Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingö kan få en stadsarkitekt

torsdag 6 september 2018 00:01

NY TJÄNST. I linje med att Moderaterna antagit en ny, mer försiktig byggpolitik, vill partiet att en ny tjänst som stadsarkitekt inrättas. Meningen är att stadsarkitekten ska leda gestaltningsarbetet både vad gäller nya detaljplaner och bygglov som stadens egna utvecklingsprojekt. Även fastighetsägare kan få råd av stadsarkitekten att "redan i inledningsskedet styra projekteten så att de blir genomförbara", skriver Moderaterna i ett pressmeddelande, som fortsätter:

"De senaste åren har tyvärr ett flertal arkitektförslag presenterats som mött stort motstånd bland Lidingöborna. Främst har det handlat om Lidingö centrum, där många med oss menat att de arkitektskisser som presenterats varit alltför storskaliga och illa anpassade till Lidingömiljön. Detta har inneburit resursslöseri för fastighetsutvecklare och för staden då projekten inte har kunnat genomföras."

Tidigt förslag, som förkastades, för Lidingö Centrum. Illustration: DinellJohanssonTidigt förslag, som förkastades, för Lidingö Centrum. Illustration: DinellJohansson Förslag på saluhall. Se länkar till artiklar.Förslag på saluhall. Se länkar till artiklar.

Illustrationen av saluhallen ingår i en artikel på Lidingösidan 19 januari 2018, se denna länk. Se även denna artikel från 15 februari 2018.

Tanken är att tjänsten som stadsarkitekt ligger direkt under miljö- och stadsbyggnadschefen, med rapportering till förvaltningschefen. Formellt är tjänsten tänkt att ligga parallellt med plan- och exploateringschefen men med ett funktionsansvar avseende gestaltning för hela verksamheten. Exakta detaljer beslutas senare.

”Vi menar att en stadsarkitekt som har ett helhetsansvar för gestaltning och utformning och som är involverad tidigt i de större stadsbyggnadsprojekten kommer att innebära att slutresultatet blir bättre och att planprocesserna blir kortare. Detta skulle spara in stora kostnader för staden och fastighetsägare”, säger miljö- och stadsbyggnadsnämndens ordförande Fredrik Vinstock (M).

”Vi tror att detta kommer att resultera i att staden kan föra en byggpolitik som är förutsebar och mer uppskattad av Lidingöborna”, säger kommunstyrelsens ordförande Daniel Källenfors (M).

Dela Lidingö kan få en stadsarkitekt

Kommentarer

Anders Odéen 2018-09-06 10:11

Se då till att vederbörande är lidingöbo och bekant med de lokala "koderna", så att vi slipper vidlyftiga förslag som aldrig blir verklighet. Dessutom – informera och involvera lidingöborna i tid. Numera och tack vare framför allt sociala medier – är ju en betydande del av befolkningen "specialister" på hur det ska vara. Varning för långbänkar alltså!
Förtäta centrum med god smak och sunt förnuft och däcka snarast över entrén till vår fina ö!
Och släpp epitetet "Lilla" på den NYA bron. Den nuvarande trafikerade är 47 år gammal!

Fredrik Vinstock 2018-09-06 07:33

Hej Kerstin,

Christer Wik arbetade tidigare som antikvarie på stadsbyggnadskontoret, och det var troligtvis i den rollen du kom i kontakt med honom. Han arbetade bl a med inventering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader.

Lidingö har inte haft en renodlad stadsarkitektroll på många år, och vi tror att det skulle vara ett värdefullt tillskott att återinrätta en sådan tjänst som kan arbeta mer strategiskt med gestaltnings- och planeringsfrågor.

Fredrik Vinstock
Ordförande (M) Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Kerstin Nylander 2018-09-06 00:51

Nu blir jag förvirrad. Har bott på Lidingö sedan 2006 och haft kontakter med stadsarkitekterna då vi bor i ett s k kulturellt omistligt hus. 2006 var stadsarktekten en kvinna, vars namn jag tyvärr glömt och som sedan efterträddes av den oerhört kunnige Christer Wik (osäker på stavningen). Min fråga: varför påstår man att man nu inrättat en ny tjänst som stadsarkitekt som alltid funnits!

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google