Väder Lidingö

Lidingö söndag 23 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

M: Östlig förbindelse förenklar lidingöbornas vardag

torsdag 30 augusti 2018 22:38

De östra delarna av Stockholms län växer och det kraftigt. Lidingö, Nacka och Värmdö både växer och utvecklas med nya bostäder och fler arbetsplatser. Detta samtidigt som Norra Djurgårdsstaden på andra sidan Lidingöbron är Stockholms stads största stadsutvecklingsområde. Det är bra, men innebär också att trafiksituationen är ansträngd och påverkas alltmer i takt med att området byggs ut och fler människor flyttar in.

Den trängselproblematik som härjar Stockholms innerstad påverkar lidingöbornas arbetsresor varje dag. Varje år spenderar en genomsnittlig stockholmare 15 arbetsdagar per år i någon av regionens bilköer. Samtidigt blir busstrafiken allt långsammare på grund av dålig framkomlighet. Idag väljer allt fler bort bussen som färdmedel, en trend som vare sig är hållbar för framkomligheten i trafiken eller för miljön.

Moderaterna ger därför det tydliga beskedet såväl nationellt som regionalt och lokalt om att Norra länken behöver byggas samman med Södra länken genom en östlig förbindelse. Genom att på så sätt bygga klart Stockholms ringled skulle lidingöbornas vardag och restider kraftigt förbättras samtidigt som trängseln och kostnaden kring köer i innerstaden skulle minska.

Faktum är att en Östlig förbindelses utformning kommer att påverka de framtida möjligheterna att binda samman Spårvägens linje 7 med Lidingöbanan. Trafikflöden, depåkapacitet, kostnader och hur en sådan förlängning skulle fungera tillsammans med en spårlösning i den nya vägtunneln, behöver analyseras för att kunna ge lidingöborna och stockholmarna den bästa tänkbara trafiklösningen för sina skattepengar.

Vi vill därför i samband med förhandlingarna om en ny Östlig förbindelse titta på vilket mervärde ett sådant fullt utbyggt spårtrafiksystem skulle ha för resenärerna. Lidingö stads beslut att investera i en ny dubbelspårig bro mellan Lidingö och Stockholm ser vi som en viktig pusselbit i diskussionen om Spårväg Citys framtida dragning och landstingets möjlighet att använda spårvagsdepån i Dalénum.

Valets stora konflikt handlar om just detta, att se problem och presentera lösningar. Vi som vill satsa på mindre trängsel, bättre framkomlighet och mer kollektivtrafik, eller Socialdemokraterna som har stoppat alla vägplaner, rivit upp projektets finansiering och lovat bort pengarna till satsningar i andra delar av landet.

Vi lovar att stå på lidingöbornas och hela Stockholmsregionens sida i kampen för Östlig förbindelse och bättre kollektivtrafik.

Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting
Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd i Stockholms läns landsting
Daniel Källenfors (M), kommunstyrelsens ordförande i Lidingö
Hans Barje (M), kommunalråd och Lidingös förstanamn till landstinget

Dela M: Östlig förbindelse förenklar lidingöbornas vardag

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-09-04 00:26

Svar till Henrik Waldenström

Jag vet inte vem du syftar på när du skriver om ”... föråldrade orealistiska siffror.”
De uppgifter som jag presenterat i mitt inlägg baseras alla på Trafikverkets aktuella rapporter.

Att Österleden har avfärdats av diverse forskare – det tillhör vanligheter inom forskarvärlden. Där är man ofta oense om tolkningar av fakta. Det ingår liksom i en öppen och intellektuell debatt i en demokrati.

Du hänvisade till deras artikel i SvD: ”Östlig förbindelse löser inte trafikproblemen”. Men du glömde att hänvisa till den artikel som jag skrev i SvD den 23 augusti 2018: ”Myter upprepas om vägbyggen coh trafik”.

I min artikel slog jag hål på myten som också formulerades i en annan SvD-artikel: ”Större vägar skapar bara mera trafik”. Jag visade med exemplet Essingeleden från år 1966 hur den kringfarten har minskat fordonstrafiken på de tre broarna Liljeholmsbron, Västerbron och S:t Eriksbron med 62 % under de 50 år som Essingeleden har funnits. Och detta trots att länet samtidigt har vuxit med närmare en miljon invånare och bilinnehavet med 87 % sedan år 1965.

Du är vårdslös med sifferuppgifterna. Jag har aldrig hävdat att Österleden skulle minska trafiken i hela länet med 8 %. Däremot att den skulle minska trafikmängden i Stockholms innerstad med 8 %. Och den uppgiften kommer från Trafikverket. Och den är inte konstigare än att Norra Länken har minskat trafikmängden på Valhallavägen, liksom den avlastande effekten av Essingeleden på de tre innerstadsbroarna.

Och vad gäller klimatet så har koldioxidutsläppen i Stockholms län minskat med 47 % per invånare sedan år 1990 (totalt i alla sektorer) från 3,8 ton till 2 ton per invånare. Och minskat med 35 % per invånare inom transportsektorn från 1,80 till 1,16 ton på 25 år; samtidigt som både Södra Länken och Norra Länken har byggts.

Henrik Waldenström 2018-09-03 21:37

Kampanjen för Österleden innehåller lögner och föråldrade orealistiska siffror. Österleden avfärdas av 7 av våra främsta forskare (svddebatt).Att påstå att en led skulle minska trafiken med 8% 20 år innan den är byggd oavsett konjunktur och drivmedelskostnader är naivt. Österleden kommer att innebära köer in på Österleden eftersom det är en infartsled på morgnarna.Den kommer upp i innerstaden. Ska ni fullfölja slogan om ringled runt staden så ska ni dra leden Nacka via Lidingö- till Danderyd. Då får man en ringled men det sträckningen vill antagligen inte Lidingö ha, lika lite som tunnelbana. Då slipper ni dumma Stockholm. Den som vill in till Norra Länken kan smidigt betala en trängselskatt över Lidingöbron. Lidingöborna slipper med en sådan lösning åka i Stockholms innerstad där köer lätt uppstår. SÅ dra den över Lidingö om ni tror att motorvägar minskar trafiken och är bra för klimatet och vill satsa 20 miljarder.

Göran Tegnér, ledamot (L) i Teknik- och fastighetsnämnden 2018-08-31 22:35

Österleden behövs och har behövts länge. Den fanns redan med i 1960 års Trafikledsplan!

Österleden avlastar innerstaden från biltrafik med cirka 8 procent. Med Österleden avlastas Essingeleden med 15 procent, Södra Länken (som i dag är överbelastad) avlastas med 12–15 procent och Centralbron avlastas med 15 procent.

Trafikverket skriver om detta: "Trafikefterfrågan bedöms minska så mycket att köerna till stor del försvinner". Trafikverkets utredningar har visat att Österleden medför enbart 0,7 procent mer biltrafik med trängselskatt. Med expressbuss eller spårväg och trängselavgifter i Österleden stannar ökningen vid 0,5 procent. Detta motsvarar endast ett tredjedels års biltrafikökning i länet.

Till Sigvard Cedergren vill jag framhålla att Trafikverket har visat att effekten för Lidingö blir positiv av Österleden. Lidingöbor kommer att kunna nå fler arbetsplatser i regionen på kortare restid.

Med spårväg i Östlig förbindelse blir leden till övervägande del en kollektivtrafikled. I rusningstid beräknas 52 procent av resorna ske kollektivt. Även med buss i Österleden blir andelen som färdas kollektivt betydande (29 procent).

Varför ska bilister mellan norra och södra regionhalvan nödgas åka genom Gamla Stan? Öster om Skeppsbron finns ingen vägförbindelse förrän i S:t Petersburg!

Alla fyra Allianspartier i länet är nu positiva till Österleden. Om Du vill ha bättre förbindelser till den södra och sydöstra regiondelen bör Du rösta på något av de fyra Allianspartierna, t ex på liberalerna.

Sigvard Cedergren 2018-08-31 16:09

En östlig förbindelse är givetvis bra för de Lidingöbor som arbetar i Nacka eller söder om stan men för övriga är det knappast positivt. Antal bilar i Norra länken och på Lidingövägen kommer att öka kraftigt och skapa långa köer. Kanske bra för Stockholmsområdet men ytterst tveksamt för de flesta Lidingöbor!

Lars H Ericsson, ordf. i Lidingöpartiet 2018-08-30 23:37

Mycket glädjande besked från Moderaterna när det gäller både Östlig förbindelse och vikten av att fullborda Spårväg city (linje 7) till Ropsten och Lidingöbanan, så att bl.a. de stora vagnhallarna i Aga kan komma till full nytta. Lidingömoderaternas ståndpunkt har varit tydlig och känd sedan länge, därför känns det väldigt bra att nu även länets moderater ansluter sig till samma synsätt när det gäller Spårväg city.

Nu gäller det att säkra ännu en borgerlig valseger i landstinget! Socialdemokraterna och övriga vänstern är inte mycket att lita på i dessa viktiga frågor.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google