Väder Lidingö

Lidingö lördag 22 januari 2022 v. 03

Senaste kommentaren - Se fler

Britt Elisabeth Broström 21 mar 13:23 om Åsa Regnér till FN

Personkryss som skadar Hälsans Ö

lördag 25 augusti 2018 18:10

Det är helt naturligt att de politiska partierna är olika, tycker olika och med olika utgångspunkter. Men det finns fall då företrädare för politiska partier bedriver frågor som visar på totalt omdömeslöshet och är närmast oroväckande. Detta gör att man, både som Lidingöbo och som politiskt engagerad, förlorar förtroendet för politikerna.

Ett av Centerpartiets toppnamn i höstens val till kommunfullmäktige är även ledare för en organisation som arbetar för legalisering av cannabis. Lidingö är en kommun som redan har stora problem med narkotikabruk bland unga.

Det vanligaste är att förespråkare av cannabis-legalisering lyfter argument i stil med att det är viktigare att missbrukare erbjuds vård istället för fängelsestraff, som ett skäl för legalisering av denna narkotikaklassade drog. De använder resonemang som är byggda enbart utifrån de befintliga missbrukare som lever i denna problematik. Det är som att säga till barnen att ”Det är lugnt att röka, ni kan få missbruksvård senare när det behövs!”. Barn och unga väljs bort i debatten, till förmån för de som redan hamnat på botten.

Cannabis och andra cannabinoider är droger som ofta marknadsförs som ofarliga och beskrivningen av skadligheten görs förminskande. Bruk av cannabis leder till försämrad inlärningsförmåga och minskad intellektuell kapacitet, enligt Folkhälsomyndigheten. Drogen kan i allvarligare fall även utlösa allvarliga psykiatriska sjukdomar som schizofreni och psykos.

Vi vet att föräldrar är måna om sina barn. Vi vill att barn ska gå i skolan och bli klokare, inte röka gräs och förstöra hjärnan.

Det blir allt vanligare att unga testar denna typ av drog. Polisen ser att en orsak som har stor betydelse är att den som vill köpa droger inte längre behöver beblanda sig med kriminella. Det är enklare att få tag på narkotika, via nätet kan man fortfarande känna sig som en individ som inte ingår i en kriminell kontext och ändå komma över kriminella varor. Tack vare att det är olagligt idag så är det sannolikt betydligt färre som brukar cannabis eller tyngre droger än om det vore avkriminaliserat. Man kan inte heller förneka det faktum att cannabis är en första inkörsport till tyngre droger.

Att legalisera Cannabis sänder helt fel signaler till våra unga. Man avstår i hög utsträckning droger av den enkla anledningen att det är olagligt och således någonting dåligt. Man vill inte vara kriminell.

Det är vanskligt att ett etablerat parti har toppkandidater som vill tillåta bruk av droger. På plats 7, på Centerpartiets lista, finns distriktsordförande för Centerpartiets Ungdomsförbund (CUF) Storstockholm – en organisation som förespråkar ett legaliserande av cannabisförsäljning samt ett slopande av rättsliga påföljder för bruk av narkotika. - ”Som ung vill jag såklart driva de frågor som faktiskt påverkar Lidingös ungdomar.” Säger hon i en intervju. Och det tänker hon bokstavligt talat göra. Vi säger bestämt nej till drogliberalism och
vi tar avstånd från sådan politik som bokstavligen påverkar Lidingös ungdomar.

Karl Brunnberg (KDU Lidingö)

Dela Personkryss som skadar Hälsans Ö

Kommentarer

Jakob Petersén 2018-09-09 17:47

Jag vill också tillägga att det är väldigt lågt, och rentav en osanning, att säga att denna fråga enbart drivs av "missbrukare" och deras perspektiv, som Karl Brunnberg hävdar. Det han gör är att han schablonmässigt sätter ett negativt epitet på hans meningsmotståndare. Väldigt mycket trump-style här. Det finns även en opinion för avkriminalisering/legalisering hos människor som i princip aldrig någonsin rört en drog (undertecknad inräknad). Detta för att de helt enkelt tittar resonligt, och med ett modernt öga på saken.

Jakob Petersén 2018-09-09 16:01

Jag tycker att alla de kritiska kommentarerna mot Caroline, generellt mot progressiv drogliberalism, och skademinimerande drogpolitik är väldigt dåligt motiverade, och helt enkelt irrationella. Den stora missbruksproblematik vi har här i Sverige mynnar ju uppenbarligen från denna, internationellt jämfört, extremt restriktiva politik. Det är ett solklart arv från den mycket misslyckade politik vi fört i decennier.

Titta på forskning och empiriska exempel från de länder och regioner som följt de direktiv forskningen drar som slutsats, och du kan lätt se en mycket mer positiv utveckling och framgång i att minska andelen missbrukare i samhället (ex. Portugal, Kalifornien, Colorado). Dessa är då väldigt mycket mer utsatta samhällen än Sverige, vilket ytterligare pekar på att borttagandet av tabu och stigma skulle kunna ha en extremt positiv effekt i Sverige. (ha, vem kunde tro att borttagande av stigma och tabu fungerar för att lösa problem??)..

Sluta upp med att försöka marginalisera debatten kring hur vi kommer till reda med narkotikabrukandet i vårt land med enbart emotionella, stigmatiserande, substanslösa inlägg! Det är ett väldigt fult, icke-intellektuellt och nästan populistiskt förfarande! Håll er till fakta, forskning och empiriska exempel! Detta kommer dock troligtvis att vara svårt för er, i och med att allt pekar åt det andra hållet, fastän ni är bergsäkra i er restriktiva politik. Lär er att forma era åsikter efter fakta, och inte tvärtom. Annars bidrar ni till hela fake-news fenomenet som just nu sveper över världen.

Caroline, du är tuff som vågar stå upp för det rationella och pragmatiska i en så svår fråga som denna. Jag, och många andra "unga vuxna" här på Lidingö har kryssat dig, och det har inte alls varit svårt att övertyga människor ur vår yngre generation att detta är den rätta vägen framåt. Så när du nu får förtroende, kör ända in i kaklet och visa dessa blundande människor vad som är vettigt och rätt!

Christer Mohlin (oberoende ledamot KF) 2018-08-27 15:52

Caroline von Seth använder många ord för att INTE svara på den enkla frågan om hon personligen är för eller emot legalisering av Cannabis.

Vi får dock veta att: "Som ordförande i ett CUF-distrikt företräder jag självklart ungdomsförbundets politik" .... och vi kan på CUF´s hemsida läsa att "Cannabis bör regleras och beskattas på ett liknande sätt som alkohol".

Iréne Borgenvik Sverigedemokraterna Lidingö 2018-08-27 15:04

Jag håller också med Karl till fullo. Tack för att det finns ungdomar med kloka, insiktsfulla åsikter. Droger ska aldrig avkriminaliseras. Effekterna av droger drabbar andra i minst lika hög grad som användarna själva. Tvåtusentalet verkar vara "se/vill/kan inte ta konsekvenser och ansvar för sitt handlande. Cannabis är ofta inkörsport till tyngre droger,annan brottslighet och försenar dessutom insikten om innebörden att vara vuxen. Det kan aldrig vara försvarligt att det ska vara okej att ungdomar, eller vuxna, går omkring i en verklighetsfrämmande dimma för att slippa ansvar för framtiden. Kriminalisering medför förhoppningsvis att en del avstår och som förstår att verkligheten är den riktiga världen och att möjligheterna syns bättre med klar hjärna och öppna ögon.
Styrelsen för SD Lidingö genom gruppledare Iréne Borgenvik

Patrik Buddgård (C) 2018-08-27 10:41

Centerpartiet Lidingö är mot en avkriminalisering och det är en stor oro för oss att droganvändningen hos unga på Lidingö idag är högre än de flesta andra kommunerna i länet. Det vet också de tre M-företrädarna om, t ex har jag eller Tor von Sydow varje gång frågan varit uppe i Kommunstyrelsen eller utbildningsnämnden tryckt stenhårt på att arbetet mot droger måste vara prioriterat. Vi har under mandatperioden lagt motion om fältassistenter och det är något som majoriteten sedan även infört - bra tycker vi. I vårt handlingsprogram för kommande mandatperiod har vi följande förslag i arbetet mot droger:

• Införa trygghetsrådet ”Trygg på ön” där vi samlar alla brottsförebyggande aktörer på ön för en bättre samordning och ett större politiskt fokus på brottsförebyggande åtgärder.
• Införa områdesväktare som ska arbeta brottsförebyggande exempelvis mot inbrott i våra stadsdelar.
• Arbeta för att få fler poliser på Lidingö, vi vill ha en synlig polis med lokalkännedom.
• Genomföra utbildningsinsatser för ungdomar och föräldrar till tonåringar för att öka medvetenheten om droger.
• Utbilda all personal i skolan i narkotikafrågor; exempelvis vad lagen säger om skolans ansvar samt hur tidig igenkänning och uppföljning av ungdomar med drogproblem kan genomföras i nära samarbete med föräldrar.
• Involvera alla aktörer som finns runt ungdomarna i det drogförebyggande arbetet, till exempel fritidsgårdar och idrottsföreningar.
• Fältassistenter ska finnas i staden där ungdomarna finns. De ska skapa kontaktpunkter mellan staden och ungdomar på ön för att hjälpa unga som exempelvis är på väg in i ett drogberoende eller har andra problem.

Det skulle vara bra om vi gemensamt, i den breda politiska uppslutningen som faktiskt finns, arbetade mot droger istället för att lägga tid på en konstgjord debatt.

Anna-Britta Bergman 2018-08-27 09:06

På Lidingö satsar vi på att förhindra spridning och användning av droger bland öns ungdomar. Kommunen, polisen och civilsamhället, genom nattvandrande föräldrar och övriga engagerade vuxna, samverkar i detta viktiga arbete.

Lidingö kommun har anställt preventionssamordnare och socialassistenter som alla arbetar dedikerat för att motverka att det ständigt ökande utbudet av droger ska nå våra ungdomar. Vi fortsätter att informera Lidingös föräldrar om droganvändningen och vill även fördjupa samarbetet med fritidsgårdar och idrottsföreningar.

En bred politisk uppslutning kring arbetet mot droganvändningen är oerhört viktig. Mot bakgrund av detta frågar vi därför Centerpartiet på Lidingö om var dom står i denna viktiga fråga. Är Patrik Buddgård och övriga företrädare på Centerns KOF-lista för en avkriminalisering av cannabis eller ej?

Daniel Källenfors (M), Kommunstyrelsens OF
Anna-Britta Bergman (M),vice OF OSN, OF i Socialutskottet
Hans Barje (M), Kommunalråd och OF i UN

Karl Brunnberg 2018-08-26 14:22

Caroline von Seths svar må vara välskrivet och låta som ett bra bemötande av kritiken. Men faktum är att hon inte på något sätt tar avstånd från CUFs drogpolitik i hennes inlägg. Istället väljer hon att prata runt ämnet och leda bort kritiken och skriva en lång text om diverse andra förslag som inte alls har något med legalisering av cannabis att göra.

Att utbilda ungdomar i farorna med cannabis kan låta som en bra lösning på problemet, men det räcker inte. Ungdomars naturliga reaktion när de hör att något är farligt är att prova på det ändå. Det är därför alkohol, cannabis och andra droger är så pass vanligt bland unga trots att föräldrar, lärare och samhället i allmänhet varnar om dessa faror.

På Hälsans Ö är det långsiktiga målet att se till att droganvändningen är ickebefintlig. Även alkoholanvändningen ska minimeras bland unga. Tyvärr blir resultatet i en kommun som Lidingö att unga med rika föräldrar har både råd samt tillgång till kontakter som gör det möjligt för dem att få tag på alkohol och droger tidigt.

Att som kandidat till Lidingö Stads kommunfullmäktige inte ta avstånd från sitt ungdomsförbunds politik, utan enbart vifta bort det med förklaringen att ungdomsförbund brukar vara mer radikala än moderpartierna, skickar väldigt fel signaler till Lidingös unga. Cannabis är idag narkotikaklassat och olagligt. Då borde signalerna som skickas istället säga att det inte är okej att använda det! Att använda cannabis idag kan skada hälsan, men också göra att ungdomar hamnar i fara eller i tvister med rättsväsendet. Dessa snedsteg som ung kan t.ex. sedan förhindra våra ungdomar från att få jobb i framtiden. Att inte ta avstånd från legalisering av cannabis ökar ungdomars tendens att begå dessa allvarliga snedsteg.

Cannabis är något som ej ska förekomma på Lidingö. Punkt.

Karin Wallgren 2018-08-26 11:23

Jag läser Caroline von Seths inlägg och slås då av hennes ambitiösa svar. Men det är å andra sidan precis vad som kan förväntas av en yngre kandidat i kommunvalet. Och väldigt transparent i inlägget också den opportunism som det genomsyras av .

Caroline von Seth, Distriktsordförande CUF Storstockholm 2018-08-26 10:51

Vi centerpartister brukar få bemöta hårda ord om att vi sviker Alliansen. Men när Kristdemokratiska Ungdomsförbundets Karl Brunnberg skriver en artikel om att ett av C:s toppnamn skulle vara en kandidat som skadar “Hälsans Ö” – ja då är det inga liknande anklagelser som hörs från samma personer.

Med tanke på att Brunnberg och undertecknad är medlemmar i ungdomsförbund bör det för oss båda, tillika många andra, vara ganska självklart att vi är något mer radikala i en del frågor, jämfört med moderpartierna.

Som ordförande i ett CUF-distrikt företräder jag självklart ungdomsförbundets politik, men som aspirerande kommunpolitiker är det inte den politik jag främst företräder. Där återfinns mina personliga värderingar och åsikter.

Var jag personligen står i frågan om narkotikapolitik är att jag är övertygad om att Sverige måste se över lagstiftningen kring detta, eftersom vi är det land i Europa med näst högst narkotikadödlighet – huruvida det ska ske genom en avkriminalisering eller med hjälp av andra åtgärder är diffust. Vilket också är en av anledningarna varför jag inte söker väljarnas förtroende i dessa frågor genom att ställa upp på partiets riksdagslista.

Däremot vill jag lyfta de frågor som faktiskt påverkar ungdomar. Bland annat att bekämpa användningen av narkotikaklassade medel hos framförallt unga genom att utbilda all skolpersonal på Lidingö i narkotikafrågor såsom vad lagen säger och hur arbete med unga som hamnar i drogproblematik ska genomföras. Men självklart även i andra, icke-narkotikapolitiska frågor, som gymnasieplatser och kvinnojouren på ön.

Många av Lidingös ungdomar får inte plats på Hersby gymnasium och behöver åka lång resväg genom hela Stockholm för en gymnasial utbildning. Så ska det inte behöva vara. Därför vill jag, gärna i samverkan med en privat aktör, starta upp ytterligare en gymnasieskola på ön. Detta för att garantera ungdomars trygghet.

För att garantera kvinnors trygghet på Lidingö vill jag skapa en långsiktig finansiering av kvinnojouren Kerstin, som därefter kan fortsätta arbeta våldsförebyggande och därmed stödja våldsutsatta kvinnor.

För övrigt anser jag även att vi unga som har förmånen och privilegiet att utbildas i sakpolitik, ideologi men även debatt genom våra ungdomsförbund, speciellt i Ung Allians, bör föregå med gott exempel vad gäller samtalston, härskartekniker och framförallt nivå. Jag efterfrågar således högre nivå på debatter och diskussioner på Lidingö. Det jag kommer driva är den politik jag själv står för. Därför kommer jag hängivet kämpa för trygghet, medmänsklighet och jämställdhet – det är mitt fokus.

Caroline von Seth
7 plats på kommunfullmäktigelistan
Distriktsordförande CUF Storstockholm

Karin Wallgren 2018-08-26 08:48

Det är fint att läsa Christer Mohlins kommentar på Karl Brunnbergs nedslående artikel om missförhållandet inom Centerpartiet (i det här fallet) som lett till att förespråkare för drogliberalism står på det partiets vallista. Den förfärliga nyheten tog nästan andan ur mig. Som väljare har man krav på de som sätts upp på vallistor.

Lika nedslående är den slapphet och omdömeslöshet våra folkvalda från olika partier visar prov på, när de låter sina familjemedlemmar följa med på tjänsteresor och där notan betalas av skattebetalarna, tills saken kanske uppmärksammas och 'misstaget'
rättas till.

Christer Mohlin (oberoende ledamot KF) 2018-08-25 20:14

Jag kan bara hålla med dig Karl. Bra med ett ungdomsförbund som säger ”stopp” till droger. Omdömeslöst att göra omvänt och att lyfta fram en lokal politiker som företräder ett förbund som vill legalisera droger. Det enda rätta för LidigöCentern är att be denna kandidat tydliggöra var hon personligen står i frågan. Sen kan man kryssa - eller inte kryssa. Jag skäms över att som tidigare ordförande i utmärkta LidingöCentern ha sponsrat ungdomsförbundet, CUF. Jag är stolt över resten av LidingöCentern!

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google