Väder Lidingö

Lidingö onsdag 4 augusti 2021 v. 31

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Liberalt 10-punktsprogram för bättre Lidingötrafik

onsdag 22 augusti 2018 16:17

Friheten att välja färdsätt är en viktig del i ett liberalt samhälle! Andra partier framhåller i sina miljödokument att en viss procent ska åka allt annat än bil till arbete, skola och på fritid. Vi liberaler anser att medborgarna själva - inte myndigheter och politiker - vet bäst att fatta kloka miljöval, även valet av färdsätt. Hur många som åker si och så blir ett resultat av trafikpolitiken, men är aldrig ett mål i sig i ett liberalt samhälle.

Vad har vi åstadkommit?
Vi liberaler har i flera år drivit och medverkat till att flera trafikfrågor nu genomför(t)s – ibland i samråd med andra partier:
1. Lidingöbanan är upprustad med nya vagnar, fler dubbelspår och upprustade stationer.
2. Dubbelspår på Lidingöbron – nytt avtal med landstinget.
3. Tätare turer på Lidingöbanan från AGA i rusningstid – 2 nya vagnar köps in. Ett krav som liberalerna drivit på sedan år 2010!
4. Pendlarparkeringar vid Vallen och vid Bodal; den i Bodal är nu fördubblad, vilket vi liberaler krävde från början.

Detta vill vi göra framöver:
1. Spårväg City bör dras fram till Ropsten och kopplas ihop med Lidingöbanan.
2. Tvärresandet i lågtrafik behöver förbättras avsevärt.
3. Lidingöbanans bytespunkt i Ropsten behöver kortare gångavstånd - inte längre.
4. Stomlinje nr 6 bör förlängas från Ropsten till Lidingö Centrum och till Rudboda.
5. Separat busskörfält utmed delar av Norra Kungsvägen vid framtida behov.
6. Danderydsbussen - expressbuss från Lidingö till Danderyds sjukhus via Norra Länken.
7. Självkörande buss-skyttel mellan Bodals pendlarparkering eller Baggeby hållplats och Lidingö Centrum; och på sikt även förlängd till Ropsten.
8. Nattstopp på bussarna för tryggare hemfärd på natten.
9. Bullerplank utmed Gåshagaleden som ger frihet från skadligt buller.
10. En allsidig utredning om framtidens trafik och bebyggelse i stadens centrala delar – bl.a. om bättre koppling mellan södra ön och Centrum med olika trafikslag.

Friheten är värd att försvaras – även friheten att välja färdsätt!

Göran Tegnér (L), ledamot i teknik- och fastighetsnämnden

Dela Liberalt 10-punktsprogram för bättre Lidingötrafik

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google