Väder Lidingö

Lidingö måndag 15 augusti 2022 v. 33

Senaste kommentaren - Se fler

Nils Svensson 15 aug 08:24 om På Lidingö finns nästan 40 olika däggdjursarter

Liberalerna vill ha 79 nya lärarassistenter till Lidingö

onsdag 15 augusti 2018 00:01

Utbildning ger makt att hitta sin väg i livet, oavsett hur starten såg ut. Därför har lärarna på Lidingö och i resten av Sverige ett otroligt viktigt yrke. Men i dag får inte lärarna de förutsättningar som krävs för att lyckas fullt ut i sitt arbete.

Många lärare upplever att annat än undervisningen stjäl deras tid, t.ex. att vara matvakt, städa efter lektioner, pappersarbete och föräldrakontakter. Uppgifter som inte kräver många års universitetsstudier. Utbildade lärare måste få mer tid att förbereda och ägna sig åt sin huvudsyssla: att undervisa. Det tjänar både eleverna och lärarna på.

Liberalerna föreslår därför en satsning på 18 000 nya lärarassistenter. Satsningen innebär ungefär en lärarassistent på var femte lärare och 79 nya lärarassistenter för Lidingö. Nedbrutet per skola betyder det t.ex. 10 lärarassistenter på Hersby gymnasium, Torsvik skola och Källängen skola, 6 lärarassistenter på Christinaskolan och 1 på Klockargården skola.

Lärarassistenterna ska kunna ta över olika administrativa arbetsuppgifter från lärarna och fungera som stöd både i klassrum och på skolgården. Arbetsuppgifter kan till exempel vara att vara rastvakt, hålla koll på elever som får kvarsittning eller visas ut ur klassrummet, frånvaroregistrering och uppföljning, förbereda och genomföra studiedagar och utflykter eller administration kring prov.

Med fler lärarassistenter avlastar vi lärarna och lindrar lärarbristen, ökar attraktiviteten i läraryrket och höjer resultaten i skolan när lärarna får mer tid för undervisning.

Låt lärare vara lärare. Då kommer fler barn att lyckas i skolan. Det är därför Liberalerna sätter skolan först.


Amelie Tarschys Ingre (L)
Oppositionsråd

Dela Liberalerna vill ha 79 nya lärarassistenter till Lidingö

Kommentarer

Hans Barje 2018-08-22 11:38

Amelie.
Alla nya idéer och löften bör vara fullt finansierade, speciellt när det är kommunerna som ska betala med kommunalskattemedel. Dessutom måste dessa personer finnas tillgängliga på arbetsmarknaden.
På Lidingö tror jag även att vi har få elever som har kvarsittning eller visas ut från klassrummet, eftersom dom då tappar undervisningstid.
79 nya lärarassistenter kostar Lidingös skolor drygt 30 mnkr/år eller ca 20 öre på skatten, hur vill ni finansiera detta på Lidingö?
Hans Barje (M)
Utbildningsnämndens ordförande.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google