Väder Lidingö

Lidingö torsdag 23 maj 2024 v. 21

Senaste kommentaren - Se fler

S: Nyanlända boende i Högsätrahuset blir bitna av vägglöss

fredag 7 september 2018 23:14

Jag är politiskt engagerad utifrån möjligheten, drivkraften och viljan att kunna förändra. Att åstadkomma förbättringar för andra.

Jag vill därför uppmana de lidingöbor som skänker möbler, fåtöljer, soffor, sängar, madrasser och mattor till nyanlända att säkerställa och kontrollera att dessa gåvor inte har vägglöss som blodtörstiga passagerare.

Det har under veckan uppdagats för mig att många av de nyanlända som bor i Högsätrahuset, före detta Lidingö sjukhus, tacksam tagit emot det som har skänkts och därefter, sedan sju månader tillbaka, nu lever med vägglöss.

Både vuxna och barn har under flera månader blivit bitna, särskilt under nätterna. Såren blir infekterade och smärtan är mycket besvärande, särskilt för barnen.

Att sanera rummen och stora delar av fastigheten kommer att kosta Lidingö stad mycket stora belopp. Pengar som hade kunnat användas till andra och betydligt bättre saker.

Dessutom är det anmärkningsvärt att de nyanlända familjer som bor på Högsätravägen 2, under dessa helt oacceptabla förhållanden, debiteras 20.980 kr för fyra små rum.

Att staden först ger och, för att täcka kostnaderna för ombyggnationen av fastigheten till de bostäder som i nuläget erbjuds till nyanlända, därefter tar tillbaka en stor del av summan via en hög hyreskostnad skulle kunna förklaras, men den förklaringen har varken presenterats för oss politiker i opposition eller för lidingöborna.

En kommun måste säkerställa att de nyanländas ekonomiska utrymme, efter betald hyra, täcker omkostnaderna utifrån gällande ersättningsnivåer. Jag utgår från att det ekonomiska uttrymmet, efter betald hyra, för de nyanlända är enligt gällande nivåer, men menar att det är helt oacceptabelt att våra nyanlända lidingöbor lever och bor med vägglöss i månad efter månad.

Lidingös styrande politiska majoritet och särskilt Birgitta Sköld (LP) kommunalråd, vice ordförande i kommunstyrelsen och ordförande för omsorgs- och socialnämnden måste därför ställas till svars.

Daniel Larson (S)
Gruppledare i kommunfullmäktige

Dela S: Nyanlända boende i Högsätrahuset blir bitna av vägglöss

Kommentarer

Pia Wieck (LP) 2018-09-09 16:38

Att hänga ut en enskild politiker på detta sätt är väldigt oproffsigt och man bör nog fundera på om Daniel Larsson, S verkligen inte vet bättre efter alla hans pr i kommunpolitiken.

Sanningen är att de som förvaltar dessa fastigheter är stadens fastighetsbolag och det har inte med något beslut i någon nämnd att göra. Det rör sig om lokaler som är ombyggda för miljontals kronor och inga gamla sunkiga bostäder. När de som förvaltar fastigheterna fick kännedom om upploppet i torsdags åkte det akut dit för att förklara hur de arbetar med bl.a. ohyra i stadens fastigheter. De hade en dialog med berörda under ca 45 minuter.

Generellt har ohyra i flerfamiljsbostäder hotell m.m. ökat kraftigt i Sverige under senare år. Även Lidingö är drabbat och har fått en ökning i våra hyreslägenheter men även en kraftig ökning i Högsätra och i hotellhemmet (Missionärsskolan ). Stadens fastighetsbolag arbetar konstant med professionella entreprenörer (Nomor och Anticimex) för att åtgärda problemen.

Största problemet är dock att hyresgästerna inte följer de direktiv som de fått. En åtgärd i en lägenhet är en stor kostnad, snittet beräknas ligga på 15 000 kr. När hyresgästerna flyttade in på plan 7 och 8 i Högsätra var allt nytt i fastigheten. Tyvärr tog hyresgästerna dit extra möbler och husgeråd som ofta skänktes. Troligen har framför allt textilier från dessa gåvor medfört ohyra till lägenheterna. Det har även varit elektronik som har skänkts som inte fungerat och inneburet extra arbeten för drift av fastigheten.

Men detta har inte med beslut i Omsorgs- och Socialnämnden att göra och inget som dess Ordförande Birgitta Sköld är ansvarig för. Det är inte heller som Daniel säger att staden ger och tar. Under etableringstiden får de nyanlända bidrag från staten för att kunna hyra bostad, köpa mat etc. Oavsett vem de hyr en bostad av så betalar de självklart hyra för det. I det här fallet så råkade det vara Lidingö stads fastighetsbolag som äger bostäderna.

När det gäller hyror så är det inte ett beslut som Omsorgs och Socialnämnden äger.

Mikael Olofsson 2018-09-08 00:37

Har man kunnat verifiera att vägglössen kommit från de skänkta möblerna? Såvitt jag förstår kan såna även följa med t ex resväskor mm.

Per Lilja 2018-09-07 23:45

Inte alls säkert att det är de skänkta möblerna som är problemet. Det vet du också. Men som en sann socialdemokrat är för dig inte sanningen speciellt viktig. Återställandet från hyresgäster som är temporärt bott 2 år i lägenhet lär inte vara gratis så det kommer att adderas på hyran såklart. (Modererad av Lidingösidan).

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google