Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 juni 2024 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Mäns våld mot kvinnor - ett politiskt ansvar

torsdag 6 september 2018 11:55

År 2017 satte #metoo frågan om mäns våld och sexuella övergrepp högst upp på agendan. För kvinnojoursrörelsen var dessvärre inte detta något nytt. Kvinnojouren Kerstin Lidingö möter våldet varje dag. Vi vet omfattningen, och konsekvenserna, av mäns våld. En undersökning år 2016 visade att 31% av de tillfrågade kvinnorna på Lidingö utsatts för våld, vilket är fler än riksgenomsnittet.

Under våren har Kvinnojouren Kerstin träffat samtliga partier i kommunfullmäktige för att berätta om vår verksamhet och diskutera hur mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer på Lidingö måste minska. Vi kan konstatera efter dessa möten att vi är många som anser att detta är ett prioriterat område, och att mer behöver göras.

Planerna är ambitiösa och Lidingö stad har påbörjat ett utvecklingsarbete på området, bland annat har en samordnare tillsatts och satsningen Huskurage, en enkel policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa, startas i samarbete med kvinnojouren under september. Parallellt med kommunens egen verksamhet krävs dock en fristående aktör som både kompletterar och förstärker arbetet mot mäns våld. Här fyller kvinnojouren en viktig funktion.

Åtgärder kommande period som Kvinnojouren Kerstin ser som absolut nödvändiga för att fortsätta bedriva vårt livsviktiga arbete presenterades för samtliga partier under vårens möten:
● Ökad finansiering till kvinnojourens verksamhet. Långsiktighet krävs för att garantera att stöd finns tillgängligt och är i ständig utveckling.
● Omsorgs- och socialnämndens besked om nästkommande års verksamhetsbidrag ges tidigare än i december, en grundförutsättning för att planera vår verksamhet med rimliga marginaler.
● Kommunalt verksamhetsstöd ges på 2-3 års basis snarare än per verksamhetsår, en framgångsfaktor som skapar långsiktighet.

Mäns våld mot kvinnor och våld i nära relation ska upphöra. Denna angelägna samhällsfråga måste vara högt upp på agendan kommande mandatperiod, för Lidingös förtroendevalda politiker och kommunledning. Det blir en spännande höst där vi ser fram emot ta del av konkreta åtgärder som leder till en behövlig förändring.

Johanna Westien
Ordförande, Kvinnojouren Kerstin Lidingö

Dela Mäns våld mot kvinnor - ett politiskt ansvar

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google