Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 juni 2024 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

Vad menar Moderaterna med en 4 gånger större simhall?

tisdag 21 augusti 2018 20:12

Många undrar vad M menar och varför dom inte skriver rakt ut på sina valaffischer om det är en 25 - eller 50 meters simhall vi ska bygga på Lidingö.

För er som undrar vad M med stöd av Lidingöpartiet och KD nu har bestämt sig för att bygga, så är det en 25 m simhall.

På kommunstyrelsens senaste sammanträde den 13 augusti tog dessa partier detta beslut. Vi menar att det beslutsunderlag som finns ej är ordentligt analyserat och saknar framtidsvisioner för en simhall, som ska tillgodose Lidingöbornas behov minst 50 år framåt.

Centerpartiet har lyssnat på Lidingöborna och på många av de föreningar som är beroende av en simhall med en 50 m bassäng. Centerpartiets linje har under många år varit tydlig; vi vill bygga en simhall som täcker in de behov som finns idag och med möjlighet att räcka till också för många fler som vill simma och leka i vatten.

I höst efter valet ska simhallsfrågan upp i kommunfullmäktige för beslut. En röst på Centerpartiet är en röst för en 50 m simhall!

Tor von Sydow (C), ordförande
Patrik Buddgård (C), gruppledare

Dela Vad menar Moderaterna med en 4 gånger större simhall?

Kommentarer

Patrik Sandström 2018-08-25 16:57

För att vara rättvis så är även Miljöpartiet, Liberalerna och Socialdemokraterna för en 50 meters simbassäng.

Tillsammans med Centern ville alla fyra partiet att förslaget till ny simhall skulle göras om i en gemensamt sk återremiss när beslutet togs i kommunstyrelsen.

Så en röst på någon av dessa partier är en röst för 50 meters simbassäng.

Patrik Sandström
Grupplerare Miljöpartiet

Ulf Geijer 2018-08-24 08:43

Mark,
Mina synpunkter baserar sig på det material som har offentliggjorts beträffande förutsättningarna för dimensioneringen av den nya simhallen, i första hand den presenterade utredningen. Som jag skriver i min kommentar finns det så vitt jag vet ingen principiell låsning från Moderaterna beträffande bassängens längd. Den som kan presentera en trovärdig analys som leder till slutsatsen att en bassäng som är 25 x 25 meter inte kommer att ha tillräcklig kapacitet, och/eller en rimlig kalkyl som visar att en större bassäng inte medför högre nettokostnad för skattebetalarna än en mindre, har goda förutsättningar att påverka den slutliga utformningen och upphandlingen.

Johan,
Mitt av dig kritiserade inlägg var ett direkt svar till Centern på en artikel författad av deras två ledande företrädare. I den artikeln ställdes en fråga om vad Moderaterna menade och framfördes några synpunkter från Centern. Jag beklagar om du tycker att jag istället borde ha svarat på något annat inlägg i vilket det ställts andra frågor, men det var ju inte lätt för mig att veta.

Jag passade också på att sätta in Centerns sätt att resonera i ett bredare sammanhang. För vem det skulle vara ”nedsättande” att jag i min avslutande kommentar påpekar Centerns benägenhet att lova kostnadsdrivande åtgärder, utan att redovisa hur de ska finansieras, är också oklart. Jag tänker mig att Centern kanske inte håller med om kritiken och möjligen också kommer att försöka bemöta den. Jag hoppas och tror dock att de inte känner sig kränkta av mina synpunkter. Det har hur som helst aldrig varit min avsikt att vara nedsättande mot någon.

Johan Andersson 2018-08-23 15:04

Tack Ulf för att du på vanlig politkersvenska undviker att svara på frågan "på vilket sätt kan man anse att ni varit lyhörda och engagerat idrottsrörelsen i enlighet med era löften innan beslut fattades"?
Att blanda in gymnasiet i ditt inlägg är inte lite nedsättande.

Mark Shay, Styrelsemedlem Lidingö Simklubb 2018-08-23 13:09

Ulf Geijer skriver: "De enda som har ett specifikt intresse av en bassäng som är just 50 meter lång är de som vill träningssimma och tävla i en bassäng med den längden. Det rör sig om som mest några hundra personer, en försvinnande liten andel av Lidingös ca 47 000 invånare."

Jag citerar affärsansvarig för en av Nordens ledande leverantörer av simhallar:

"Vi bygger inte 50m-bassänger för att folk ska just kunna simma 50 meter, utan för flexibiliteten att kunna ha flera aktiviteter pågående samtidigt."

Simklubben och traithleter m fl -- som får räknas i tusental inte hundratal med en ändamålsenlig simhall -- tränar gärna på 25m medan allmänheten, simskolor, vattenpolo och ett flertal andra föreningar nyttjar bassängen samtidigt. Vi kan också hålla tävlingar på 25m utan att stänga simhallen för övriga idrottare och motionärer. Ibland kan vi och många andra träna på 50m också, det möjliggörs av en delbar bassäng.

Denna flexibilitet ger fler intäktsmöjligheter än med en 25x25m bassäng. Eriksdalsbadet trots sin storlek är knökat i dagsläget och tar 800kr per timme och bana för hyra från simsugna idrottare. Med denna enorma efterfrågan och betalningsvilja hos folk som simmar Vansbro, tränar för swim-run, eller bara vill köpa ett årskort (för ca 2-4tkr) till en bra och rymlig simhall så finns goda möjligheter för Lidingös simhall att driva en hög beläggning där varje ytterligare besökare genererar ett nästan 100% täckningsbidrag. Att nyttja dessa ekonomiska möjligheter är att ta ansvar för Lidingös ekonomi. Att inte bygga 50m när man redan har investerat i all infrastruktur och driftpersonal mm är att underutnyttja marken som JM har överlåtit och underutnyttja betydlesefulla skalfördelar i bygg och drift.

Utöver argument om ekonomi och flexibilitet, antagandet om att bara simidrottare vill nyttja 50m påminner om det berömda citatet från 1977: "Vem skulle vilja ha en dator i sitt hem?"

Jag citerar en simhallsutvecklare utanför Köpenhamn: "Med den nya 50m bassängen såg vi en ökning om 30% i antalet motionssimmare jämfört med i den gamla hallen. Dels så fanns det bra med plats, men folk gillade att simma längre utan att behöva vända." Han menade att de var något förvånade över denna effekt med en 50m bassäng, men att det var klart positivt och många ffa äldre personer tyckte det var trevligt att simma längre längder. Varför de simmade mer och oftare.

Så bör det låta här på Hälsans ö!

Ulf Geijer 2018-08-23 10:03

Den simhall Moderaterna och majoriteten har som inriktning att bygga har en sammanlagd vattenyta som är drygt 4 gånger större än den som i dag finns i Gångsätrahallen. Det är vad Moderaterna menar, vilket för de flesta nog inte är så svårt att förstå.

Avgörande för vad som krävs för att tillgodose nuvarande och framtida behov när det gäller en ny simhall är vattenytans storlek och antal timmar som simhallen kan vara öppen och tillgänglig. De enda som har ett specifikt intresse av en bassäng som är just 50 meter lång är de som vill träningssimma och tävla i en bassäng med den längden. Det rör sig om som mest några hundra personer, en försvinnande liten andel av Lidingös ca 47 000 invånare.

Att bygga och driva en bassäng som är 50 x 20,5 m (vilket är vad C lovar) jämfört med en som är 25 x 25 m (vilket är vad M har som huvudalternativ), innebär, oavsett hur man räknar, en högre investeringskostnad och högre driftskostnader.

Varje förstudie till en investering bygger på de antaganden som görs. Den som vill kan naturligtvis ifrågasätta dessa antaganden och sedan hävda att utredningen är felaktig. Den av staden framtagna utredningen är inget undantag. Oavsett vilka justeringar man gör i antagandena är det dock rimligt att utgå från att en huvudbassäng på 1000 kvm kommer att bli avsevärt dyrare att bygga och driva än en bassäng på 625 kvm. Det är också rimligt att tro att det någonstans finns en gräns för hur många som vill komma för att simma och bada varje vecka. Det har hittills inte framkommit någonting som styrker antagandet att 625 kvm skulle vara en bassängyta som begränsar möjligheten för Lidingöborna att simma och bada i den utsträckning man önskar, eller att en bassäng som är 1000 kvm skulle locka avsevärt fler betalande besökare. Om det i den vidare processen skulle presenteras information som förändrar den bilden och som visar att en större bassäng skulle kunna byggas och drivas till samma eller lägre kostnader som en mindre, finns det ingenting som hindrar att inriktningen ändras.

Tvärtemot vad som framförts i debatten är detta inte en prestigefråga utan en fråga om att fatta ett rimligt investeringsbeslut. Det är mot denna bakgrund svårt att förstå varför Lidingös skattebetalare under kommande decennier ska behöva betala flera miljoner kr extra varje år, för en bassäng som är större än vad som behövs. De som önskar en bassäng som är 50 m lång för träning och tävling har ännu inte förklarat sig villiga att täcka merkostnaden. Ny information på den punkten kan naturligtvis förändra förutsättningarna.

Det sätt som C nu driver simhallsfrågan på är något för varje borgerligt sinnad väljare att fundera över. C på Lidingö har till synes fastnat i sin roll som alla goda gåvors givare. Det är en klassisk överbudspolitik som vanligtvis brukar drivas av partier vänsterut på den politiska skalan. För C finns det till synes pengar till allt utan att skatten behöver höjas. Utöver en mycket stor simhall lovar C också generöst att minska barngruppernas storlek, att anställa fler lärare, att satsa på småskaliga förskolor och att det ska bli mindre klasser i grundskolan. Man har dock inte redovisat att detta skulle kosta tiotals miljoner extra per år. C vill dessutom etablera ett helt nytt gymnasium utan att kunna redovisa hur det ska kunna drivas utan underskott.

För den som tycker att Lidingö stad skall drivas med fokus på kommunal kärnverksamhet och att kostnaden för nya investeringar och utökad verksamhet ska vägas noga mot den nytta det medför, verkar C just nu vara ett mindre bra val.

Ulf Geijer (M)

Pia Wieck (LP) 2018-08-22 12:13

Även Lidingöpartiet har pratat om en 4,5 gånger större simhall. Observera inte en 4,5 gånger större sim-bassäng för längdsim. Den nya simhallen innehåller tre pooler totalt.

Vad menar ni själva med en 50 meter lång simhall???? Är inte själva simhallens längd med dess omklädningsrum, pooler, gym etc. ganska oväsentligt i diskussionen?

Johan Andersson 2018-08-22 11:06

Moderaterna går till val med en "ny och lyhörd ledning" som lovat brett att man skapar "lokala idrottsråd".
Vore ju fint om Daniel Källenfors kan utveckla hur "lyhörd" man varit och hur man samverkat med lokala idrottsföreningar inför det beslut man fattade förra veckan.
Det var ju ett sällsynt och utmärkt tillfälle att visa väljarkåren att man inte är som den förra ledningen utan att man gör som man säger och lovar.
Dessvärre visade det sig att det är bara en ny fasad och att samma distans till väljare och invånare bevarats.
9 september har väljarkåren chansen att visa vad de tycker om svikna löften.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google