Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Lidingösidans och Radio Lidingös valutfrågning: V

tisdag 21 augusti 2018 00:01

Radio Lidingö 97,8 har inför valet, tillsammans med Lidingösidan, ställt frågor till Lidingös nio partier i kommunfullmäktige. Utfrågningarna, som är inspelade, sänds från idag vardagar klockan 10 och klockan 16 på Radio Lidingö 97,8 fram till den 30 augusti. Varje utfrågning sänds två gånger (en förmiddag och en eftermiddag, dock inte samma dag) och ordningen är lottad. Utfrågningarna inleds med att partierna under nio minuter får tala om sina hjärtefrågor. Därefter kommer 22 frågor som partierna inte fått se i förväg. Lidingösidan återger i en serie artiklar partiernas svar på de 22 frågorna.

Jonas Lundgren och Sven Erik Wånell från Vänsterpartiet utfrågades av Sten Hedman, t.h. I bakgrunden Kjell Treslow som skötte tekniken.Jonas Lundgren och Sven Erik Wånell från Vänsterpartiet utfrågades av Sten Hedman, t.h. I bakgrunden Kjell Treslow som skötte tekniken.

Vänsterpartiets representanter är Sven Erik Wånell, fullmäktigeledamot och Jonas Lundgren, första namn på valsedeln.

Utbildning
1. Det finns idag två gymnasieskolor på Lidingö, Hersby och Stillerska. Hur många gymnasier ska det finnas på Lidingö? Svar: Vi hade gärna sett att Gångsätra varit kvar. Nu tror vi inte på att det skulle vara klokt att bygga ett nytt. Nu får man satsa på Hersby. 200 platser där är för lite. Det behövs åtminstoner 300 nya platser. Men det måste komma snabbt.
2. Ska Lidingö vara med i den gemensamma gymnasieregionen i Stockholms län? Svar: Ja, det ger en unik möjlighet. Men närhetsprincipen borde vara tydligare. En brist i dagens fördelningssystem.
3. Hur stor ska en barngrupp för de yngsta åldrarna i förskolorna vara på just Lidingö. Svar: Vi ska följa Skolverkets normer och då handlar det om max 12 barn.
4. Anser ert parti, liksom politikerna i Stockholm, att man ska erbjuda alla sexåringar på Lidingö fri simundervisning? Svar: Det borde vara en självklarhet.
5. Musikskolans avgift är idag 1200 kronor per termin. Ska den sänkas under den kommande mandatperioden? Svar: Ja
6. Ska grundskolepengen höjas under den kommande mandatperioden? Svar: Ja, den måste fortsätta att höjas.

Äldreomsorg
1. Vill ert parti satsa mer än idag på äldreomsorgen på Lidingö? Svar: Det har vi haft i vårt budgetförslag i många år. Ja.
2. Ska pengen till särskilt boende höjas under mandatperioden? Svar: Ja

Demokrati
1. Hur många mandat kommer ert parti ha i Lidingös kommunfullmäktige efter valet? Svar: Det vore häftigt om vi fördubblade oss (alltså 2, Lidingösidans anm.).
2. Hur många kommunalråd behöver det vara efter valet (och här räknar vi inte in oppositionsrådet)? Svar: Betydligt färre än idag. Det är en stor kostnad, och sänker vi skatten så blir kommunalrådens arvoden en större del av kakan.
3. Ska skatten höjas nästa år? Svar: Det kan vara nödvändigt, men behöver inte vara det.

Kultur och fritid
1. Vill ert parti att beslutet om Lidingövallens renovering tas i år? Svar: Ja det vore väldigt bra, absolut.
2. Simhallen i Dalénum, hur många meter – 25 eller 50 meter? Svar: 25 är en bra avvägning mellan behov och att hålla i skattepengarna.
3. Ska bidragsnivåerna till föreningslivet på Lidingö ökas under nästa mandatperiod? Svar: Ja

Miljö och stadsbyggnad
1. Stadens 2015 antagna bostadsförsörjningsprogram fram till 2030 säger att det i snitt ska byggas 213 lägenheter per år på Lidingö. (3740–3840 nya bostäder under de kommande 18 åren). Står ert parti fast vid det beslutet? Svar: Ja
2. Kommer ert parti att arbeta för att Lidingös folkmängd under de kommande fyra åren ska öka med fler än 850 invånare? Svar: Vi har inte satt något mål för Lidingös befolkning, men hela regionen växer, så självklart måste Lidingös befolkning växa.
3. När Lidingö centrum byggs, ska då Pressbyråhuset vara kvar? Svar: Nej
4. Hur många våningar ska huset som planeras på parkeringen framför Coop och Systembolaget ha? Svar: Mellan 5 och 6.
5. Ska ytterligare ett serviceboende, modell servicehuset Tor, byggas i Lidingö centrum? Svar: Ja
6. Vill ert parti sänka den hyra som Lidingö Hembygdsförening betalar för Lidingö museum? (Bruttohyran idag runt 450 000 kr). Svar: Ja

Trygghet
Vill ni ha ordningsvakter på ön via eget kommunalt vaktbolag? Svar: Nej

Och till sist en fråga som egentligen sköts av landstinget
Kommer ni vid nästa förhandling kräva att SL startar en direktbusslinje från Lidingö centrum till Danderyds sjukhus? Svar: Ja, vi har tagit upp detta med vår landstingsgrupp och det vore utmärkt med en sådan busslinje.

Dela Lidingösidans och Radio Lidingös valutfrågning: V

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google