Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingösidans och Radio Lidingös valutfrågning: S

torsdag 23 augusti 2018 00:01

Radio Lidingö 97,8 har inför valet, tillsammans med Lidingösidan, ställt frågor till Lidingös nio partier i kommunfullmäktige. Utfrågningarna, som är inspelade, sänds från idag vardagar klockan 10 och klockan 16 på Radio Lidingö 97,8 fram till den 30 augusti. Varje utfrågning sänds två gånger (en förmiddag och en eftermiddag, dock inte samma dag) och ordningen är lottad. Utfrågningarna inleds med att partierna under nio minuter får tala om sina hjärtefrågor. Därefter kommer 22 frågor som partierna inte fått se i förväg. Lidingösidan återger i en serie artiklar partiernas svar på de 22 frågorna.

Daniel Larson, Socialdemokraternas gruppledare frågades ut av Sten Hedman. Kjell Treslow skötte tekniken.Daniel Larson, Socialdemokraternas gruppledare frågades ut av Sten Hedman. Kjell Treslow skötte tekniken.

Socialdemokraternas representant är Daniel Larson, gruppledare i kommunfullmäktige.

Utbildning
1. Det finns idag två gymnasieskolor på Lidingö, Hersby och Stillerska. Hur många gymnasier ska det finnas på Lidingö? Svar: 3 till 4, 3 i alla fall.
2. Ska Lidingö vara med i den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län? Svar: Ja
3. Hur stor ska en barngrupp för de yngsta åldrarna i förskolorna vara på just Lidingö. Svar: 12 barn
4. Anser ditt parti, liksom politikerna i Stockholm, att man ska erbjuda alla sexåringar på Lidingö fri simundervisning? Svar: Ja
5. Musikskolans avgift är idag 1200 kronor per termin. Ska den sänkas under den kommande mandatperioden? Svar: Ja
6. Ska grundskolepengen höjas under den kommande mandatperioden? Svar: Ja

Äldreomsorg
1. Vill ditt parti satsa mer än idag på äldreomsorgen på Lidingö? Svar: Ja
2. Ska pengen till särskilt boende höjas under mandatperioden? Svar: Pass

Demokrati
1. Hur många mandat kommer ditt parti ha i Lidingös kommunfullmäktige efter valet? Svar: 8
2. Hur många kommunalråd behöver det vara efter valet (och här räknar vi inte in oppositionsrådet)? Svar: 1
3. Ska skatten höjas nästa år? Svar: Nej

Kultur och fritid
1. Vill ditt parti att beslutet om Lidingövallens renovering tas i år? Svar: Ja
2. Simhallen i Dalénum, hur många meter – 25 eller 50 meter? Svar: Pass. Vi vill ha ett nytt underlag.
3. Ska bidragsnivåerna till föreningslivet på Lidingö ökas under nästa mandatperiod? Svar: Ja

Miljö och stadsbyggnad
1. Stadens 2015 antagna bostadsförsörjningsprogram fram till 2030 säger att det i snitt ska byggas 213 lägenheter per år på Lidingö. (3740–3840 nya bostäder under de kommande 18 åren). Står ditt parti fast vid det beslutet? Svar: Vi ser behov av fler lägenheter.
2. Kommer ditt parti att arbeta för att Lidingös folkmängd under de kommande fyra åren ska öka med fler än 850 invånare? Svar: Ja
3. När Lidingö centrum byggs, ska då Pressbyråhuset vara kvar? Svar: Inte nödvändigtvis.
4. Hur många våningar ska huset som planeras på parkeringen framför Coop och Systembolaget ha? Svar: 4-6.
5. Ska ytterligare ett serviceboende, modell servicehuset Tor, byggas i Lidingö centrum? Svar: Vi vill ha ett trygghetsboende i Lidingö centrum.
6. Vill ditt parti sänka den hyra som Lidingö Hembygdsförening betalar för Lidingö museum? (Bruttohyran idag runt 450 000 kr). Svar: Pass

Trygghet
Vill ni ha ordningsvakter på ön via eget kommunalt vaktbolag? Svar: Nej

Och till sist en fråga som egentligen sköts av landstinget
Kommer ni vid nästa förhandling kräva att SL startar en direktbusslinje från Lidingö centrum till Danderyds sjukhus? Svar: Vi vill ha en ringlinje.

Dela Lidingösidans och Radio Lidingös valutfrågning: S

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google