Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 augusti 2022 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Gustaf Fredriksson 2 jul 22:37 om Debatt: Öppenhet gör Sverige attraktivt

Lidingö måste ta krafttag mot våld i nära relationer och hedersvåld

fredag 10 augusti 2018 16:53

Under de senaste åren har jag jobbat på olika sätt mot mäns våld mot kvinnor och framförallt hedersrelaterat våld- och förtryck. Stadens socialförvaltning arbetar på ett förtjänstfullt sätt med dessa frågor, men politiskt är det tyst. Detta är en fråga som måste föras upp på ett tydligare sätt på den politikiska dagordningen på Lidingö. I mitt arbete har jag träffat många kvinnor som utsatts för mäns våld eller för det kollektivt sanktionerade hedersrelaterade våldet och förtrycket.

Vi får aldrig leva i tron att Lidingö är en skyddad zon från denna typ av företeelser. Det är helt enkelt inte sant. Vänsterpartiet är ett feministiskt parti. Det förpliktigar. I mitt politiska arbete strävar jag efter att i alla sammanhang lyfta de feministiska aspekterna. Jämställdhet och ett samhälle fritt från våld är något vi alla, oavsett könsidentifikation, tjänar på.

På Lidingö finns den fantastiska kvinnojouren Kerstin. När jag pratat med dem berättar de att ett av deras stora problem är den osäkra finansieringen. Trots att kvinnojourer drivs i ideell regi är de, som jag ser det, ett allmänintresse. Kvinnojouren håller just nu på att inleda arbetet med projektet Huskurage där grannar och vänner kan spela en större roll för att upptäcka och slå larm om mäns våld mot kvinnor. Lidingös politiker har ett ansvar för att säkra en långsiktig finansiering för denna viktiga verksamhet. Därför föreslår vi från Vänsterpartiet att Lidingö stad tecknar ett så kallat IOP-avtal med kvinnojouren Kerstin. Ett IOP-avtal (ideellt-offentligt partnerskap) skulle innebära att jourens finansiering kunde löpa över längre tidsperioder än bara ett år.

När det gäller det hedersrelaterade våldet och förtrycket så känns det nog för de flesta Lidingöbor som en avlägsen fråga. Men det är det nödvändigtvis inte. Lidingö är ingen skyddad zon heller i detta fall. Därför föreslår jag att grund- och gymnasieskolan ska få en gemensam handlingsplan mot hedersrelaterat våld och förtryck. Handlingsplanen ska leda till att hedersrelaterat våld och förtryck upptäcks på ett tidigt stadium och också till att personalen vet hur man ska agera i frågor där sådana situationer uppstår.

Jonas Lundgren (V)
förstanamn till kommunfullmäktige och Goodwill-ambassadör för Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime

Dela Lidingö måste ta krafttag mot våld i nära relationer och hedersvåld

Kommentarer

Jonas Lundgren (V) 2018-08-14 00:21

Hej Pia

Vad roligt att Lidingöpartiet engagerat sig i denna viktiga fråga. Jag har jobbat med den både yrkesmässigt och politiskt i snart tio år. Jag är övertygad om att vi kan finna samsyn på sikt. Därför vore det mer intressant att höra vad ni tycker om förslagen än vad ni tror om mig som person.

Galaxia känner jag mycket väl då vi är aktiva o samma organisation. Likväl Sara Muhammad. GAPF delade för övrigt denna artikel. Orsaken är att de håller med om analysen.

Eftersom jag jobbat väldigt nära med dessa frågor länge ogillar jag att bli undervisad i dem. Du behöver bara googla nitt namn för att se att detta är en av mina huvudfrågor. Bland annat ingår jag i utbildningsdepartementets referensgruppen rörande konfessionella inslag i skolan. Orsaken till att jag använder mig av samma artikel för att ippmärksamma hedersvåld som jag gör för att ippmärksamma kvinnojouren Kerstin är inte att jag tror att patriarkalt våld och hedersvåld är samma sak. De utgår dock från samma sak. Det är helt olika mekanismer dock.

Jag ser som sagt fram emot en samsyn i dessa frågor och tror inte att den är långt bort.

Pia Wieck (LP) 2018-08-13 19:39

Jonas Lundgren, bra att du intresserad dig för frågan om hedersförtryck och att du är engagerad i GAPF. Som politiker är det viktigt att debattera och att informera. Men det är inte bra att man börjar sin politiska bana på Lidingö med att ljuga. Att det är TYST från politikers håll, är ren och skär lögn och hade du bara följt debatten de senaste veckorna på Lidingösidan eller innan sommaren, hade du sett att det från Lidingöparitets sida varit allt annat än tyst. Läs t.ex. Lidingöpartiets svar under debattinlägget ”Feminism?”.

Det som de flesta hedersutsatta efterfrågar är till en början ökad kunskap. Det finns våld i nära relationer inom hederskulturen, MEN, det är INTE samma sak och ska inte behandlas på samma sätt. Hederskultur ska bemötas och bekämpas med kunskap om hederskultur. Våldet av kvinnor är dessutom bara ett problem av många inom hederskulturen.

För att bidra med denna ökade kunskap anordnade Lidingöpartiet i våras en föreläsning med Galaxia Elias. Om du är engagerad i dessa frågor känner du säkert till henne. Hon är bl.a. initiativtagare till #Under Ytan och jobbar för närvarande heltid med ett bokprojekt baserat på detta. Hon har dessutom själv vuxit upp och varit utsatt i hederskultur i Syrien och trots att hon inte har någon nära släkt i Sverige har hederskulturens långa armar hotat att nå henne.

Alla med politiska uppdrag på Lidingö, alla som kanske kommer i kontakt med hedersutsatta (rektorer, kuratorer, fritidspedagoger etc.) var speciellt inbjudna. Även alla från Kvinnojouren Kerstin var inbjudna. Vi hade annonser, vi delade ut flygblad. Alla var välkomna och föreläsningen var gratis. Endast två politiker kom, förutom hela Lidingöpartiet så klart, en från M och en från SD. V lyste med sin frånvaro (precis som Kvinnojouren Kerstin). Varför, om nu detta engagerar dig och V så starkt?

Galaxia förklarade just skillnaden mellan hederskultur, hedersvåld och våld i nära relationer, samt vikten av att inte blanda ihop dessa. Kunskap om hederskultur på djupet är steg ett för att veta hur man ska bemöta och bekämpa den på alla plan. Jag hoppas att även du har den kunskapen så att debatten framöver i KoF kan bli saklig på ett sätt att vi på riktigt kan hjälpa alla hedersutsatta - både kvinnor, flickor och pojkar.

I en tidigare debatt om slöja på barn i Kommunfullmäktige lade LP ett särkilt yttrande där vi bl.a. föreslog att man just som du säger skulle gå ut med riktlinjer till skolan för hur personal ska bemöta barn med slöja och föräldrar till barn med slöja. Bemötandet från vänsterblocket var att vi i stort sett blev klassade som rasister.

För din information kommer Omsorgs- och Socialnämnden att vid sitt nästa möte anta Riktlinjer för arbete med handläggning av våld i nära relationer och där ingår även en del om hedersrelaterat våld.

Nathalie Rohlén 2018-08-11 10:46

Väldigt bra och otroligt viktig artikel! Jag känner optimism när jag hör att du är så engagerad i dessa frågor. Att Lidingö ska teckna ett IOP-avtal hoppas jag att alla ser som en självklarhet..

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google