Väder Lidingö

Lidingö onsdag 21 februari 2024 v. 08

Senaste kommentaren - Se fler

Minidebatt om utebliven tunnelbana till Lidingö

måndag 3 september 2018 20:24

SEX MINUTER. Idag hölls en minidebatt på EFN, Ekonomi- och FinansNyheterna, mellan Patrik Buddgård (C) och Patrik Sandström (MP) om Lidingös kollektivtrafik och om det 2016 avvisade budet på tunnelbana till ön mot att 8000 bostäder skulle byggas. Progranledare var Ara Mustafa. Debatten kan ses på denna länk och är sex minuter lång. De två partier kom inte med några nyheter för den som läser Lidingösidan, men lite rörliga bilder piggar alltid upp.

Fr.v. Patrik Sandström (MP), programledaren Ara Mustafa och Patrik Buddgård (C) i studion. Skärmdump från EFN.Fr.v. Patrik Sandström (MP), programledaren Ara Mustafa och Patrik Buddgård (C) i studion. Skärmdump från EFN.

Dela Minidebatt om utebliven tunnelbana till Lidingö

Kommentarer

Göran Tegnér (L) 2018-09-06 22:50

Svar till Henrik Schütz:

Varmt tack för Din påminnelse!

Jag och dåvarande FP (nu L) drev frågan om spårtaxi i flera års tid, bl.a. här på Lidingösidan. Inget annat parti nappade på våra goda idéer. Jag anser fortfarande att detta med spårtaxi - alternativt med linbana - är riktigt goda idéer.

Jag inkluderar sådana moderna, miljövänliga och kostnadseffektiva trafiksystem när vi liberaler talar om en allsidig utredning av framtidens trafiksystem. Så här skrev jag nyligen på denna 'tråd':

"Vi liberaler har därför sedan några år ihärdigt krävt en allsidig utredning om både trafik och bebyggelse i de centrala delarna av Lidingö."

Men du har helt rätt i att jag borde ha nämnt spårtaxi och linbana explicit i mitt inlägg.

Henrik Schütz 2018-09-06 08:53

Varför nämner inte Tegnér den spårtaxi som han härom året såg som en lösning. En tio tolv stationer i centrum och vidare till ropsten skulle vara lösningen.

Eller för all del Centerpartiets linbana?

Katarina Palmstierna, Lidingö Näringsliv 2018-09-04 21:36

Klart att tunnelbana till Ropsten hade varit en bra lösning för näringslivet på ön men även för ett antal Lidingöbor, då hade vi sluppit det blåsiga och otrevliga Ropsten och vår konkurrenskraft för att få hit kompetent arbetskraft till skolor, vård och våra andra företag hade haft ett helt annat läge än idag.
Näringslivet har alltid pläderat för att ha Lidingös kommunikationsnod i Lidingö centrum och vårt näst bästa alternativ är Lidingöbanan till Centrum med koppling till Spårväg City på sikt.
Det ligger ett förslag från Lidingö Stad till Trafikförvaltningen i Stockholms läns landsting om en utredning av Lidingöbanan via Lidingö centrum
"Lidingö stad önskar att tillsammans med Trafikförvaltningen arbeta fram en konsekvensanalys för en framtida spårdragning av Lidingöbanan genom Lidingö Centrum" - något som vi fortsätter att bevaka och driva på.

Patrik Sandström 2018-09-04 21:11

Vi har idag tre partier på Lidingö som aspirerar på Lidingöpartiets politk att utveckling är farligt för Lidingö. Det är Lidingöpartiet, nygamla moderaterna och Kd.

I Sverigeförhandlingarna om tunnelbana till Lidingö gick de tre partierna in med att de inte ville förhandla om en tunnelbana. De ville förhandla om Lidingöbanan istället, vilket inte fanns på bordet. Redan där kunde man ana utgången. Att inte vilja ha det man förhandlar om leder oftast till att man tar första bästa chansen att dra sig ur förhandlingarna. Vilket skedde när man förkastade Sverigeförhandlarnas bud istället för att fortsätta förhandla.

Miljöpartiet i Lidingö och i landstinget går till val på att Lidingö ska ges möjlighet att utvecklas och att Lidingöbanan ska kopplas ihop med spårväg city och vidare till Lidingö centrum och i en aveny till Larsberg och Dalenum.

Varför ska Lidingös knutpunkt i kollektivtrafiken ligga i Stockholm? Den ska såklart ligga på Lidingö för att möjliggöra att fler än dagens 9 procent åker kollektivt när de gör ärenden på ön.

Vi vill också att blåbuss 6 som idag går från Karolinska till Ropsten ska gå till Rudboda med tät trafik. Då får vi två stamlinjer på ön, Lidingöbana och buss 6, som båda går via centrum där man kan byta till annan trafik och ta sig snabbare till olika delar på ön.

Lidingö har fantastiska möjligheter med sitt läge nära Stockholm att bli en ö som på ett bra sätt kan kombinera härlig natur, levande stad med närhet till det mesta och storstadens utbud.

Lidingö är på grund av en relativt liten yta statistiskt sett tättbefolkad. Tittar man på tätorter är det en annan sak. Lidingö är inte speciellt tättbebyggt. Då ligger Lidingö på 22:a plats i landet. Det finns utrymme att låta delar av Lidingö att utvecklas och minska barriärer som Södra Kungsvägen och göra otillgängliga delar mer livaktiga. Levande stadsdelar som binds ihop med kollektivtrafik skapar också upplevelsen av en tryggare stad. Det visar den forskning som finns på området. Närhet är också livskvalitet.

Det finns några människor som vill att Lidingö ska utvecklas minimalt, om något alls. De har tagit grepp om moderaterna och sedan länge haft ett fäste i Lidingöpartiet. Vi tror att en majoritet av Lidingöborna, om de visste, skulle motsäga sig en fortsättning på den politiken av avveckling. Som vill att Lidingö ska vara mer än sovstad, som vill att Lidingö också ska vara en del av Stockholmsregionen och ta sitt ansvar för bostäder, kollektivtrafik, klimatarbete, arbetstillfällen och förutsättningar för växande lokalt kultur- och näringsliv.

Det hoppas vi visar sig i valet.

Patrik Sandström
Gruppledare Miljöpartiet Lidingö

Göran Tegnér (L) 2018-09-04 16:31

Svar till Pia Wieck

Jag måste rätta dig, Pia, för du har fel.

För det första 8.000 lägenheter blir inte 25.000 boende. Det blir knappt 17.600 boende. Du har yxat till 42 % för många, en vanlig överdrift från din sida. Vi liberaler vill ingalunda ha 8.000 bostäder i Centrum/Torsvik; inget annat parti heller. Så varför du tjatar om detta är obegripligt.

Och det blir inte 5.000 fler bilar, utan troligtvis lägre än 2.000 fler bilar, eftersom bilinnehavet är relativt lågt här på ön, och fallande samt med kortare körsträckor per bil dessutom. En felräkning av dej på minst 2,5 gånger.

Ni inom majoriteten har indirekt godkänt befolkningsprognosen 60.000 invånare till år 2045. Denna uppgift ligger till grund för intäkterna för Simhallen. Detta motsvarar ett tillskott på 13.000 invånare på 28 år, ungefär 460 nya invånare per år. Med 2,2 boende per lägenhet blir det ett bostadsbyggnadsbehov på 210 lägenheter per år. Detta motsvarar ca 5.900 lägenheter på 28 år, d.v.s. exakt det antal lägenheter som Lidingö stad ansåg vara rimligt för att få en bra spårtrafik till Lidingö Centrum.

De tre år som den innevarande majoriteten har haft inflytande på bostadsbyggandet har det byggts 109 lägenheter per år (åren 2016 - 2017). Under det första halvåret i år färdigställdes det en enda (1!) lägenhet. Lidingöpartiets och de ny-nya moderaternas dröm om noll nya lägenheter ligger inom räckhåll, om ni ska hålla denna takt. Men det rimmar illa med verkligheten...

Nu över till Lidingöbanans och bussarnas kapacitet.

Landstingets trafikförvaltning gjorde en ny trafikprognos för Lidingöbanan i augusti 2017 bl.a. i samband med frågan om dubbelspår på Lidingöbron. En bearbetning av den utredningen visar följande:


Anm. Med praktisk kapacitet avser SL antalet sittplatser plus 40 % av ståplatserna

Att det redan för ett par år sedan råder brist på sittplatser på Lidingöbanan är allmänt känt. Redan i nuläget har banan fler ombord än det totala antalet sitt- och ståplatser. Rejäl trängsel med andra ord. Något som jag varnat för redan år 2010.

Med dubbelspår på Lidingöbron och helst även fler dubbelspår på fler sträckor på Lidingö blir det möjligt att köra spårvägen med 5 minuters turtäthet –åtminstone från AGA. Två nya vagnar har anskaffats och sätts i trafik år 2019. Det är bra, men detta räcker inte mer än sju år, d.v.s. fram till år 2025. Den praktiska kapaciteten blir hela 36 % för låg år 2040. Det skulle behövas 60 meter långa tåg för att klara trafiken.

Men detta har redan omöjliggjorts eftersom fyra viktiga hållplatser inte har anpassats till 60 meter långa plattformar. Det gäller Ropsten, Högberga, Brevik och Gåshaga brygga. Obegripligt varför denna miss har fått passera.

Även busstrafiken mellan Lidingö Centrum och Ropsten är överbelastad. Vi liberaler har föreslagit en busskyttel däremellan för att avlasta de längre busslinjerna. Vi har även föreslagit att stombusslinje 6 förlängs till Rudboda och att en av Lidingös busslinjer förlängs som expressbuss via Norra Länken till Danderyds sjukhus.

En idé är att låta expressbussen 222, som fastnar i morgontrafiken mellan Näset och Sticklingepåfarten, ta samma väg som som 204:an och 212:an, men efter Lidingövallen köra direkt till Ropsten utan att stanna på hållplatserna utefter vägen. Alltså efter Lidingövallen köra Kyrkvägen - Lejonvägen - ansluta vid OK-rondellen och direkt till Ropsten. Det kan bli smidigt och kan utföras omgående och utan kostnad. Härigenom undviks köerna på Norra Kungsvägen.

Detta är kortsiktiga lösningar.

På lång sikt har den nuvarande majoriteten ingen strategi. Redan i oktober förväntas fullmäktige fatta igångsättningsbeslut om den nya spårvägsbron för närmare tre kvarts miljard kronor, utan att ha en susning om hur bron ska landa i Ropsten. Mig veterligen är detta ännu ej klarlagt. De skisser som har funnits i ett par år nu visar att utan att Spårväg City först har dragits fram till Ropsten blir gångavståndet mellan buss/Lidingöbana och tunnelbanan längre än idag, vilket vi liberaler anser vara oacceptabelt.

Lidingöpartiet påminner ständigt om att Lidingö är den fjärde mest tättbefolkade kommunen i länet. Det är sant. De andra tre är Sundbyberg, Stockholm och Solna. Samtliga tre har redan tunnelbana. Att som majoriteten ha schabblat bort detta alternativ i Sverigeförhandlingen innan den knappast ens hade kommit gång är bara tragiskt, även om statens utgångsbud var totalt oseriöst.

Om Lidingö på lite sikt behöver tunnelbana och/eller om Lidingöbana kan dras om via Centrum, det är frågan. Frågan är om det vore bättre med ett system med expressbussar, spårtaxi, linbana eller något annat system, som har tillräckligt hög kapacitet, stor yttäckning och som samtidigt är kostnadseffektivt. Detta vet ingen idag.

Vi liberaler har därför sedan några år ihärdigt krävt en allsidig utredning om både trafik och bebyggelse i de centrala delarna av Lidingö. Detta för att klara ut våra egna strategier över vad som är bäst för Lidingöborna. En sådan studie är nödvändig innan vi kastar oss in i förhandlingar med landstinget om den framtida kollektivtrafiken. Att bara prata om Lidingöbanans omdragning via Centrum utan att ens vilja diskutera bostadsbyggandet i Centrum, det blir bara plakatpolitik.

Landstinget har klart och tydligt hävdat att: ”Lidingöbanans omdragning via Centrum har låg prioritet eftersom andra kommuner som bygger betydligt mer - och härmed får ett större resandeunderlag - har högre prioritet. Men om Lidingö är intresserad av medfinansiering, då kommer projektet i ett helt annat läge”. Att kapaciteten redan med gällande prognoser över den framtida befolkning visar sig vara otillräcklig med Lidingöbanan, är tyvärr inte allmänt känt.

Men som sagt: det krävs ett helt nytt helhetsgrepp och en långsiktig strategi över hur vi vill utveckla Lidingö med en god stadsmiljö och med goda kommunikationer. Det är liberalernas svar på dagens dilemman och osäkerheter om framtidens Lidingö.

Pia Wieck (LP) 2018-09-04 04:02

"Rätta mig om jag har fel". Det har du. 8000 bostäder motsvarar 7-8 Dalénum. Detta var det icke förhandlingsbara kravet för en enda t-banestation. Kravet var att dessa skulle ligga inom 1 km radie från Lidingö C. Ingen av partierna tyckte detta var en bra idé. Det krävdes dessutom att vi skulle vara med och finansiera en del av eländet.

Jag har under valkampanjen träffat många nyinflyttade, som berättat att de flyttat till Lidingö just för att det är så småskaligt och grönt och INTE ser ut som Solna eller Sundbyberg. 8 Dalénum runt centrum med tunnebana - och Lidingö blir något helt annat än vad det är idag.

8000 bostäder innebär ca 20000-25000 till invånare, kanske 5000 till bilar. Har du inte märkt att det redan nu redan är så mycket köer på vissa vägar att det vissa tider på dygnet nästan är stopp. Södra Kungsvägen, Läroverksvägen t.ex. Och detta trots att inte Dalénum är färdigbyggt, eller Larsberg, eller Högsätra, eller centrum, eller... Det finns faktiskt en gräns för hur mycket trafik Lidingö tål om man inte ska börja riva alla villor längs vägarna för att kunna göra fyrfiliga vägar överallt.

Spårvagnsdepåerna är inte finansierade av kommunen, utan Landstinget. Visst indirekt av alla i Stockholmregionen, och därmed också Lidingöborna. Men inte via kommunalskatten.

Du talar om de som bor på norra ön och att de inte kan utnyttja spårvagnen. Men du menar att en tbanaestation i centrum skulle underlätta för dem? Knappast. De måste ju ändå åka buss till tunnelbanestationen, så det spelar knappast någon roll för en person i t.ex. Sticklinge om hen åker buss till Ropsten eller till Lidingö C.

Lidingöbanan har inte nått sitt kapacitettak. Det går att köra med längre vagnar och det går att köra tätare trafik när dubbelspåren byggs på den nya bron.

Stockholmsregionen växer med främst nyfödda och nyanlända. Ingen av dessa grupper har råd att köpa de bostäder som byggs, därför har byggandet nu börjat mattats av något. När fler och fler behöver betala sina bostäder själv, kommer marknaden inte att vara lika överhettad längre. Lidingö har tagit sitt regionala ansvar med råge, eftersom vi är den 4e folktätaste kommunen i Stockholms län. Det finns 22 kommuner där det finns mer plats att bygga. Kommuner som inte liksom Lidingö är en ö eller som en av Sveriges minsta kommuner (av 290) till ytan.

Men du har rätt om en sak - att det inte är en hemlighet att du vill ha t-bana. Men du är en av de få jag stött på som har den åsikten. De flesta väljare jag träffat - och det är många - tycker Lidingö är bra som det är. Det är därför de bor här - på Hälsans Ö - där vi uppmuntrar människor att både gå och cykla. Att röra på sig dagligen gör att du håller dig friskare och lever längre. Det går dessutom bussar mellan centrum och Ropsten, så en tunnelbanestation där gör ingen skillnad vad gäller hur mycket bil man måste använda.

Henry Duhs 2018-09-03 23:08

Om lyhördhet. Låt lidingöborna slippa Ropsten som bytespunkt.

Är det något politiskt parti som under de senaste åren frågat lidingöborna hur de vill se sin framtid för Lidingö? Jag tror inte det.

Det finns synnerligen enkla verktyg att ställa frågan till en population genom webbenkäter. Det är något att fundera över för den politiker som vågar prova.

De politiska besluten verkar snarare vila på vad de politiska partierna tror eller hoppas att lidingöborna vill.

Samtidigt borde frågan ställas till boende på norra Lidingö, om de vill vara med och att prioritera Lidingöbanan och en ny spårvagnsbro som de inte kan kunna komma att nyttja på samma sätt som de som bor utmed banan på södra Lidingö. Spårvagnsdepåerna får ej heller glömmas bort. De är inte gratis och minst sagt störande i småstadsidyllen som så många tycks värna om. Att bygga spårvagnshallar tycks vara OK, men inte bostäder, en märklig logik.

Vad jag förstår har Lidingöbanan i stort sett redan idag nått sitt kapacitetstak. Och att nu inte planera för tunnelbana var inte vidare god planering eller hushållning med våra skattekronor. Att föreslå att dra banan via centrum för omstigning till norra Lidingö saknar all rim och reson.

Det är nog ingen hemlighet för de flesta som läser Lidingösidan vet att jag hade sett en framtida tunnelbanelösning till Lidingö centrum. Att bygga fler bostäder vore inte fel. Förvisso kanske inte 8 000 rakt av. Men det behöver fler bostäder i en växande stockholmsregion råder det ingen tvivel om.

Sverigeförhandlingen var synnerligen dåligt och klantigt förhandlat från Lidingös sida och detta av några politiker som uppenbart inte vill ha tunnelbana.

Nu missade Lidingö nu möjligheten att bygga tunnelbana till centrum denna gång. Nu har tåget gått och vi får ta bil, eller cykel.

I fortsättningen vore det bättre om lyhördhet innebär att först fråga och planera därefter.

Rätta mig om jag har fel.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google