Väder Lidingö

Lidingö måndag 24 juni 2024 v. 26

Senaste kommentaren - Se fler

"Vi kommer alltid sträva efter att skatten ska hållas låg"

fredag 10 augusti 2018 11:38

Svenska medborgare är bland världens mest beskattade. Det gäller oavsett i vilken kommun du bor i, på Lidingö eller någon annanstans i Sverige. Statens och kommunens inflytande måste vara begränsad och ska lämna handlingsutrymme för såväl individen som det lokala samhället. I ett fritt samhälle har människor ansvar för sina liv. Staten och kommunen måste tilltro människor kapaciteten och viljan att bära det ansvar som följer med friheten.

Självklart ska en rimlig skatt tas ut för att finanseria våra gemensamma intressen och åtaganden. Men när beskattningsätten missbrukas stryps valfriheten och möjligheten att bestämma över våra egna liv minskar. Därför kommer våra tre partier alltid sträva efter att skatten ska hållas låg.

De kommunala kärnuppgifterna är viktiga funktioner i ett gott samhälle. Genom en skola med fokus på kunskap och bildning ges nästa generation möjlighet att bygga sig en god framtid. Lidingös äldre ska få god vård och omsorg och det ska finnas goda möjligheter till ett rikt liv på Lidingö. Överlag håller Lidingö stads verksamheter redan idag hög kvalitet men mycket kan bli bättre även här. Genom att utveckla stadens verksamheter parallellt med att vi gör prioriteringar och effektiviseringar kan dessa verksamheter bli bättre samtidigt som skatten sänks.

Resultatet av vår politik för en minskad administration i stadshuset har gjort det möjligt att skattebördan under den innevarande mandatperioden minskar med minst 20 öre. Det är en viktig signal till Lidingöborna. Många jämförbara kommuner såsom Täby, Danderyd, Stockholm och Österåker har mer än en krona lägre skatt än Lidingö vilket visar att det även framgent går att sänka skatten med bibehållen kvalitet och service till Lidingöborna.

Trots stora satsningar har det funnits ekonomiskt utrymme att två år i rad genomföra skattesänkningar på Lidingö. Mer pengar i plånboken ger en bättre möjlighet för Lidingös familjer att göra trevliga aktiviteter tillsammans eller att spara lite mer. Många har idag små ekonomiska marginaler och skulle inte klara av en större oväntad utgift. Välfärd är att ha pengar i plånboken även efter att räkningarna är betalda.

Alliansregeringen genomförde flera viktiga skattesänkningar mellan åren 2006-2014. Tyvärr har flera av dessa reformer återkallats av Socialdemokraterna som har ökat svenska folkets skattebörda med ca 60 mdr kronor sedan 2014. Resultatet har hittills varit väsentligt färre poliser, sämre resultat i skolan och längre vårdköer. Hög skatt är inte detsamma som god service.

Även här på Lidingö finns de som propagerar för högre skatter än majoriteten och därigenom mindre frihet åt Lidingöborna. Det är inte bara från vänsterhåll som dessa tongångar hörs. Lidingöcenterns företrädare och Liberalerna tycker också att det är fel att öka friheten för sina kommuninvånare.

Våra tre partier kommer alltid att säkerställa att välfärden på Lidingö är god. Just därför är skattesänkningar viktigt.

Daniel Källenfors (M)
Birgitta Sköld (LP)
Carl-Johan Schiller (KD)

Dela "Vi kommer alltid sträva efter att skatten ska hållas låg"

Kommentarer

Carl-Johan Schiller (KD) 2018-08-10 17:02

Röriga besked från Centern.

Centerns företrädare kritiserar majoriteten för vår politik att sänka skatten för Lidingöborna.

Vi är helt överens om att prioritera minskade barngrupper, kvaliteten i skolan och omsorgen om de Lidingöbor som av olika skäl behöver stöd och hjälp. Men genom tydliga prioriteringar kan det göras samtidigt som vi sänker skatten.

Hur ska centern ha det? Det blir förvirrande när olika företrädare för fram olika linjer. Eller är det så enkelt att Centern i valtider håller med den som de senast talade med..?

Carl-Johan Schiller
(KD)

Patrik Buddgård (C) 2018-08-10 16:51

Hej,
Centerpartiet strävar långsiktigt efter lägre skatt på Lidingö och har under mandatperioden sänkt skatten med 15 öre i våra budgetförslag. Samma som majoriteten.

Men inför nästa års budget ser Centerpartiet stora behov där vi vill inleda arbetet att minska barngruppernas storlek i förskolan, vi vill arbeta för fler gymnasieplatser, åtgärder för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre och för att stärka idrottens förutsättningar på ön. Vi prioriterar dessa mjuka frågor och anser att de 5 öre som majoriteten föreslår som skattesänkning nästa år behövs för att stärka de kommunala verksamheterna.

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google