Väder Lidingö

Lidingö fredag 29 september 2023 v. 39

Senaste kommentaren - Se fler

S: På Lidingö har ”dödgrävarna” vunnit

tisdag 4 september 2018 21:59

SPÅRVÄG CITY. Under rubriken "Moderaterna måste lämna besked om Spårväg city" skriver idag Jan Valeskog (S), stadsbyggnadsborgarråd i Stockholm och Stefan Hansson (S), ordförande i exploateringsnämnden i Stockholm en debattartikel på StockholmDirekt om bl.a. moderaterna på Lidingö.

Debattartikeln handlar om att det inte kommer några besked från Moderaterna i landstinget om kollektivtrafiken till Norra Djurgårdsstaden. "Senast i en debatt förra veckan vägrade trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons (M) ge besked."

De två socialdemokraterna skriver också att "Moderaterna på Lidingö har varit passiva i frågan och mest ägnat sig åt interna strider, som till slut ”dödgrävarna” vunnit, de som vägrar ta ett regionalt bostadsförsörjningsansvar och bygga betydligt fler bostäder på ön. Resultatet av denna maktkamp underlättar inte heller regionens förståelse för att prioritera investeringar på drygt 3 miljarder för spårvägen (läs: Spårväg City), men som skulle ge den kapacitet vi så väl behöver."

Läs hela artikeln på denna länk.

Dela S: På Lidingö har ”dödgrävarna” vunnit

Kommentarer

Ulf Geijer 2018-09-06 19:18

Det är valtider nu. Då rycker det tunga S-artilleriet i Stockholm ut för att förtala de borgerliga partierna på Lidingö. Huruvida man tycker att det är lämpligt att använda beteckningar som ”dödgrävare” om sina motståndare, är förstås en omdömesfråga.
Vi kan dock konstatera att Lidingö under väldigt många år tagit ett regionalt ansvar för bostadsbyggande och därför nu är regionens fjärde mest tätbebyggda kommun. Att det mot den bakgrunden ska anses klandervärt att lyssna till den stora majoritet Lidingöbor som vill se en varsam nybyggnation istället för en regelrätt urbanisering av öns centrala delar är ju lite svårsmält. Lika svårsmält är det att höra S, som under den senaste mandatperioden aktivt fördröjt arbetet med att skapa en rälsbunden kollektivtrafik till Ropsten genom Frihamnen, moralisera om utbyggnaden av Spårväg City.

Lidingö har gjort sin del av avtalet, bla genom att tillåta uppförandet av en stor spårvagnshall mitt på ön. Nu är det upp till Stockholm och Landstinget att uppfylla sina delar av avtalet så att sammankopplingen av Spårväg City och Lidingöbanan äntligen kan bli av.

Jan Valeskog försöker blanda bort korten genom att höja tonläget. Det fungerar inget vidare.

Ulf Geijer (M)

Jan Valeskog (S) 2018-09-06 14:08

Moderaterna på Lidingö är indignerade för att de av regionen betraktas som ”Stockholms Dödgrävare” (tillsammans med C, KD. SD och Lidingöpartiet). Orsaken är att de moderater som välvilligt under den så kallade Sverigeförhandlingen var beredda att kraftigt öka bostadsbyggande på Lidingö, bland annat genom att en tunnelbanestation via Ropsten skulle anläggas i Lidingö Centrum, avsattes. Äldre moderater, bland annat Björn Tarras Wahlberg, känd destruktiv lobbyist för olika uppdragsgivare, var mycket aktiv för att stoppa kommunen från att ta ett regionalt ansvar för bostadsförsörjningen. Vi har samma elände i ansvarsfrågan från centerpartister och moderater i exempelvis Danderyd och Vallentuna. Nu är vi den situationen i Stockholms län att många kommuner, Stockholms stad framför allt men också flera borgerligt styrda kommuner, tar ett stort ansvar, medan kommuner som exempelvis Lidingö endast ställer krav på regionen utan motprestion!

Man fick Norra länken som betyder mycket för Lidingös kommunikationer utan större motprestation och nu vill Lidingö vill ha spårväg city hela vägen till Lidingö, utan större motprestation. En direkt kontrast till hur Stockholms stad arbetar och fler exempel på Lidingö finns dessvärre. Bostadsbyggande i större omfattning på ön har kuppmakarna inom M framgångsrikt stoppat.

Detta allvarliga förhållande har också uppmärksammats nationellt och en särskild statlig utredning har nyligen kommit med förslag för att i framtiden hantera dessa ”dödgrävare” som så negativt motverkar Stockholmsregionens utveckling. Förslag finns nu att ändra på bostadsförsörjningslagen så att alla kommuner, under regionens och länsstyrelsens överseende, årligen tvingas redovisa sina planer och även förväntas att ta sin del av ansvaret. Här är länken till utredningen och förhoppningsfull kommer en socialdemokratisk regering med ändrade regler se till att dysfunktionellt styrda kommuner som Lidingö tvingas ta ett bostadsförsörjningsansvar i regionen:

https://www.regeringen.se/49cec5/contentassets/b5eae39ea5b54e76a09e7bc90c8e5196/ett-gemensamt-bostadsforsorjningsansvar-sou-201835.pdf

Sen inte att förglömma; Lidingöbor har nu chansen att se till att de yngres förväntningar på ett Lidingö med bostäder för framtida generationer blir av. Rösta därför på partier som ser Lidingö som en del av Stockholmsregionen och som tillsammans med andra kommuner också vill arbeta för en sådan utveckling.

Jan Valeskog (S)
Stadsbyggnadsborgarråd Stockholms stad

Göran Grahn Vice ordförande (LP) Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden 2018-09-05 11:21

Vi vet att Socialdemokraterna ända sedan 60-talet har varit motståndare till alla former av spårväg, och att de lade ner Stockholms innerstadsnät som ungefär motsvarade dagens stombusslinjenät över en natt. Detta var en gigantisk kapitalförstöring. Sin vana trogen företar de nu någon slags märklig katt och råtta-lek där de beskyller landstinget för att inte ge besked samtidigt som de själva motarbetar alla spårvägsplaner. Egentligen skulle sammankopplingen varit färdig nu, men den har hela tiden skjutits fram. Det är viktigt att stora infrastrukturinvesteringar görs långsiktigt och inte i ett mandatperiodsperspektiv. Därför får vi hoppas att det nu kan komma igång så att redan gjorda investeringar kan nyttjas fullt ut.

Amelie Tarschys Ingre (L) 2018-09-05 07:38

Liberalerna i Stockholms stad, Stockholms läns landsting och Lidingö stad arbetar från respektive håll för att knyta ihop Spårväg city med Lidingöbanan. Det har vi tidigare skrivit om bl a på Lidingösidan:

http://lidingosidan.se/politik/l-positivt-med-och-kaos-utan-sparvag-city/?q=lotta Edholm

http://lidingosidan.se/debatt/debatt-sparvag-city-behovs-hela-vagen-till-ropsten/?q=lotta edholm

Daniel Källenfors (M) 2018-09-05 06:42

Senast här i veckan skrev Kristoffer Tamsons (M) -Trafiklandstingsråd- om att spårväg city är en viktig pusselbit för regionens trafik.

https://www.lidingosidan.se/val-2018/m-ostlig-forbindelse-forenklar-lidingobornas-vardag/

I praktiken måste spårväg city byggas i samband med att Värtan och Lodudden fylls med bostäder för att kunna hantera transporterna. Lidingömoderaterna arbetar med att få spårvägen till stånd så snart som möjligt.

Kollektivtrafiken är ett område där Lidingös politiker har stor samstämmighet. Moderaterna avser att efter valet bjuda in de andra partierna till ett strategisk diskussion om hur vi skall gemensamt driva Lidingös synpunkter mot Landstinget på det mest effektiva sättet.

Fredrik Vinstock 2018-09-05 00:44

"Trams!" är väl den mest lämpliga sammanfattningen av Valeskog och Hanssons resonemang kring Lidingömoderaternas inställning till sammankopplingen av Spårväg City och Lidingöbanan.

Vi har arbetat för en sammankoppling sedan den aktualiseras första gången, och upplåtit mark i Dalénum till landstinget så att de kunnat uppföra spårvägshallar med kapacitet för den sammankopplade banan. Huruvida Lidingö bygger mycket eller lite är irrelevant i sammanhanget - precis som Valeskog och Hansson skriver så behöver Stockholms Stad att Landstinget förlänger Spårväg City till Norra Djurgårdsstaden för att klara trafikförsörjningen dit. Att samtidigt koppla ihop den banan med Lidingöbanans ändststion i Ropsten kostar inte några stora pengar i sammanhanget. Givet att Lidingöbanan redan utnyttjas till maxkapacitet i högtrafik blir blir Valeskog och Hanssons argument ännu tunnare.

Fredrik Vinstock
Ordförande (M) Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google