Väder Lidingö

Lidingö torsdag 30 november 2023 v. 48

Senaste kommentaren - Se fler

Debatt: Valet är inte så svårt

måndag 21 mars 2016 00:01

Lidingö har nyligen fått en upprustad Lidingöbana med helt nya vagnar, som enligt grundplaneringen skall fortsätta till hjärtat av Stockholms City vid Sergels torg. Många kommuner som saknar spårförbindelser skulle nog bli avundsjuka inför ett så generöst erbjudande. Vad gör då Lidingös politiker? Jo, man börjar fundera på om det ändå inte är tunnelbana som man önskar sig mest. Det skriver Roland Svensson, trafikplanerare vid AB Stockholms Spårvägar i detta debattinlägg.

Lidingös politiker står inför ett vägval när svar skall ges till Sverigeförhandlingen i fråga om vilken spårburen trafik som bäst gagnar de flesta av stadens invånare när ett ökat bostadsbyggande skall komma till stånd genom de s.k. Sverigeförhandlingen: skall tunnelbanan förlängas en station från Ropsten till Lidingö centrum eller skall Lidingöbanan dras om via Lidingö centrum inför den redan utlovade sammankopplingen med Spårväg City? Frågan ställdes på det välbesatta informationsmötet i Lidingö stadshus i tisdags kväll.

I mitt tycke verkar hela vägvalsprocessen helt överflödig: Lidingö har helt nyligen fått en upprustad Lidingöbana med helt nya vagnar, som enligt grundplaneringen skall fortsätta via det planerade bostads- och arbetsplatsområdet Norra Djurgårdsstaden, till hjärtat av Stockholms City vid Sergels torg. Många kommuner som saknar spårförbindelser skulle nog bli avundsjuka inför ett så generöst erbjudande.

Vad gör då Lidingös politiker: jo, man börjar fundera på om det ändå inte är tunnelbana som man önskar sig mest. En tunnelbana som endast skulle ge de boende runt Lidingö centrum en direkt resa till eller från Stockholms innerstad. Det erbjudna Lidingöbanealternativet skulle däremot ge hela 12 stationer på Lidingö, d.v.s. i princip hela södra ön, inklusive Lidingö centrum och Torsvik direktförbindelse med Stockholms innerstad.

Som exempel kan nämnas den frågeställare som på mötet gärna såg att tunnelbanan skulle komma till Lidingö centrum för att det skulle vara bekvämare att hämta upp sina barn där med bil en sen kväll, istället för att behöva åka till det ogästvänliga Ropsten. Om vi antar att frågeställaren kommer från södra ön, där hälften av öns invånare faktiskt bor, så är ju svaret enkelt: med Lidingöbanealternativet kommer barnen utan byte direkt nästan ända hem och kan med fördel mötas (om så önskas) vid någon av de 12 stationerna, för en gemensam promenad hem, ingen bil behövs!

Återigen: hur många kommuner i Stockholms län har direktkontakt via spårtrafik med Stockholms City med 12 egna stationer? Knappast någon. Var rädda om Lidingöbanan!

Det kan ju inte heller ha undgått någon lidingöbo att den generöst tilltagna nya Aga-depån är planerad att rymma en vagnpark som är dimensionerad för att även kunna härbergera den största delen av Stockholms innerstads spårvagnar.

Idag står där endast 7 (sju) vagnar som för närvarande klarar av att upprätthålla 10-minuterstrafik på sträckan Ropsten-Gåshaga brygga. Om tunnelbanan byggs till Lidingö centrum och Lidingöbanan blir en liten anslutningsbana dit, vad skall då den stora depån användas till? En cykelvelodrom eller handbollsplan…? Även andra investeringar på den upprustade banan, som t.ex. de flesta nya dubbelspåren är direkt kopplade till den utökade trafiken till innerstaden och behövs inte för Lidingöbanans egna behov.

Det är ingen hemlighet att det råder kapacitetsbrist på tunnelbanans Röda linje till Ropsten, den tillkommande bebyggelsen i bland annat Norra Djurgårdsstaden kommer att ha svårt att trafikförsörjas med Ropstenlinjen. Det är denna linje som tunnelbaneförespråkarna vill se till Lidingö centrum.

Om man istället sammankopplar Lidingöbanan med Spårväg City tillför man ju helt ny spårkapacitet för både Lidingös och Norra Djurgårdsstadens del, samtidigt som kapacitet frigörs på tunnelbanans Röda linje till Ropsten för tillkommande reseökningar. Ett reseexempel: En boende i t.ex. Käppala arbetspendlar till Norra Djurgårdsstaden. Med tunnelbanealternativet krävs två byten, dels till tunnelbana i Lidingö centrum och dels till Spårväg City i Ropsten. Med det sammankopplade alternativet Lidingöbanan/Spårväg City blir det en direktresa. Det finns flera goda exempel. Valet är inte så svårt! Vad väntar politikerna på?

Roland Svensson
Trafikplanerare
AB Stockholms Spårvägar

Dela Debatt: Valet är inte så svårt

Kommentarer

Anders Wennberg 2016-03-29 12:10

Bostadsförsörjningsprogrammet är på ca 3 800 lägenheter fram tills år 2030, förslaget med tunnelbana är på 5 900 st. Det är ca 55% mer. Visserligen blickar tunnelbaneplanen några år längre in i framtiden, vilket minskar byggnationen per år något, men absolutnivån är högre och jag tror de flesta hade föreställt sig att Lidingö skulle ha varit färdigbyggt efter pushen med 3 800 nya bostäder fram till år 2030. Att bygga 250-300 bostäder per år kan inte fortsätta i all evighet om man vill värna om "småskalighet" och "Lidingös gröna karaktär" (vilket du säger dig vilja).

Kanske är det värt priset för T-Banan bekvämlighet, kanske har vi inte ens något val med tanke på vad som händer med Ropsten. Men låt väljarna avgöra och då presentera fakta på ett objektivt sätt. Låt oss slippa dyra propaganda broschyrer med felaktig beräkning av grönytor från stadshuset denna gång.

Hans Lefvert 2016-03-29 10:34

Vi talar om olika saker. 10-15 % fler bostäder per år gäller i genomsnitt över hela Lidingö jämfört med bostadsförsörjningsprogrammet. Nu kan vi på Lidingösidan titta på en preliminär plan för centrum och avgöra hur området kommer att gestaltas och vilken skala som gäller.

Det är inte jag som vill bygga parkeringsplatser för pendlare, utan detta framgår av antaget planprogram.

Vi har uppenbarligen olika uppfattning om vad ett småskaligt centrum innebär. Detta är varken oärligt, falskt eller skönmåleri.

Anders Wennberg 2016-03-28 21:59

Hans,

Planen som klubbades i KF var 950 bostäder. Sedan dess har majoritetsöverenskommelsen med LP troligtvis minskat ambitionen. Därmed skulle 1 600 lägenheter snarare bli en dubbling av nuvarande plan än en ökning på 10-15% som du skriver. Och redan 800 nya bostäder är en kraftig förtätning.

Du tar upp samrådet, svaren blev så entydigt negativa mot de fem framtidsbilderna att Paul Lindquist, Anna Rheyneuclaudes Kihlman och Anna Hadenius kände sig tvungna att mygla med sammanställningen av svaren. Majoriteten som svarade tyckte inte det fanns något småskaligt i det.

800 nya lägenheter är dessutom långt från stagnation som vissa hävdar.

Man bygger bort parkeringsplatser, och redan i tidigare planer finns tankar om garage i flera våningar under mark - ändå blir det försämrade parkeringsmöjligheter. Nu vill du bygga ytterligare parkeringsplatser åt kanske dubbelt så många nybyggda lägenheter plus infartsparkering under mark - känns både dyrt och orealistiskt.

Tunnelbana till Lidingö har många fördelar, frågan är om det är värt priset eller ej. Det bör väljarna få avgöra. Själv skulle jag bli en stor vinnare på T-banan som underlättar min vardag. Dessutom är det ett problem med infartsparkering som försvinner på Ropsten som vi måste hantera.

Men att hävda att 1 600 nya lägenheter (motsvarande 4-5 Gåshaga) plus infartsparkering och T-Bana är småskaligt är falskt, lika så att planerna bara ökar med 10-15%. Hur alla dessa parkeringsplatser och T-Bana skall få plats under jord och till en rimlig kostnad är ett mysterium på gränsen till oseriöst.

Hög tid att bli ärlig och sluta skönmåla fakta!

Hans Lefvert 2016-03-28 14:42

Anders Wennberg

Ett småskaligt centrum har en skala för bebyggelsen som är som nuvarande centrum med bostäder och centrumfunktioner. Flera års diskussioner och samråd har resulterat i pågående planer för ett utökat centrum med denna skala som utgångspunkt. Att placera en T-banestation i denna miljö utan att äventyra skalan är fullt möjligt, vilket vi har visat med ett förslag i artikel på Lidingösidan ”Välj tunnelbana kompletterat med spårvagn till Lidingö Centrum”. Infartsparkering med ca 200 platser planeras i garage under nya centrum. En bussterminal som i Ropsten behövs inte, eftersom busslinjerna kan göras genomgående i centrum istället för som i Ropsten med ändhållplats. Bussarna passerar Lidingö Centrum på en bussgata som idag. Själva T-banestationen är under jord och endast uppgångar syns i stadsmiljön.
Den kraftiga bebyggelse som nämns i din kommentar är i själva verket i stort enligt Lidingö Stads planer. Endast ca 10-15 % fler bostäder per år, krävs i Sverigeförhandlingen, än vad som redan ingår i Lidingö Stads riktlinjer för bostadsförsörjningen på Lidingö. Detta är ett rimligt pris för att kunna få en hållbar kollektivtrafik till Lidingö.

Du undviker den viktiga frågan hur det utökade centrum som planeras ska kunna överleva långsiktigt om inte tillgängligheten ökar med koppling till regional spårtrafik och hur Lidingöborna kommer att drabbas av förändringarna i Ropsten med trängselskatter, infartsparkering som försvinner och försämrad kollektivtrafik.

Anders Wennberg 2016-03-26 15:22

Ok Hans, det var väl det jag befarade - 5 900 nya bostäder på Lidingö krävs.

Då blir ju din kommentar om småskaligt Centrum svårbegriplig. Bygga T-bana, infartsparkering, bussterminal, 1 600 nya bostäder och kanske 10 000 m2 ny butiksyta utan att man ändrar dagens småskaliga karraktär. Inte seriöst! Känns som man säljer storyn om att man både får äta kakan och ha den kvar...

Debatten måste vara om T-bana är värt priset av kraftig bebyggelse och helt ändrad karraktär på flera idag tätbebyggda delar av Lidingö. Kanske finner folket att T-Banan är så bekvämt i vardagen att det är värt priset, kanske inte. Men låt oss vara ärliga med vad det innebär!

Hans Lefvert 2016-03-26 12:01

Anders Wennberg. Nej för Lidingös del är det 5900 som ingår i budet. Men förlängs T-banan till Lidingö är det möjligt för Stockholm att bygga 2000 bostäder i Ropsten. Totalt motsvararande de ca 8000 bostäder som krävdes för en tunnelbanestation i ”Stockholmsförhandlingen.” Stockholm har en egen ansökan om förlängning av T-banan till Lidingö.
Antalet bostäder och fördelar/nyttor med T-banan till Lidingö framgår av Lidingö Stads ansökan, ”Nyttoberäkning av spårinvesteringar”, som finns på hemsidan.

Anders Wennberg 2016-03-26 08:03

Hans Lefvert, menar du att av de 5 900 bostäderna som måste byggas för att få T-bana så kan 2 000 av dem byggas vid Ropsten och 3 900 på Lidingö?

Hans Lefvert 2016-03-25 14:13

Lars H Ericsson

Vi menar att alla resor till Stockholm utgår från T-banan i Lidingö Centrum eftersom både buss och Lidingöbanan stannar där för byte. Det är en stor fördel för Lidingöborna att slippa Ropsten som bytespunkt och att i stället få Lidingö Centrum som naturlig mötesplats.

När nu Sverigeförhandlingen inte är intresserade av att diskutera Lidingöbanan genom centrum, är det Landstinget som ska informera om hur Spårväg City ska utformas om T-banan förlängs till Lidingö Centrum.

För en T-banestation i Lidingö Centrum, räknas i Sverigeförhandlingen hela Lidingö som influensområde tillsammans med området kring Ropsten. Kravet på bostäder fördelar sig på hela Lidingö enligt ansökan till Sverigeförhandlingen inkl. även Ropsten, där ca 2000 bostäder kan byggas om T-banan förlängs till Lidingö.

Vi är för ett småskaligt centrum, men vill att detta ska bli lättillgängligt för alla och bli en naturlig mötesplats.

Lars H Ericsson, Lidingöpartiet 2016-03-24 15:41

Herrar Robert Hellesen och Hans Lefvert missar helt och hållet att Lidingö stad nyligen har beställt och fått (!) av landstinget för närmare två (2) miljarder kronor en helt upprustad Lidingöbana. Till råga på allt med en jättevagnhall i Aga som enkom blivit byggd för att härbärgera även spårvagnarna på den redan utlovade Spårväg city.

Så har vi politiker bestämt i total enighet och det ska vi också ta ansvar för! Att plötsligt göra ett lappkast och slänga den redan gjorda investeringen på soptippen är ansvarslöst. Inte ens jag som spårvagnsförespråkare hade stöttat en modernisering av Lidingöbanan om banan bara skulle bli en blindtarm ute på Lidingö! Sen förstår jag inte hur ni kan säga att alla resor börjar i Lidingö centrum? Bor alla lidingöbor i plötsligt i Lidingö centrum eller är det den framtiden Hellesen och Lefvert ser framför sig? Men risken finns säkert eftersom tunnelbana kräver en stor koncentration av bostäder runt varje tunnelbanestation. I tunnelbanepaketet 1 "Stockholmsförhandlingen" krävde staten 8 000 nya bostäder per ny tunnelbanestation. Det manar till eftertanke om man vill ha en småskalig ö. Betänkt att 8 000 bostäder motsvarar 8 st nya Dalénum!

Sen undrar jag hur de boende i Norra Djurgårdsstaden ska få nytta av tunnelbanan, den är ju inte alls tänkt att dras dit? Få kommer att ha promenadavstånd till en tunnelbanestation oavsett om de bor på Lidingö eller i Norra Djurgårdsstaden. Med Lidingöbanan ihopkopplad med Spårväg city via Lidingö centrum kommer närmare 22 000 Lidingöbor på södra ön - plus de som bor i Centrum/Torsvik - att kunna promenera till sin station för att utan byte resa direkt in till Stockholms city. Det kallar jag en framtidssatsning!

Robert Hellesen och Hans Lefvert 2016-03-21 22:25

Vi har full förståelse för att spårvägsoperatörens representant helst ser att vi åker spårvagn. Men detta är inget självändamål för en lidingöbo. Vi vill enbart att våra politiker ordnar bästa möjliga lösning för våra kollektiva färdmedel. Vi har tidigare lanserat en lösning där spårvägen dras via centrum istället för längs stranden där ingen bor. Denna variant har dock våra politiker envist under flera år sagt nej till. Ingen, vare sig kommunen eller landstinget, vill finansiera detta. Nu uppenbarar sig en annan part som är intresserad av att bidra finansiellt till en bättre spårtrafiklösning. Tunnelbana till centrum kan vara lösningen. Om spårvagnen också dras till centrum är detta den självklart bästa lösningen.
De flesta ska ändå byta till T-bana därför att vår arbetsmarknad ser sådan ut. Målpunkterna fördelar sig över hela regionen och spårvagnen kan bara betjäna en mycket liten del av de resenärer som ska in till stan och sedan vidare.
Fördelen med T-banan i Lidingö Centrum, är att alla resor börjar där, även för de som nu åker med buss. Ropsten som bytespunkt kommer att byggas bort och är redan nu en otillgänglig plats på grund av trängselskatter, brist på p-platser och obekväm och väderutsatt bussterminal.
T-banans röda linje kommer till 2019-2021 få nytt signalsystem och nya vagnar, som innebär att trafiken kan ökas med 50%. Detta ger röda linjen den kapacitet som behövs när Norra Djurgårdsstaden byggs ut.
Om det skulle visa sig i de fortsatta Sverigeförhandlingarna att man byter fot av ekonomiska skäl och istället för tunnelbana vill dra spårvagnen via centrum och vidare till Ropsten och ha knutpunkten där så blir detta självklart ett alternativ som dock är bättre än att för de kommande 100 åren ha kvar den redan 100 år gamla lösning vi har idag.

Karin Wallgren 2016-03-21 07:54

Tack Roland Svensson för din debattartikel. Så sakkunnigt formulerad att kommentarer blir överflödiga annat än så här är vi många som tycker, vi som inte vill ha T-bana till Lidingö centrum och inte heller att en stor del av Lidingöbanan dras om till centrum.
Vilket resursslöseri att riva upp en stor del av nylagda banan bara för att dra den till centrum där vi inte vill ha någon bana.
Och en bussterminal i centrum tackar vi också nej till.
Så bra att problemet med Röda linjen togs upp i debattartikeln.
Vi som bor på södra ön ser fram mot att åka linje 21 hela sträckan Gåshaga-Ropsten och sedan vidare den dagen när Lidingöbanan sammankopplas med Spårväg City.
Bra beslut att Lilla Lidingöbron ska bli en låg ej öppningsbar tågbro. Lycka till med broplaneringen.
Men SL bör sätta in fler vagnar i rusningstrafik hellre än att låta folk trängas. De gamla vagnarna kunde när så behövdes utökas till tre stycken i rad.

Kommentera

Fler artiklar från Debatt

Upplev Lidingö

Äta. Bo. Sevärdheter. Barn på ön. Resa till Lidingö. Fakta

Senaste kommentarerna

Annonser från Google