Väder Lidingö

Lidingö tisdag 9 augusti 2022 v. 32

Senaste kommentaren - Se fler

Gustaf Fredriksson 2 jul 22:37 om Debatt: Öppenhet gör Sverige attraktivt

Vi vill satsa mer på skolor och utbildning

fredag 10 augusti 2018 00:01

Vi Kristdemokrater har under den senaste mandatperioden tagit initiativ till och drivit på för att höja lärarlönerna så att vi kan rekrytera och behålla duktiga lärare på Lidingö. Det har gett resultat och Hersby gymnasium är nu en av Stockholms bästa gymnasieskolor. Vi vill nu fortsätta satsningen inom skolområdet.

Familjens självbestämmande och valfrihet är grundläggande värden för oss kristdemokrater. Det gäller också vår syn på skolan. På Lidingö vill vi aktivt verka för att familjer kan välja mellan olika barnomsorgsformer, förskolor, grund- och gymnasieskolor. God valfrihet förutsätter mångfald i utbudet. Alla elever och familjer är olika och därför är det viktigt att det finns en mångfald av skolor med olika profil. Under förutsättning att skolorna följer läroplanen och lever upp till kvalitetskraven, ska de ges ett stort mått av frihet att själva utforma undervisningen.

Förskolan fyller en viktig funktion och måste hålla hög kvalitet. Det är därför viktigt med hög kompetens hos lärarna och barngrupper som inte är för stora – högst 12 barn för de lägre åldrarna. Utöver den öppna förskolan som bedrivs på Lidingö vill vi kristdemokrater aktivt samarbeta med och stötta ideella insatser, exempelvis den verksamhet som Svenska kyrkan bedriver i Brevik.

Grundsärskolan. Vi kristdemokrater vill också satsa på att elever med funktionsnedsättningar, utifrån deras speciella behov ges samma möjlighet till utbildning, träning och sociala aktiviteter som övriga elever.

Musikskolan. Efterfrågan på musikskoleundervisning är mycket större än vad kommunen idag kan tillgodose. För att kunna korta köerna behöver såväl kommunen som eleverna skjuta till mer resurser. Vi kristdemokrater vill öka kapaciteten och stimulera privata initiativ och utförare genom att införa en musikskolepeng på Lidingö.

Yrkesgymnasium. Som ett komplement till Hersby gymnasium vill vi skapa ett attraktivt yrkesgymnasium med annat programutbud av hög kvalitet, t.ex. inom praktiska yrken som kan attrahera Lidingöungdomar.

Carl-Johan Schiller (KD), kommunalråd, ordförande kultur- och fritidsnämnden
Bo Brismar (KD), ledamot omsorgs- och socialnämnden
Axel Göthberg (KD)
Christina Rosenquist (KD)

Dela Vi vill satsa mer på skolor och utbildning

Kommentera

Fler artiklar från Val 2018

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google