Väder Lidingö

Lidingö onsdag 4 augusti 2021 v. 31

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Lidingösidans och Radio Lidingös valutfrågning: M

torsdag 23 augusti 2018 10:30

Radio Lidingö 97,8 har inför valet, tillsammans med Lidingösidan, ställt frågor till Lidingös nio partier i kommunfullmäktige. Utfrågningarna, som är inspelade, sänds från idag vardagar klockan 10 och klockan 16 på Radio Lidingö 97,8 fram till den 30 augusti. Varje utfrågning sänds två gånger (en förmiddag och en eftermiddag, dock inte samma dag) och ordningen är lottad. Utfrågningarna inleds med att partierna under nio minuter får tala om sina hjärtefrågor. Därefter kommer 22 frågor som partierna inte fått se i förväg. Lidingösidan återger i en serie artiklar partiernas svar på de 22 frågorna.

Kommunalråden Hans Barje och Daniel Källenfors frågades ut av Sten Hedman. Kjell Treslow skötte tekniken.Kommunalråden Hans Barje och Daniel Källenfors frågades ut av Sten Hedman. Kjell Treslow skötte tekniken.

Moderaternas representanter är Daniel Källenfors, kommunstyrelsens ordförande och Hans Barje, kommunalråd.

Utbildning
1. Det finns idag två gymnasieskolor på Lidingö, Hersby och Stillerska. Hur många gymnasier ska det finnas på Lidingö? Svar: Det ska finnas ett kommunalt gymnasium, Hersby, som vi gärna vill bygga ut. Om det finns ett fristående gymnasium som vill etablera sig är vi positiva till det.
2. Ska Lidingö vara med i den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län? Svar: Absolut. Det ger våra elever en stor bredd i utbildningsprogram, för Lidingö kommer aldrig kunna leverera alla möjliga linjer, som marina eller lantbruk.
3. Hur stor ska en barngrupp för de yngsta åldrarna i förskolorna vara på just Lidingö. Svar: Vi har inte beslutat om ett politiskt mål. Verksamheterna är bäst på att anpassa det utifrån barngrupper, utifrån lokalen och pedagoger. Vi har inte exakt bestämt vilken siffra det ska vara.
4. Anser ert parti, liksom politikerna i Stockholm, att man ska erbjuda alla sexåringar på Lidingö fri simundervisning? Svar: Ja, det är jättebra att man lär sig simma tidigt.
5. Musikskolans avgift är idag 1200 kronor per termin. Ska den sänkas under den kommande mandatperioden? Svar: Nej
6. Ska grundskolepengen höjas under den kommande mandatperioden? Svar: Den kommer höjas för att klara av lönerna.

Äldreomsorg
1. Vill ert parti satsa mer än idag på äldreomsorgen på Lidingö? Svar: Ja
2. Ska pengen till särskilt boende höjas under mandatperioden? Svar: Kan inte svara, tyvärr.

Demokrati
1. Hur många mandat kommer ert parti ha i Lidingös kommunfullmäktige efter valet? Svar: Mer (partiet har idag 18 mandat, Lidingösidans anm.).
2. Hur många kommunalråd behöver det vara efter valet (och här räknar vi inte in oppositionsrådet)? Svar: Det beror på hur majoritetskoalitionen ser ut. Men det bör vara två.
3. Ska skatten höjas nästa år? Svar: Nej

Kultur och fritid
1. Vill ert parti att beslutet om Lidingövallens renovering tas i år? Svar: Ja
2. Simhallen i Dalénum, hur många meter – 25 eller 50 meter? Svar: 25
3. Ska bidragsnivåerna till föreningslivet på Lidingö ökas under nästa mandatperiod? Svar: Föreningslivet måste ta ett eget ansvar och kommunen är villig att ställa ut ganska stora garantier för att underlätta statsningar på föreningslivet.

Miljö och stadsbyggnad
1. Stadens 2015 antagna bostadsförsörjningsprogram fram till 2030 säger att det i snitt ska byggas 213 lägenheter per år på Lidingö. (3740–3840 nya bostäder under de kommande 18 åren). Står ert parti fast vid det beslutet? Svar: Nej
2. Kommer ert parti att arbeta för att Lidingös folkmängd under de kommande fyra åren ska öka med fler än 850 invånare? Svar: Vi har inget specifikt tal för ökning av befolkningsmängden.
3. När Lidingö centrum byggs, ska då Pressbyråhuset vara kvar? Svar: Det verkar som de flesta lidingöbor vill ha kvar Pressbyråhuset så det är viktigt att lyssna på lidingöborna.
4. Hur många våningar ska huset som planeras på parkeringen framför Coop och Systembolaget ha? Svar: I harmoni med de nuvarande, 3-4 våningar.
5. Ska ytterligare ett serviceboende, modell servicehuset Tor, byggas i Lidingö centrum? Svar: Ja
6. Vill ert parti sänka den hyra som Lidingö Hembygdsförening betalar för Lidingö museum? (Bruttohyran idag runt 450 000 kr). Svar: De får även ett bidrag. Det finns två bitar. Det är både en föreningsverksamhet och en besöksverksamhet. Så vi säger "nja"

Trygghet
Vill ni ha ordningsvakter på ön via eget kommunalt vaktbolag? Svar: Vi vill undvika det, det är en riksfråga.

Och till sist en fråga som egentligen sköts av landstinget
Kommer ni vid nästa förhandling kräva att SL startar en direktbusslinje från Lidingö centrum till Danderyds sjukhus? Svar: Ja, det kan vi kräva.

Dela Lidingösidans och Radio Lidingös valutfrågning: M

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google