Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 augusti 2022 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Gustaf Fredriksson 2 jul 22:37 om Debatt: Öppenhet gör Sverige attraktivt

Lägre lokalhyror ger högre lärarlöner

söndag 12 augusti 2018 23:12

Idag har alla partier pyntat vår ö med sina valbudskap. Moderaterna har ett budskap om höjda lärarlöner. Det är lite lustigt i en valkampanj för kommunpolitiker, eftersom det är arbetsmarknadens parter som kommer överens om löner.

Att som kommunpolitiker gå in och peta i kollektivavtalet är inte helt i linje med svensk lönerörelse. Tanken var i alla fall god, men det är inte kommunpolitiker som sätter löner.

Om politiker inte sätter lärarnas löner, vad kan de då göra? De kan naturligtvis skapa löneutrymme genom att hjälpa skolorna att ha en god ekonomi. Alla skolor får en skolpeng för varje elev av elevens hemkommun. Skolpengen har man enats om ska ligga på samma nivå så att valfrihet ska kunna råda utan att det får konsekvenser för skolornas ekonomi. Skolpengen används av skolan i huvudsak för tre utgiftsområden. Personalkostnader, som är en skolas största utgift, lokalkostnader och verksamhetskostnader som skolmat och
utbildningsmaterial.

Lidingös kommunpolitiker kan inte höja skolpengen, eller höja lönerna. Man vill förhoppningsvis inte skära ner på skolmat och utbildningsmaterial. Då återstår att sänka kostnader för lokaler. Det är faktiskt kommunen som bestämmer vilken lokalhyra kommunen tar ut för sina lokaler, inom rimliga ramar. Vill man skapa utrymme för högre löner så ser jag inte någon annan rimlig politisk väg än att sänka lokalkostnaden.

Lidingö har en tradition av att ta ordentligt betalt för sina lokaler. Lidingö tar ut högre hyror av skolorna än våra grannkommuner, därför har vi fått lägre lärarlöner än våra grannkommuner och billigare skolmat och utbildningsmaterial. Å andra sidan får kommunen en låg skatt.

Lidingö Hembygdsförening betalar högre hyra för Lidingö museum än kontorshyran i centrala Stockholm i Hötorgsskraporna. Medlemmar och museibesökare bidrar med medlemsavgifter och entrébiljetter till kommunens ekonomi så att vi kan ha en låg skatt.

Många av våra idrottsföreningar får en liten peng av kommunen i aktivitetsstöd, men betalar tillbaka betydligt mer pengar i lokalhyra och anläggningshyra. Genom att en del av medlemsavgifterna vi betalar för barnens idrott ger kommunen en avkastning på sina fastigheter så bidrar vi till en lägre kommunalskatt.

Moderaternas budskap kanske inte borde vara högre lärarlöner utan lägre lokalhyror. Om man som politiker är mån om verksamheter som skola, kultur och idrott så behöver kommunen inte göra vinst på att hyra ut lokaler till just dessa verksamheter.

Gabor Sebastiani
Kandidat för Centerpartiet

Dela Lägre lokalhyror ger högre lärarlöner

Kommentarer

Hans Barje 2018-08-13 18:39

Gabor.
Vi politiker ger ekonomiska ramar genom vår årliga budget som antas av Kommunfullmäktige, samt beslutar om storleken och eventuella höjningar av skolpengen till våra skolor; kommunala samt fristående. Vi kan och ska inte subventionera våra lokalhyror, utan skolorna ska betala för faktiska kostnader så att kommunala och fristående skolor behandlas lika.

Sedan 2016 har medianlönen för våra lärare ökat med ca 15 % och årets lönerörelse kommer nog landa på ca 3,5 %. Det innebär att lärarna på Lidingö erhållit en kraftig löneökning under de senaste åren. Majoriteten har i budgeten politiskt markerat att det ska vara särskilt fokus på höjda löner.

Skolornas intäkt är primärt skolpengen, en intäkt som följer med alla elever, men på kostnadssidan kan våra skolor absolut påverka sin ekonomi, bl.a. genom fler eller färre elever, inte starta för små skolklasser, vårda sina skollokaler, använda modern teknik.
Att hävda att idrottsföreningarnas hyra ger kommunen en avkastning är inte sant. De föreningar som hyr idrottslokaler av kommunen betalar en mindre del av stadens kostnad, så merparten av hyrorna betalas med kommunala skattemedel.

Johan.
Jag vill informera att jag har träffat Simhallsrådet den 21 maj. Närvarande föreningar var simklubben, Triathlon, Friluftsfrämjandet, FUB och PRO. Dessutom har Simhallsrådet träffat tjänstemän från staden minst två gånger. Så att hävda att Majoriteten inte träffat föreningarna före mötet i kväll är inte sant och det kan även Stefan Gyllberg bekräfta. Mitt intryck var att den enda föreningen som hårt driv frågan om 50 meter var simklubben, övriga föreningar önskade primärt mer vattentid och en mindre bassäng med varmare vatten.

Hans Barje (M)

Gabor Sebastian 2018-08-13 17:39

Tack för ditt svar Paul!

Du vet att jag ser upp till dig och tycker att du gjort väldigt mycket väldig bra, betydligt mer än många vill ge dig beröm för.

Det som jag tycker har gått mindre bra är de tre saker jag påpekat kring lokalhyrorna:

Att skolpengen som används som jämförelsetal inte funkar som jämförelsetal pga olika hyresnivåer och olika hyressättningspolicyn.

Att kulturföreningar som Lidingö Hembygdsförening får högre hyreskostnader än på en hyresmarknad.

Att idrottsföreningar är nettobetalare till kommunens kassa. (Speciellt om man ska leva upp till "Hälsans Ö")

Bara 77% av kommunens intäkter kommer från skatten, resten är olika avgifter och hyresintäkter. Jag vill inte fokusera på skattesatsen och kommunens skatteintäkter utan på hela bilden.

När Yttringe förskola stängdes så fick Utsikten ta över lokalerna för en betydligt billigare peng. Hade lokalkostnaden justerats tidigare så hade Yttring förskola varit mer lönsam bokföringstekniskt och kanske inte tvingats stänga.

Jag hör från föreningar och verksamheter att lokalkostnaden är ett problem. Om det beror pä att staden inte är skicklig och kostnadseffektiv inom fastighetsskötsel eller om det beror på brist på lokaler för verksamheter, vet jag inte. Därför har jag inte en patentlösning, men problemet behöver tittas på.

Gabor Sebastiani

Johan Andersson 2018-08-13 12:14

Inger,
Det framgick i rubrik och text vad centern föreslog. Kan det bli tydligare?
I Centern verkar vi ha ett part som lyssnar på vad medborgarna vill ha (högre lärarlöner, gymnasieskola, 50m bassäng, ett beslut i centrumfrågan och bron).
Bortsett från sänkt skatt (inget fel i det) verkar moderaterna vara mest upptagna med sådant som ingen är intresserad av (25 bassäng, kommunalt gym dra centrum- och brobeslut i långbänk och förstås anlägga cykelmotorvägar...).
Visserligen säger de att de ska bilda forum för att lyssna på invånarna. Men till vilken nytta kan man fråga. På vilket sätt kommer invånare och föreningar få sin röst hörd när man bjuds in efter att beslut fattas...???
Menar man allvar så fattar man inget detaljbeslut kring badhuset ikväll utan endast tar ett inriktningsbeslut om budgetramar och låter sedan intressenter och marknadskrafter ta fram detaljerna så vi får maximalt för investeringen.
Låter det bra Inger?

Paul Lindquist 2018-08-13 11:29

Gabor!

Att regering och riksdag lägger sig i lönebildning mellan arbetsmarknadensparter såsom reformen med förstelärare kan man ha manga synpunkter på, men kommunen är faktiskt arbetsgivare för manga lärare och måste sålededs kunna besluta om höjda loner om det är den satsnimng man vill göra. Man kan spåledes mycket väl i ett politiskt beslut öka löneramen för just lärare. Däremot ska en kommunpolitiker absolut inte lägga sig i löneförhandlingar med enskilda medarbetare.

När det gäller hyror så ska givetvis verksamheterna stå för fulla kostnaden. Den belastar ju skattebetalarna i varje fall, men om staden subventionerar hyrorna till den egna verksamheten så missgynnas andra, t ex friskolor och då har vi inte likvärdiga villkor mellan elever i kommunala och fristående skolor.

Sen kan staden visst höja skolpengen. I grundskolan bestämmer man helt själv pengnivån och i gymnasieskolan sker det gemensamt med övriga kommuner i regionen, just för att säkerställa likvärdiga villkor när elever bor i en kommun men går i gymnasiet i en annan.

Om Centerpartiet verkligen vill minska lokalkostnaderna ska man istället sluta driva frågan om en ytterligare gymnasieskola och erkänna att det var dumt att saga nej till omvandlingen av Gångsätra från gymnasia- till grundskola. På det sättet sparade skattebetalarna hundratals miljoner och kunde behålla mer av skolpengen till just lärarlöner och skolmatriel.

Inger Andersson 2018-08-13 11:24

Intressant att man som kandidat för centerpartiet i en artikel som denna enbart påpekar vad moderaterna gör för fel och inte visar vad centerpartiet kan bidra med istället. Om man vill att någon ska rösta på något annat än moderaterna så vore det väl smartare att ta fram de egna partiets bra sidor? Visa vad du själv kan bidra med istället för att klanka ner på andra.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google