Det påverkar naturligtvis också stress- och bullernivån i miljön på förskolorna.

Barnen är det viktigaste vi har. Därför vill vi Liberaler minska barngruppernas storlek på förskolorna på Lidingö. Små barn behöver små barngrupper!

Amelie Tarschys Ingre (L)
Oppositionsråd

Dela L: Små barn behöver små barngrupper

Kommentarer

Anna Lena Hultin 2018-09-04 14:04

TACK Amelie, för att du belyser detta❗️Det krävs stora och många olika resurser för att få förskolan att bli en bättre och mindre stressig plats att vara på för både barn och pedagoger. Utbildningen av vår framtid, barnen, börjar där. Det borde vara självklart att det satsas stora resurser på förskolan. Tyvärr har det varit en nedåtdpiral i många, många år. Det kommer att krävas hårt arbete med STORA resurser för att få förskolan på rätt köl igen. Jag hoppas föräldrar på Lidingö tänker sig noga för inför årets politiska val. Inte bara föräldrar❗️Det borde ligga i allas intresse att samhällets framtid får en bra start i sin utbildning❗️

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google