Väder Lidingö

Lidingö måndag 18 januari 2021 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Elizabeth Salmonson 24 nov 21:33 om Välkommen till Katarina Grettes magiska värld

Lidingösidans och Radio Lidingös valutfrågning: LP

tisdag 21 augusti 2018 10:30

Radio Lidingö 97,8 har inför valet, tillsammans med Lidingösidan, ställt frågor till Lidingös nio partier i kommunfullmäktige. Utfrågningarna, som är inspelade, sänds från idag vardagar klockan 10 och klockan 16 på Radio Lidingö 97,8 fram till den 30 augusti. Varje utfrågning sänds två gånger (en förmiddag och en eftermiddag, dock inte samma dag) och ordningen är lottad. Utfrågningarna inleds med att partierna under nio minuter får tala om sina hjärtefrågor. Därefter kommer 22 frågor som partierna inte fått se i förväg. Lidingösidan återger i en serie artiklar partiernas svar på de 22 frågorna.

Birgitta Sköld och Lars H Ericsson från Lidingöpartiet utfrågades av Sten Hedman. Kjell Treslow skötte tekniken.Birgitta Sköld och Lars H Ericsson från Lidingöpartiet utfrågades av Sten Hedman. Kjell Treslow skötte tekniken.

Lidingöpartiets representanter är kommunalrådet Birgitta Sköld och partiets ordförande Lars H Ericsson.

Utbildning
1. Det finns idag två gymnasieskolor på Lidingö, Hersby och Stillerska. Hur många gymnasier ska det finnas på Lidingö? Svar: Så småningom 3.
2. Ska Lidingö vara med i den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län? Svar: Ja
3. Hur stor ska en barngrupp för de yngsta åldrarna i förskolorna vara på just Lidingö. Svar: Max 10-12 personer.
4. Anser ert parti, liksom politikerna i Stockholm, att man ska erbjuda alla sexåringar på Lidingö fri simundervisning? Svar: Ja
5. Musikskolans avgift är idag 1200 kronor per termin. Ska den sänkas under den kommande mandatperioden? Svar: Nej, istället ska man se till att lektionerna blir längre.
6. Ska grundskolepengen höjas under den kommande mandatperioden? Svar: Ja

Äldreomsorg
1. Vill ert parti satsa mer än idag på äldreomsorgen på Lidingö? Svar: Vi tycker att vi har en tillräcklig satsning.
2. Ska pengen till särskilt boende höjas under mandatperioden? Svar: Ja

Demokrati
1. Hur många mandat kommer ert parti ha i Lidingös kommunfullmäktige efter valet? Svar: Vi har idag 7 och räknar med att ha åtminstone 9 efter valet.
2. Hur många kommunalråd behöver det vara efter valet (och här räknar vi inte in oppositionsrådet)? Svar: Det bör vara 3.
3. Ska skatten höjas nästa år? Svar: Nej

Kultur och fritid
1. Vill ert parti att beslutet om Lidingövallens renovering tas i år? Svar: Ja
2. Simhallen i Dalénum, hur många meter – 25 eller 50 meter? Svar: Vi är angelägna om stadens ekonomi, så vi svarar 25 meter.
3. Ska bidragsnivåerna till föreningslivet på Lidingö ökas under nästa mandatperiod? Svar: Ja, försiktigtvis.

Miljö och stadsbyggnad
1. Stadens 2015 antagna bostadsförsörjningsprogram fram till 2030 säger att det i snitt ska byggas 213 lägenheter per år på Lidingö. (3740–3840 nya bostäder under de kommande 18 åren). Står ert parti fast vid det beslutet? Svar: Det ligger lite väl högt. Vi vill gärna sänka det talet.
2. Kommer ert parti att arbeta för att Lidingös folkmängd under de kommande fyra åren ska öka med fler än 850 invånare? Svar: Vi anser inte att folkmängden ska öka.
3. När Lidingö centrum byggs, ska då Pressbyråhuset vara kvar? Svar: Ja
4. Hur många våningar ska huset som planeras på parkeringen framför Coop och Systembolaget ha? Svar: Husen som finns där idag är riktmärket, så 4 våningar ovanpå bottenplanet.
5. Ska ytterligare ett serviceboende, modell servicehuset Tor, byggas i Lidingö centrum? Svar: Ja
6. Vill ert parti sänka den hyra som Lidingö Hembygdsförening betalar för Lidingö museum? (Bruttohyran idag runt 450 000 kr). Svar: Det kan vi tänka oss.

Trygghet
Vill ni ha ordningsvakter på ön via eget kommunalt vaktbolag? Svar: Ordningsvakter på ön "ja". Däremot är vi tveksamma till att ha ett eget vaktbolag.

Och till sist en fråga som egentligen sköts av landstinget
Kommer ni vid nästa förhandling kräva att SL startar en direktbusslinje från Lidingö centrum till Danderyds sjukhus? Svar: Ja.

Dela Lidingösidans och Radio Lidingös valutfrågning: LP

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Annonser

Visit Lidingö, stor

Annonser från Google