Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

Magplask för majori-tetens simhallsutredning

måndag 13 augusti 2018 16:47

Liberalerna tycker att det är hög tid att bygga en ny simhall på Lidingö. Det har tagit den nuvarande majoriteten (Moderaterna, Lidingöpartiet och Kristdemokraterna) nästan fyra år att ta fram ett beslutsunderlag för ett nytt badhus. Ett beslutsunderlag som är så bristfälligt att det inte är ansvarfullt att med det som underlag fatta ett beslut på en kvarts miljard kronor av skattebetalarnas pengar. Här några exempel:

Investeringskostnaderna underskattas och intäkterna överskattas
En 25-metersbassäng, som majoriteten nu föreslår, beräknas kosta cirka en kvarts miljard kronor. Till det kommer kostnader som inte är medräknade, som grundförstärkning, marksanering, inredning, möblering och utrustningsprogram. Inte heller kostnader för att simhallen ska ha högt arkitektoniskt värde och kvalitet ingår. Normalt brukar man dessutom räkna med cirka 10 - 20 procents pålägg för oförutsedda kostnader. Allt detta saknas.

Nettokostnaderna sägs i konsultrapporten uppgå till 11,6 miljoner kr per år. Men hela kalkylen baseras på ett befolkningsunderlag på 60 000 invånare för år 2045. Det är intressant att majoriteten nu indirekt godkänner denna befolkningsprognos som grund för stadens kommande projekt.

Men Lidingö kommer inte att ha 60 000 invånare redan år 2021. Därför överskattas intäkterna i prognosen. Det gör att nettokostnaden i början av 2020-talet blir cirka 20 procent högre än beräknat.

Man har inte heller tagit med i beräkningarna ökade arbetskraftskostnader med ca 2,5 procent per år, vilket självfallet leder till höjda driftskostnader

25 eller 50-metersbassäng?
I beslutsunderlaget saknas Simhallsrådets syn på utredningen eftersom rådet aldrig bjudits in till en genomgång och diskussion om utredningen och dess slutsatser.

Dessutom avfärdas rådets initiala synpunkter alltför lättvindigt. Utredarna talar om att det inte finns någon efterfrågan i samma andetag som man säger att just simhallar är utbudsstyrda, det vill säga finns utbudet kommer efterfrågan. Simhallsrådet säger att utvecklingen går mer och mer mot 50-metersbassänger och rådet pekar på att det ger större flexibilitet, skalfördelar och att olika grupper kan använda simhallen utan att störa varandra.

Marginalkostnaden för en 50-metersbassäng är 4,25 miljoner kr per år. Det är osannolikt att hävda att antalet besökare inte skulle öka när bassänglängden fördubblades. Om detta är värt merkostnaden, är svårt att avgöra med det nuvarande bristfälliga underlaget.

Simklubben vill ha långa banor, barnfamiljerna vill ha äventyrsbad och pensionärerna vill ha lugn och ro för motionssim. Förslaget från M, LP och KD tillgodoser varken simklubbarnas eller barnfamiljernas behov.

Lidingö är hälsans ö, vi har många lidingöbors förväntningar om en simhall av toppkvalitet och vi har ett Simhallsråd som förordar en 50-metersbassäng. Frågan bör studeras närmare innan den slutgiltigt avgörs.

Entréavgiften
Entréavgiften är satt 17 procent högre än genomsnittet för sex andra redovisade simhallar (Uppsala, Järfälla, Stockholm, Södertälje, Tyresö och Värmdö). Vid dessa simhallar varierar priserna för vuxna mellan 86 kr och 103 kr. Lidingös nya simhall beräknas ha priset 110 kr för vuxna, det vill säga 24 procent högre än i Tyresö och Gustavsberg. Både Tyresö och Gustavsberg har äventyrsbad. Gustavsberg har dessutom strömkanal utomhus och två vattenrutschkanor.

För Liberalerna är det viktigt att badhuset upplevs som välkomnade och tillgängligt för lidingöborna och då är kostnaden för besök en viktig del. Även barnfamiljer och resurssvaga ska kunna besöka badhuset.

Amelie Tarschys Ingre, oppositionsråd (L), Lidingö kommunstyrelse
Suzanne Liljegren, ledamot (L) Lidingö miljö- och stadsbyggnadsnämnd
Göran Tegnér, ledamot (L), Lidingö teknik- och fastighetsnämnd
Mattias Reinholdson, ledamot (L), Lidingö kommunfullmäktige
Torsten Engevik, ledamot (L), Lidingö kommunfullmäktige
Nancy Mattsson, ordförande Liberalerna Lidingö, ledamot (L), Lidingö Fastighets AB
Hedwig Kastenholm, ersättare (L), Lidingö miljö- och stadsbyggnadsnämnd
Annika Persson, ersättare (L), Lidingö kommunstyrelse
Jan-Erik Nowacki, energiexpert (L) och uppfinnare

Dela Magplask för majori-tetens simhallsutredning

Kommentarer

Ulla Byman 2018-08-14 17:04

En simhall är i första hand till för simning. 50 m bassäng är en självklarhet! Simkunnighet för alla åldrar! Det är för många som drunknar.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google