Väder Lidingö

Lidingö måndag 20 september 2021 v. 38

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

"Med fokus på skatten tappas helhetsbilden"

tisdag 7 augusti 2018 00:01

På Lidingö vill politiker visa upp sin skicklighet genom att ha en låg kommunalskatt, med Solna som förebild eftersom de har lägst kommunalskatt i Stockholms län. Det man missar, i en jämförelse av en enda siffra, är att Solnas skatteintäkter täcker mer än 100 procent av Solnas verksamhetskostnader medan Lidingös kommunalskatt bara täcker 77 procent av stadens verksamhetskostnader. (Enligt 2017 års bokslut.).

Hur kommer det sig att Lidingö inte gör en förlust på 23 procent varje år, om det saknas pengar? Kommuner tar vid sidan av kommunalskatt även in avgifter, för barntillsyn, sophantering, bygglov, hyror och tillsyn av olika slag. Faktum är att Lidingös avgifter är högst i Stockholms län, med undantag för parkeringsavgiften som unikt nog är gratis.

Vi blir lite vilseledda med frågeställningen om vi vill betala mycket skatt eller lite skatt - det är ju vi Lidingöbor som betalar för hela stadens verksamhet. Frågan är bara om vi betalar via skattsedeln eller via avgifter. Den intressanta frågan är vilken verksamhet staden ska bedriva, d.v.s. vilken service ska vi Lidingöbor få? Vill vi ha mycket service så kostar det mycket och lite service kostar lite. Det råder inte andra priser här än i övriga länet.

Andelen pensionärer och äldre pensionärer (som fyllt 80 år) ökar på Lidingö. Andelen barn i skolålder ökar också. Andelen i åldrarna "efter skola" men "före pension", dvs arbetsför ålder, minskar. Det betyder att kostnaderna för både skola och omsorg kommer att öka under de kommande åren samtidigt som en mindre andel av Lidingöborna är i arbetsför ålder. Att bara prata om att sänka skatterna, men förtiga att stadens inkomstminskning kommer att kompenseras med höjda avgifter ur Lidingöbornas fickor, eller med mindre service för barnfamiljer och äldre, är att föra väljarna bakom ljuset.

Skattesänkningar bör inte ske på bekostnad av att barnfamiljer och äldre får kraftigt försämrad service, eller skyhöga avgifter.

Gabor Sebastiani
Kandidat för Centerpartiet

Dela "Med fokus på skatten tappas helhetsbilden"

Kommentarer

Mikael Olofsson 2018-08-09 13:01

Precis som Per Andersson säger - exakt så.

Staffan Strömbäck 2018-08-08 10:49

Johan Andersson, jag är den förste att hålla med att det har begåtts misstag de senaste åren. En del av misstagen hade kunnat undvikas om besluten hade varit bättre förankrade, något som jag (även om jag inte bott på ön mer än några år) och många andra aktiva moderater vill ändra på.

När vi jobbar med att öka tryggheten, utveckla Lidingö och stärka ekonomin ska vi göra det med lyhördhet. Om du läser intervjun med Daniel Källenfors så framgår det tydligt. Ett exempel på hur vi vill öka lyhördheten är när vi tog fram det handlingsprogram som vi går till val på. Då inbjöds samtliga medlemmar att delta i arbetet. Vi genomförde också möten med både företagare och föreningar på ön för att lyssna på deras synpunkter. Ett annat exempel är att vi i moderaterna har inrättat ett lokalt idrottsråd där moderater regelbundet träffar representanter för idrottsföreningarna för att lyssna.

Allt är inte bra, trots att moderaterna länge har varit i ledningen för Lidingö. Men jag hoppas att du ser att vi faktiskt är självkritiska till vårt styre, att vi har en uppriktig vilja att det ska bli bättre och att vi har konkreta förslag för det ska bli verklighet.

Ryszard Kolecki 2018-08-08 01:15

Det dummaste kommentarer jag har läst. Ingen tar hänsyn till Lidingöbornas levnad som har försämras avsevärt. Ska ni vinna röster på detta??

Staffan Anderberg 2018-08-07 23:18

Johan, jag företräder inte det lokala moderatpartiet längre, men jag företräder det moderata tänkandet, som jag tycker det bör vara. Det finns en del i vår lokala politik på senare tid, som kan kritiseras, men nu tyder allt på att det är ett passerat stadium.
Lidingömoderaterna är tillbaka på spåret igen. Vi kan se fram emot ett normaliserat läge på Lidingö. Det är oerhört glädjande för oss som under många år kämpat för ett moderatstyrt Lidingö.

Johan Andersson 2018-08-07 22:20

Intressana inlägg Staffan x2
Kanske tolkar jag fel, men jag får intrycket att moderaterna vill distansera sig från vanstyret de senaste åren med allt slöseri det inneburit (ex cykelmotorvägar och övergångsställen som byggts och rivits om vartannat och dyra konsultkontrakt som skrivits under till höger och vänster...) och istället stå för ett sunt styre där skattebetalarnas pengar hanteras varsamt och med ödmjukhet.
Men vänta nu. Är det inte moderaterna som styrt när detta förakt mot skattebetalarna rått och slöseriet kulminerat?
Hade ju varit smakfullt med lite självkritik från moderaterna.
Med detta sagt menar jag inte att nuvarande skattenivå är rätt, tvärsom. Måste ju finnas enorma marginaler när man haft råd att slösa som moderaterna gjort;-)

Per Andersson 2018-08-07 21:09

Som skattebetalande Lidingöbo vore jag glad att få lite mer valuta för pengarna. Vad sägs om lokal polis, skola och sjukvård i världsklass?

Kombinera detta med lite mindre initiativ i form av snabbcykelbanor, misslyckade centrumplaner och eviga debatter utan beslut (läs lilla lidingöbron) så kan du med lite tur vinna en röst eller två.

Iréne Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2018-08-07 19:12

Att sänka skatten för Lidingöborna, är att ta ansvar för sina medborgare. Det finns många sätt att effektivisera och göra service bättre utan högre skatt. Ett exempel är alla dessa cykelbanor som ska saltsopas, även när ingen cyklar där. Det kan nedprioriteras. En väl fungerande snöröjning däremot, gynnar folk som arbetar så att de kan ta sig till arbetet, såväl de som ska till affärer etc. Att bygga för att företag ska vilja etablera sig på ön, både gällande bra lokaler och exempelvis radhus, ökar också skatteintäkter även om det sker till en initialt ökad utgift. Höga skatter för att finansiera onödiga saker, gynnar ingen utan skapar bara irritationer. Vi ska förebygga problem, inte bara bota när det redan är för sent. T.ex skulle många cyklister som använder gemensamma cykel-gångbanor, lära sig vanlig respekt och hänsyn och inte cykla som om de vore i Tour de France. Är det folk på gångbanan, sakta ner och använd ringklockan. Ska någonting som har med cykling att göra, bygg cykelbanor långt ifrån gångbanor och biltrafik.

Staffan Anderberg 2018-08-07 17:59

Gabor, fokus på låg skatt är av största vikt för samhället. Det är ett uttryck för en människosyn, som är mycket viktig för individen och för samhället. En strävan efter låg skatt innebär en tro på att individen har vilja och lust att klara sig så långt möjligt med den egna förmågan. Det innebär en drivkraft i samhället, som är livsviktig för utvecklingen. Att alltid förlita sig på skattehöjningar är i längden förlamande för utvecklingen och leder till ineffektivitet.
Det behövs förvisso skatteintäkter för att klara samhällsmaskineriet och individens trygghet, men fokus på lägsta möjliga skatt är oerhört viktig. Under åren har man ju sett många exempel på hur skattebetalarnas pengar har förslösats genom lättsinnig politik.

Per Lilja 2018-08-07 16:59

Miljöpartiets Patrik Sandström håller med Centerpartiets Gabor Sebastiani. Jag stannar där.

Staffan Strömbäck 2018-08-07 15:38

Moderaterna på Lidingö går till val med tydliga budskap; en försiktig byggpolitik, ökad trygghet samt ekonomiskt ansvarstagande. Vi vill ta ansvar för kommunens ekonomi med det tydliga målet att sänka skatten till samma nivå som jämförbara kommuner. Det är en fråga som berör alla kommunmedborgare: Hanterar vi våra medborgares skattemedel på ett klokt och ändamålsenligt sätt? Vi tror att det genom effektiviseringar och prioriteringar är möjligt att sänka skatten.

Gabor Sebastiani (C) tar i sitt inlägg upp den handske som moderaterna kastat - att vi vill sänka skatten till samma nivå som jämförbara kommuner. Det är i grunden positivt att politiker från andra partier vill diskutera skatten. Det är också positivt att han jämför med en annan kommun och hur några av deras nyckeltal står sig i jämförelse med Lidingö. Sådana jämförelser kan göra att vi på Lidingö hittar områden där vi har möjlighet att minska kostnader utan att det går ut över kvalitet eller omfattning på den kommunala servicen.

Däremot går Gabor Sebastiani fel när han tror att en ökande andel äldre med automatik medför att Lidingös ekonomi försämras. Det kommunala skatteutjämningssystemet är avsett att kompensera för just sådana skillnader mellan olika kommuner. En kommun med en större andel äldre får högre bidrag genom skatteutjämningssystemen än en kommun med en mindre andel äldre, allt annat lika.

Det är också fel att, som Gabor Sebastiani gör, påstå att skattesänkningar med självklarhet kommer att finansieras med höjda avgifter eller sämre service. Både för barnomsorg och äldrevård finns sedan mer än ett decennium ett strikt regelverk för maxtaxa. Det regelverket sätter hårda gränser för hur mycket en kommun får ta ut i avgifter för dessa tjänster.
Det är i och för sig möjligt att det finns tjänster på Lidingö som inte borde finansieras med skatt, men det är nog inte där som den stora potentialen för minskade kostnader finns. Däremot så finns det säkert möjlighet att bedriva delar av verksamheten mer kostnadseffektivt.

Det är här som jämförelsen med andra kommuner är intressant. Täby, Danderyd och flera andra kommuner förmår hålla en god nivå av service till sina medborgare, trots ett lägre skatteuttag.

En hållbar ekonomi skapas genom att gå igenom stadens verksamheter, både genom jämförelse med andra kommuner men också genom lyhördhet för förslag från medarbetare och medborgare. Det är ett långsiktigt arbete som behöver göras.

Målsättningen att Lidingö ska ha lika kostnadseffektiv verksamhet som jämförbara kommuner är ett rimligt mål. Jag vill att Lidingös skattebetalare ska få valuta för pengarna.

Staffan Strömbäck (M)

Patrik Sandström 2018-08-07 15:01

Vi i Miljöpartiet på Lidingö delar uppfattningen att skatter och avgifter ska balanseras för att göra största möjliga nytta för Lidingöborna.

Det betyder att de kan ändras utfrån de behov, förutsättningar och målsättningar som finns.

Den sneda demografin på Lidingö med allt fler äldre och i skolåldern, och allt mindre andel i arbetsför ålder (20-64 år) riskerar att leda till ökade kostnader, utan motsvarande skatteintäkter.

Att arbeta på bättre sätt i stadens verksamheter, som också gör att det blir billigare, är bra. Men det finns en gräns för hur mycket man kan spara på verksamheter innan det går ut över kvaliteten och nyttan för Lidingöborna.

Ensidigt fokus på skattesänkningar och besparingar riskerar att cementera den sneda demografin och göra att Lidingö blir en sovstad. Unga vuxna mellan 20 och 35 förvinner från ön och få flyttar hit. Vår bedömning är att det är på grund av att det idag saknas bostäder och planering för en levande stad.

Därför bör politiken kunna vara flexibel och väga skatter, förutsättningar och målsättningar för att skapa största möjliga nyttiga för Lidingö.

Patrik Sandström
Miljöpartiet Lidingö

Per Andersson 2018-08-07 09:05

Gabor,
trots den låga skatten så betalar varje invånare på Lidingö 6 133 kr i utjämningspeng så det finns lite att ta av.

En annan reflektion man kan göra är att Lidingö Kommun har 3 225 anställda, vilket utgör knappt 7% av kommunens befolkningen.

Vad vill jag då säga med ovan; jo - det finns att ta av innan man på bekostnad av barnfamiljer eller äldre får kraftigt försämrad service eller skyhöga avgifter bara fokus är rätt.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google